להדפסת דף זה
שעור מספר 5 <xmp> <body lang=EN-US><!--'"</title></head>--> <script type="text/javascript"> ////// Compete ///////////////////// __compete_code = '667f89f26d96c30e99728fe6a608804d'; (function () { var s = document.createElement('script'), d = document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0], t = 'https:' == document.location.protocol ? 'https://c.compete.com/bootstrap/' : 'http://c.compete.com/bootstrap/'; s.src = t + __compete_code + '/bootstrap.js'; s.type = 'text/javascript'; s.async = 'async'; if (d) { d.appendChild(s); } })(); ////// Quantcast ///////////////////// function channValidator(chann) { return (typeof(chann) == 'string' && chann != ''); } function lycosQuantcast(){ var lb = ""; if(typeof(cm_host) !== 'undefined' && channValidator(cm_host)){ lb += cm_host.split('.')[0] + '.'; } if(typeof(cm_taxid) !== 'undefined' && channValidator(cm_taxid)){ lb += cm_taxid; lb = lb.replace('/',''); } else { lb = lb.replace('.',''); } return lb; } var _qevents = _qevents || []; (function() { var elem = document.createElement('script'); elem.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://secure" :"http://edge") + ".quantserve.com/quant.js"; elem.async = true; elem.type = "text/javascript"; var scpt = document.getElementsByTagName('script')[0]; scpt.parentNode.insertBefore(elem, scpt); })(); _qevents.push({ qacct:"p-6eQegedn62bSo", labels:lycosQuantcast() }); /////// Google Analytics var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21402695-21']); _gaq.push(['_setDomainName', 'angelfire.com']); _gaq.push(['_setCustomVar', 1, 'member_name', 'nb/ba1199', 3]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); ////// Lycos Initialization ///////////////////// var lycos_ad = Array(); var lycos_search_query = ""; var lycos_onload_timer; var cm_role = "live"; var cm_host = "angelfire.lycos.com"; var cm_taxid = "/memberembedded"; var angelfire_member_name = "nb/ba1199"; var angelfire_member_page = "nb/ba1199/lesson016/lesson0165.htm"; var angelfire_ratings_hash = "1427568883:e4d90f15b1170de5c250b58a596e488b"; var lycos_ad_category = {"dmoz":"arts\/animation","ontarget":"&CAT=family%20and%20lifestyles&L2CAT=hobbies","find_what":"about popup window"}; var lycos_ad_remote_addr = "54.81.2.75"; var lycos_ad_www_server = "www.angelfire.lycos.com"; var edit_site_url = "www.angelfire.lycos.com/landing/landing.tmpl?utm_source=house&utm_medium=landingpage&utm_campaign=toolbarlink"; ////// Criteo ///////////////////// var cto_conf = { a:true, i: "294", c:"img", kw: "" } ; (function (){ var c = document.createElement("script"); c.type = "text/javascript"; c.async = true; c.src = "http://www.angelfire.com/adm/js/partner/criteo_ld_kw.js"; var s = document.getElementsByTagName("body")[0]; s.appendChild(c); })(); </script> <script type="text/javascript" src="http://scripts.lycos.com/catman/init.js"></script> <script type="text/javascript"> (function(isV) { if (!isV) { return; } //this.lycos_search_query = lycos_get_search_referrer(); var adMgr = new AdManager(); var lycos_prod_set = adMgr.chooseProductSet(); var slots = ["leaderboard", "leaderboard2", "toolbar_image", "toolbar_text", "smallbox", "top_promo", "footer2","slider"]; var adCat = this.lycos_ad_category; adMgr.setForcedParam('page', (adCat && adCat.dmoz) ? adCat.dmoz : 'member'); if (this.lycos_search_query) { adMgr.setForcedParam("keyword", this.lycos_search_query); } else if (adCat && adCat.find_what) { adMgr.setForcedParam('keyword', adCat.find_what); } for (var s in slots) { var slot = slots[s]; if (adMgr.isSlotAvailable(slot)) { this.lycos_ad[slot] = adMgr.getSlot(slot); } } adMgr.renderHeader(); adMgr.renderFooter(); }((function() { var w = 0, h = 0, minimumThreshold = 300; if (top == self) { return true; } if (typeof(window.innerWidth) == 'number' ) { w = window.innerWidth; h = window.innerHeight; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight)) { w = document.documentElement.clientWidth; h = document.documentElement.clientHeight; } else if (document.body && (document.body.clientWidth || document.body.clientHeight)) { w = document.body.clientWidth; h = document.body.clientHeight; } return ((w > minimumThreshold) && (h > minimumThreshold)); }()))); window.onload = function() { var f = document.getElementById("lycosFooterAd"); var b = document.getElementsByTagName("body")[0]; b.appendChild(f); f.style.display = "block"; document.getElementById('lycosFooterAdiFrame').src = '/adm/ad/footerAd.iframe.html'; // Slider Injection (function() { var e = document.createElement('iframe'); e.style.border = '0'; e.style.margin = 0; e.style.display = 'block'; e.style.cssFloat = 'right'; e.style.height = '254px'; e.style.overflow = 'hidden'; e.style.padding = 0; e.style.width = '300px'; })(); // Bottom Ad Injection ( function() { var b = document.getElementsByTagName("body")[0]; var iif = document.createElement('iframe'); iif.style.border = '0'; iif.style.margin = 0; iif.style.display = 'block'; iif.style.cssFloat = 'right'; iif.style.height = '254px'; iif.style.overflow = 'hidden'; iif.style.padding = 0; iif.style.width = '300px'; iif.src = '/adm/ad/injectAd.iframe.html'; var cdiv = document.createElement('div'); cdiv.style = "width:300px;margin:10px auto;"; cdiv.appendChild( iif ); if( b ) { b.insertBefore(cdiv, b.lastChild); } })(); } </script> <style> #body .adCenterClass{margin:0 auto} </style> <div style="background:#abe6f6; border-bottom:1px solid #507a87; position:relative; z-index:9999999"> <div class="adCenterClass" style="display:block!important; overflow:hidden; width:916px;"> <a href="http://www.angelfire.lycos.com/" title="Angelfire.com: build your free website today!" style="display:block; float:left; width:186px; border:0"> <img src="/adm/ad/angelfire-freeAd.jpg" alt="Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!" style="display:block; border:0" /> </a> <script type="text/javascript">document.write(lycos_ad['leaderboard']);</script> </div> </div> <!-- ///////////////////////////////////// --> <script type="text/javascript">document.write(lycos_ad['slider']);</script> <div id="lycosFooterAd" style="background:#abe6f6; border-top:1px solid #507a87; clear:both; display:none; position:relative; z-index:9999999"> <div class="adCenterClass" style="display:block!important; overflow:hidden; width:936px;"> <div id="aflinksholder" style="float:left; width:186px;"> <a href="http://www.angelfire.lycos.com/" title="Angelfire.com: build your free website today!" style="display:block; border:0"> <img src="/adm/ad/angelfire-freeAd2.jpg" alt="Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!" style="display:block; border:0" /> </a> <div style="text-align:center"> <span style="color:#393939!important; font-size:12px!important; position:relative; top:-6px"> Sponsored by </span> <a href="http://www.listen.com/disty/index.jsp?from=lycos" target="_blank"> <img src="http://af.lygo.com/d/toolbar/sponsors/rhapsody_logo.jpg" alt="sponsor logo" title="Rhapsody"/> </a> </div> </div> <iframe id="lycosFooterAdiFrame" style="border:0; display:block; float:left; height:96px; overflow:hidden; padding:0; width:750px"></iframe> </div> </div> <noscript> <img src="http://www.angelfire.com/doc/images/track/ot_noscript.gif?rand=383376" alt="" width="1" height="1" /> <!-- BEGIN STANDARD TAG - 728 x 90 - Lycos - Angelfire Fallthrough - DO NOT MODIFY --> <iframe frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="728" height="90" src="http://ad.yieldmanager.com/st?ad_type=iframe&amp;ad_size=728x90&amp;section=280303"></iframe> <!-- END TAG --> </noscript> <!-- Start Ybrant tracker --> <img src="http://ad.yieldmanager.com/pixel?id=1901600&t=2" width="1" height="1" /> <!-- End Ybrant tracker --> <!-- Start Datonics --> <script type="text/javascript" src="http://ads.pro-market.net/ads/scripts/site-132783.js"></script> <!-- End Datonics --> <!-- Start Chango --> <script type="text/javascript"> var __cho__ = {"pid":1694}; (function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true; c.src = document.location.protocol + '//cc.chango.com/static/o.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(c, s); })(); </script> <!-- End Chango --> </xmp>

שעור מספר 5

 

הגדרת המשתנים

 

(מתייחס לסעיף 5 במבנה העבודה).

 

יש להגדיר כל משתנה הכלול בהשערות נומינלית ותצפיתית.

 

1.  הגדרה נומינלית/תאורטית- הגדרת המשתנה במינוחים תיאורטים.

2.  הגדרה תצפיתית / אופרציונלית- האופן בו ימדדו /יופעלו המשתנים במחקר.

 

בהגדרה התצפיתית יש לבחור בין שני סוגי הגדרות:

   q    הגדרה נמדדת- תיאור כלי המדידה באמצעותם ימדדו המשתנים. בשלב זה יש לציין מהו כלי המדידה (שביעות רצון כמו במחקרו שלאביעד וכו').

   q    הגדרה ניסיונית- תיאור המניפולציה שהחוקר יבצע במהלך הניסוי. לגרום לרמת חרדה (בתנאי מעבדה) ולבדוק אם היא משפיעה.

 

לדוגמא אנו בודקים אם קיים קשר בין רמת חרדה לרמת ביצוע.

משתנה בלתי תלוי- רמת חרדה

משתנה תלוי- רמת ביצוע

 


מתודולוגיית המחקר סעיף 6

 

הגדרה של אוכלסיית המחקר:

 

אוכלוסייה סך כל המקרים, המתאימים למערך נבחר של איפינים בזמן נתון. את האוכלוסייה יש להתאים למטרת המחקר. אם המטרה היתה לבדוק האם קיים קשר בין מין המנהל לבין סגנון ניהולו ? בסעיף זה רושמים כי אוכלסיית המחקר היא של מנהלים. יש לציין מהי הרלוונטיות של האוכלוסיה למחקר.

 

אלמנט- פריט בודד באוכלוסייה הנחקרת, יחידת הדגימה הקטנה ביותר: מנהל לדוגמא.

 

מיפקד- ספירת כל האלמנטים באוכלוסייה (בישראל 500,000 מנהלים).

אין סעיף כזה בעבודהסבבה.

 

מדגם- מספר האלמנטים שנבחרו מתוך אוכלוסייה מוגדרת, לשם לימוד על כלל האכלוסייה.  מדגם של 500 מנהלים בישראל.

 

מסגרת הדגימה- הקבוצה ממנה נלקח המדגם הלכה למעשה, הרשימה הסופית הממשית ממנה נלקח המדגם (קיימת בשיטות מחקר הסתברותיות בלבד- חוץ מאשכולות),

 

דוגמה:

קשר בין גודל משרד תיווך לעמלה שהוא גובה:

אוכלוסיה: משרדי תיווך

אלמנט: משרד תיווך

מיפקד: 1500 משרדי תיווך בארץ

מדגם: 100 משרדים ממיצגים

מסגרת הדגימה: דפי זהב (מתוכה נלקח המדגם)

 

שיטות דגימה

 

המידה שהמדגם מייצג את אוכלסיית המחקר.

 

דגימה הסתברותית

בדגימה הסתברותית מתקיימים 3 תנאיים

     q      לכל הפריטים באוכלוסייה יש הסתברות ידועה להבחר במדגם.

     q      לשום פריט אין סיכוי וודאי להכלל במדגם.

     q      שום פריט אינו יוצא מכלל אפשרות להבחר.

 

דגימה לא הסתברותית

מספיק שאחד התנאים למעלה אינו מתקיים

     q      יתכן שהסתברות הבחירה אינה ידועה.

     q      יש פריטים שנבחרו בוודאות.

     q      יש פריטים שלא נבחרו בוודאות.

 

 

 

שיטות מחקר- שיטות הסתברותיות

 

מדגם אקראי:

I.     אקראי פשוט-אקראי שיטתי (כל רביעי בקבוצה) נקבע לפי גודל המדגם לחלק למספר האלמנטים ברשימה.

II.   אקראי שיטתי- לדוגמא, הרשימה מסודרת פרטו שכר דבר המעוות את הדגימה אם לוקחים את ה100 הראשונים למדגם.

III.  מדגם שכבות- נעשה כאשר החוקר מעוניין להבטיח יצוג לקבוצות מסויימות באוכלוסיה, וניתן להניח כי הקבוצות דומות בתוכן ושונות בניהן.לדוגמא שביעות רצון לקוחות אל על, יש לקחת מתוך הרישומות את החלק היחסי של הנוסעים בכל מחלקה: עסקים, ראשונה, תיירים. כאשר השכבות לא הומגניות תהיה טעות מדגם גדולה יותר.

IV.  אשכולות קבוצות דומות אך עם הרכב שונה, לדוגמא סניפי בורגר ראנץ זה אשכול. כאשר המחקר עוסק באוכלוסייה גדולה מאוד ומפוזרת גאוגרפית החוקר עלול להתקל בשתי בעיות:

1.     לא קיימת מסגרת מבדק.

2.     קשה לאתר את הנבדקים.

אחת הדרכים להתגבר הינה באמצעות שיטת אשכלות:

חלוקה לתתי קבוצות הנקראות אשכולות בהנחה שקיימת הומוגניות בין האשכולות והטרוגניות בתוך כל אשכול.


לשיעור מס' 3     לדף שיטות מחקר