ÖSS sil baştan>


Türkçe ve Matematik bölümlerinin ÖSS puanına yönelik ağırlığı artırıldı. Ayrıca ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının, yerleştirmeye esas olan Y-ÖSS puanları içindeki ağırlığı da % 3 yükseltildi. Böylece ÖSS puanları 100 ile 300 arasında değişecek.

ÖSYM Başkanı Fethi Toker, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Öğretim Genel Kurulu'nun, 6 Eylül'de yaptığı toplantıda, 2003 ÖSS puanlarının hesaplanmasında değişiklik yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Toker, ÖSS puanlarının 100 ile 300 arasında değişeceğini ve meslek yüksekokulları ile açıköğretim programlarını sınavsız geçiş dışında tercih edebilme sınırının 105 yerine 160, lisans programları için gereken barajın da 120 yerine 185 ÖSS puanı olarak belirlendiğini kaydetti.

Fethi Toker, ''Bu sınırlarda meydana gelen değişiklik ÖSS'yi kazanma puanlarının yükseltilmesi anlamına gelmemektedir. Bu değişikliğin anlamı eski ÖSS dağılımındaki 105 ÖSS puanının yeni dağılımında 160'a, 120 ÖSS puanının 185'e karşılık geleceğidir'' diye konuştu.

Toker'in verdiği bilgiye göre, sınavda uygulanan testlerdeki Türkçe ve Matematik bölümlerinin ÖSS puanı içindeki ağırlığı artırılacak. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının, yerleştirmeye esasolan Y-ÖSS puanları içindeki ağırlığı da yükseltilecek.

ORTAÖĞRETİMDEKİ BAŞARININ ETKİSİ YÜZDE 3 ARTACAK>

Ortaöğretimdeki başarı, adaylar kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleşirlerken önceki yıllara göre, yaklaşık yüzde 3 oranında artırılacak.

Ayrıca, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı hesaplama yönteminde debazı değişiklikler yapılacak. Uygulamada, ÖSS ortalaması yüksek okulların, diploma notları düşük öğrencileri, ÖSS ortalamaları düşük okulların öğrencilerine göredaha yüksek ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına sahip olacak. 2003ÖSS'de uygulamaya koyulacak yöntem, ÖSS ortalaması yüksek olan okullardaki öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanını önemli ölçüde artıracak.

Okul değiştiren öğrenciler için uygulanan yöntem de kaldırılacak. Fen ve Anadolu liselerinden, okulun son sınıfında diğer okullara nakledilen öğrencilerin, 2 yıllık not ortalamaları eski okullarından, son yıllarına ait not ortalaması da yeni okullarından alınarak orta öğretim başarı puanı hesaplanıyordu.

Yeni uygulamayla bu yöntem kaldırılarak, öğrencilerin ağırlıklı orta öğretim başarı puanları hangi okuldan mezun olmuşlarsa bu okulun ÖSYM'ye bildirdiği diploma notuna göre hesaplanacak.

ALAN DIŞI SEÇİM YAPANLARIN ŞANSI AZALACAK

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puan hesaplama yöntemi ile tavan ve taban puanlar değiştirilirken, meslek lisesi öğrencilerinin şikayet ettikleri konularda düzenleme yapılmadı. Yeni sisteme göre, adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının ÖSS yerleştirme puanı içindeki payı artırıldı. Buna göre alanı dışında tercih yapacak adayların tercih ettikleri programları kazanma şansı azaldı.

Toker, bundan önceki uygulamalarda adayların ÖSS puanlarının hesaplanmasında kullanılan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının, lisede okudukları alanla ilgili bir programı tercih etmişlerse 0.5, kendi alanları dışındaki bir programı tercih etmişlerse 0.2 ile çarpıldığını hatırlattı. Kendi alanlarıyla ilgili bir bölümü tercih eden meslek lisesi mezunlarının ağırlıklı ortaöğretim puanlarının, 0.5'in yanı sıra ayrıca 0.15 ile de çarpıldığına işaret eden Toker, 2003 yılından itibaren uygulamaya konulacak yeni sistemle bu katsayıların da değişeceğini kaydetti.

Toker, ''2003-ÖSS'den itibaren ÖSS puanlarının en yükseğinin 300'e çıkarılması, bu katsayılarda da değişiklik yapılmasını gerekli kılmıştır. Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının, ÖSS-yerleştirme (Y-ÖSS) puanları içindeki ağırlığının eskisine göre bir ölçüde de artırılması amaçlanarak, bu katsayılar değiştirilmiştir'' dedi.

YENİ KATSAYILAR

Yeni sisteme göre, lisede okuduğu bir alanla ilgili bir yükseköğretim programını tercih edecek adayın ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 0.5 katsayı yerine 0.8 katsayı ile çarpılacak. Böylece ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0.5 katsayısı ile çarpıldığında ÖSS yerleştirme puanı içindeki payı yüzde 17.7 iken, 0.8 ile çarpıldığında bu oran yüzde 21.1'e yükselecek.

Eski sistemde, lisede okuduğu alan dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayın ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 0.2 katsayısı ile çarpılıyordu. Bu katsayıyla çarpılan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının ÖSS'deki payı yüzde 8.0 idi. Yeni sistemde, 0.2 katsayısı 0.3, bu katsayıyla çarpılacak ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının ÖSS içindeki payı da yüzde 9.1 olarak belirlendi.

Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının ÖSS içindeki payları karşılaştırıldığında, alanı dışında bir programı tercih edecek öğrencilerin tercih ettikleri programı kazanma şansları azaldı.

Bu çerçevede, kendi alanıyla ilgili bir yükseköğretim programını tercih edecek adaylara verilen ek puan katsayısı da artırıldı. Kendi alanıyla ilgili bölümleri tercih edecek meslek lisesi mezunlarının ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının çarpılacağı katsayı 0.15'ten 0.24'e, ÖSS içindeki payları da yüzde 6.1'den 7.4'e yükseltildi.

Toker, konuya ilişkin olarak, ''2003-ÖSS'de başlanacak olan uygulamada, ortaöğretimdeki başarının, yerleştirmeye esas olan ÖSS yerleştirme puanı içindeki ağırlığı, adaylar kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleşirlerken, önceki yıllardakine göre yaklaşık yüzde 3 oranında artırılmış durumdadır'' dedi.

Toker, bu konudaki bir soru üzerine, ''Bunlar tamamen karşılıklarına göre kondu. Örneğin 0.2'nin karşılığı 0.3'e denk geldiği için kondu. Aralıkları aynen muhafaza ettik'' dedi.

ÖSYM Başkanı Dr. Toker, adayların lisedeki başarılarının üniversiteye girişlerinde göz önünde tutulmasına önem verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

''Bütün amacımız, adayların ortaöğrenimleri sırasında derslerini iyi öğrenmeleri ve öğretmenlerinden iyi notlar almalarıdır. Adayların ortaöğretimin 1, 2 ve 3. sınıflardaki müfredatı çok iyi öğrenmeleri, ÖSS'de sorular daha önceki sınıflara dayalı olarak hazırlansa bile bu soruları daha az zamanda ve daha doğru olarak cevaplandırmalarına olanak sağlayacaktır. Ayrıca ortaöğretimdeki müfredatın bütünüyle öğrenilmesi, adayların yükseköğretimdeki öğrenimlerini kolaylaştıracakve başarılarını artıracaktır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ortaöğretimdeiyi öğrenmiş bir kişi üniversitede daha başarılı olur. Biz yetenekli öğrenciyi bulup üniversiteye yerleştiriyoruz. Biz soralım veya sormayalım, adayların öğrenmeleri kendi yararlarınadır. Öğrencinin okulunu terketmesi çok yanlıştır. Çünkü fen lisesindeki öğrenim önemlibir öğrenimdir. Müfredatı farklıdır. Buradan kalkıp da başka bir yere gitmek kendilerinin de ziyan olmasına yol açıyor.''

Toker, ''Meslek lisesi öğrencilerinin alanlarıyla ilgili olmasına karşın bazı yükseköğretim programlarını tercih edemediklerinin'' hatırlatılarak, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmadığı konusundaki soru üzerine, ''Eski sistem nasıl nasılsa öyle devam edecek. Öğrencilerin hangi alandan tercih yapabileceklerine ilişkin tablomuzda bir değişiklik yok'' dedi.

Toker, bir soru üzerine, ÖSS'de öğrencilere yöneltilen sorularda bir değişiklik olmayacağını, bu konuda geçen yıllardaki uygulamanın devam edeceğini söyledi.

Fethi Toker, yeni sistemin uygulanacağı ÖSS'nin 15 Haziran 2003 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi.