Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Testbank
İlk Müslüman Türk Devletleri - Örnek ÖSS Soruları

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.):


Soru 1:
Gazneliler Devleti'nde önceleri her komutan başa geçebilirken, sonradan babadan oğula geçen bir veraset sistemi uygulanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2:
Aşağıdakilerin hangisi, tarih boyunca birçok Türk devletinin yıkılması üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

Soru 3:
Büyük Selçuklu Devleti'nde fethedilen yer, fethedenin malı sayılmıştır.

Aşağıdakilerin hangisi, bu uygulamanın yol açtığı olumsuzluklardan biridir?

Soru 4:
Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar, hakimiyet anlayışı, saray teşkilatı ve askeri yapıda eski özelliklerini korumuşlar; kadılık kurumu, cihad ve gaza konularında ise İslam kurumlarını benimsemişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak;
I- Milli kimliklerini kaybetmişler,
II- Türk ve İslam kültürlerini kaynaştırmışlar,
III- Töre anlayışını tamamen terk etmişler,
IV- İslamiyet'in ideallerini benimsemişler,

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 5:
Karahanlı bilginlerinden Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Lügati't Türk isimli eser, o dönemin tam bir Türkçe ansiklopedik sözlüktür.

Aşağıdakilerin hangisi, bu yargıyı kanıtlayıcı bir ifade değildir?

Soru 6:
Selçuklular döneminde, Nizamiye Medreseleri çerçevesinde kurulan Bağdat Nizamiyesi'nde dini bilgilerin yanı sıra felsefe, filoloji, mantık ve matematik gibi bilgiler de okutulduğu için, bu medrese ilk üniversite sayılmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?

Soru 7:
Gaznelilerde maliye, idare, askerlik, toprak yönetimi ve haberleşme işlerine bakan divanlar vardı. Kanun koyma ve yürütme otoritesi bakımından mutlak hakimiyet ise sultana aitti.

Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?

Soru 8:
Türk-İslam devletlerinde yöneticiler halkın işlerine ve yaşam tarzlarına müdahale etmedikleri için, sosyal durum genellikle eski görünüşünü korumuştur.

Aşağıdakilerin hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

Soru 9:
Selçuklularda ikta sahibi, belirlenen miktardaki öşür ve vergiden fazlasını halktan talep edemezdi. Kanunsuz bir durumun ortaya çıkması halinde ikta sahibinin iktası elinden alınırdı.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 10:
Türklerin şehir ekonomisi hayatına girmelerini kolaylaştıran ve Müslüman meslek sahiplerine bazı imtiyazlar sağlayarak sanayinin gelişmesine etki eden temel faktör aşağıdakilerin hangisidir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız