Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Nordens spårtrafik

 

 

 

Stockholms tunnelbana

 

Station Kungsträdgården


Stockholms tunnelbana är det viktigaste kommunikationsmedlet för de mer centrala delarna av Stockholmsregionen. Det är SL (Storstockholms lokaltrafik) i samarbete med MTR som driver Stockholms tunnelbana. Tunnelbanan har 100 stationer, den senaste invigdes år 1994. Av dessa 100 stationer är 47 underjordiska. De flesta, 53 stycken, är utomhus vilket man kanske inte tror. Utomhusstationer finns även i de gamla klassiska tunnelbanorna i London och Berlin. De underjordiska består av bergstationer och betongstationer. Stockholms tunnelbana är även världens längsta konstutställning med alla olika konstverk och målningar som man främst hittar på blå linjen.

 

Station Alby

 

Linjer


Det finns idag sju stycken huvudlinjer. Linjerna trafikeras normalt med 10 minuterstrafik under dagtid. Alla linjerna möts vid T-centralen. Det är som tätast 2 minuters trafik i centrala staden där samtliga linjer passerar.

 

 

Gröna linjen


Gröna linjen är den äldsta av alla systemen. En bit av linjen öppnades för spårvagnstrafik redan 1933 men denna del byggdes senare om till tunnelbana. Det var den långa tunneln mellan Slussen och Skanstull. Linjen invigdes 1950 och går idag mellan Hässelby strand - Skarpnäck, Farsta strand och Hagsätra. Idag har gröna linjen 3 huvudlinjer med 49 stationer. De senaste stationerna är den nya underjordiska stationen i Bagarmossen (den gamla låg ovan jord men är idag riven) samt Skarpnäck som byggdes 1994. Banan går främst utomhus i förorterna och i betongtunnlar i innerstan. En tunnel finns dock mellan station Islandstorget och station Blackeberg. En annan tunnel finns vid station Vällingby. Även de korta sträckorna Farsta - Farsta strand och Kärrtorp - Skarpnäck består till stor del av tunnlar.

Linje 17: Alvik - Skarpnäck
Linje 18: Åkeshov - Farsta strand
Linje 19: Hässelby strand - Hagsätra


Röda linjen


Röda linjen invigdes 1964 och går idag mellan Fruängen / Norsborg - Ropsten / Mörby centrum.
Den senaste utbyggnaden skedde 1978 då linjen förlängdes från Tekniska högskolan till Mörby centrum. Röda linjen har idag 2 huvudlinjer med 36 stationer som är byggda både under jord i bergtunnlar och utomhus.

Linje 13: Ropsten - Norsborg
Linje 24: Mörby Centrum - Fruängen


Blå linjen


Blå linjen är den senaste tunnelbanan. Den invigdes 1975 och går idag mellan Kungsträdgården - Hjulsta / Akalla. Den senaste utbyggnaden skedde 1985 mellan Västra skogen och Rinkeby. Idag finns det 2 huvudlinjer med 20 stationer. Banan går nästan uteslutande under jord i bergtunnlar, förutom station Kista som är utomhus. Då blå linjen planerades var den tänkt att fortsätta vidare från Kungsträdgården via Södermalm och ut till Nacka. Men idag slutar linjen mitt inne i stan i Kungsträdgården och Nacka saknar helt en tunnelbana. Istället går mängder med bussar i skytteltrafik mellan Slussen och Nacka.

Linje 10: Hjulsta - Kungsträdgården
Linje 11: Akalla - Kungsträdgården

 


Station
Solna centrum

Tunnelbanevagnar


Stockholms tunnelbana körs mestadels med Vagn 2000 som började trafikera tunnelbanan 1997 som är tystare än tidigare vagnar. Det finns idag 6 vagndepåer för uppställning och underhåll av tåg som inte är i trafik. Den nya vagn 2000 är betydligt längre än de gamla tunnelvagnarna. Detta görs möjligt genom att vagnen innehåller två leder. De gamla vagnarna hade fler dörrar än de nya Vagn 2000 vagnarna.

 


Stationer


Totalt finns det 100 stationer på de tre systemen. Fyra stationer är gemensamma för några av de tre systemen: T-Centralen (gemensam för alla tunnelbanelinjer), Gamla Stan (gemensam för gröna och röda linjen), Slussen (gemensam för gröna och röda linjen) samt Fridhemsplan (gemensam för gröna och blå linjen). Av stationerna är 53 ytstationer som ligger ovan jord och resterande 47 är underjordiska stationer. De underjordiska stationerna skulle kunna delas in i två huvudtyper: Bergstationer - stationer utsprängda i berg. Betongstationer - stationer gjutna i betong. På stationer invigda före 1973 är det svårt att se om de underjordiska stationerna är betongstationer eller bergstationer på grund av att båda stationstyperna har liknande inredning. Stationer invigda 1973 och senare har större skillnad mellan betong- och bergstationerna. Bergstationerna är så kallade grottstationer. I stort sett alla underjordiska stationer efter och under 1973 är bergstationer. Grottstationerna är utsprängda grottor i berget vars väggar och tak sprutats med en speciell sprutbetong och sedan målats i olika färger. En annat typiskt drag för dessa senare stationer är att spåren är raka längs hela plattformarna.

 


Station Fridhemsplan


Av gröna linjens totalt 49 stationer är 9 betongstationer, 3 bergstationer och 37 ytstationer. Samtliga stationer har plattformslängder som är ca 145 m. Röda linjen har totalt 35 stationer varav 4 betongstationer, 16 bergstationer och 15 ytstationer. Alla stationer har plattformslängder som är ca 145 m utom några stationer på linjen mot Mörby Centrum som istället har plattformslängder som är ca 180 m. Blå linjen har totalt 20 stationer varav 19 är bergstationer och 1 ytstation. Samtliga stationer har plattformslängder som är ca 180 m.

 


Station Rådhuset

Tunnelbanan i siffror
 

Djupast belägen stationen är Kungsträdgården, ca 24 m under vattenytan. Djupast belägna spåravsnitt finns mellan station T-Centralen och station Östermalmstorg, ca 33 m under vattenytan. Högst belägna spåravsnitt finns mellan station Hägerstensåsen och station Västertorp, ca 48 m över vattenytan. Mest avlägsen stationen är Norsborg som ligger ca 18 km från T-Centralen. Tunnelbanan är tillsammans med pendeltågen ryggraden i Stockholms kollektivtrafiksystem.

 


Station
Stadion i Stockholm från 1973 till vänster och station Candidplatz i Münchens tunnelbana från 1997 till höger.
 

Konstnärlig utsmyckning

 

Ett stort antal av tunnelbanans stationer har konstnärlig utsmyckning, främst stationerna på blå samt flera på röda linjen. Stockholms tunnelbana är känd utomlands för sin konst. Andra länder har numera också satsat på konst, bl.a. Tyskland. Station Candidplatz i Münchens tunnelbana är också regnbågsfärgad liksom originalet i Stockholm som är station Stadion.


Vagndepåer


I Stockholms tunnelbana finns det idag 6 vagndepåer eller vagnhallar som de även kallades förr. Gröna linjen har tre: Hammarbydepån (1947), Vällingbydepån (1952) och Högdalsdepån (1957-1958).  Röda linjen har två depåer:  Nybodadepån (1964) och Mörbydepån (1978). Blå linjen har Rissnedepån (1975). Hammarbydepån innehåller en gemensam centralverkstad för alla tre systemen. Mörbydepån har endast en uppställningshall för tunnelvagnar. De övriga fyra vagndepåerna sköter det löpande underhållet på respektive bana. Alla vagndepåerna innehåller en uppställningshall och en servicehall, utom Hammarbydepån som endast har den gemensamma servicehallen.

 


Station T-centralen

Stockholms framtida tunnelbana

 

Det är bestämt att Stockholms tunnelbana ska byggas ut med 19 km på fyra sträckor och med sammanlagt 9 stationer. År 2016 ska tunnelbanan börja byggas ut enligt planerna och stå klar till Arenastaden 2020 och på övriga delar som senast 2025.

 

Ny linje Odenplan - Arenastaden
En helt ny linje kommer att byggas mellan Odenplan via Hagastaden och med slutstation i Arenastaden, där bl.a. nya Friends Arena ligger. På denna nya linje blir det två nya stationer.

 

Blå linjen Kungsträdgården - Nacka Forum / Gullmarsplan & Akalla - Barkarby
Blå linjen kommer att förlängas söderut från dagens slutstation vid Kungsträdgården till Sofia på Södermalm och sedan vidare mot Nacka Forum, en annan linje kommer att gå från Sofia till Gullmarsplan och därifrån ta över dagens linje 19 från Gröna linjen mot Hagsätra. I norr förlängs blå linjen från Akalla till ny station i Barkarbystaden och med slutstation vid Barkarby station. Blå linjen får sammanlagt sju nya stationer.

 

 

 

Stockholms tunnelbana
Transportföretag MTR
Linjer 7
Längd 110 km
Stationer 100
Turtäthet 2 min
Passagerare 310 miljoner/år
Öppnad 1950
Ström Strömskena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World

Websites

Webmaster: Daniel 2014