Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Testbank
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Örnek ÖSS Soruları

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.):


Soru 1:
Türk tarihini belli bir zaman kesitinde, belli bir coğrafyada, bir bütün halinde incelemek zordur.

Aşağıdakilerin hangisi, bu zorluğun temel nedenlerinden biridir?

Soru 2:
Bizans'tan Çin'e kadar bir çok devletin yazılı kaynaklarında Türklerle ilgili bilgilerin bulunması, Türklerin en çok aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

Soru 3:
Hun İmparatoru Mete, Orta Asya'da yaşayan bütün Türk boylarını egemenlik altına almıştır.

Mete'nin bu uygulama ile ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 4:
Hunların İpek Yolu'nu Çinlilere kaptırmaları ekonomik yönden zayıflamalarına yol açtı. Hun imparatoru Hohanyeh, Çin himayesine girmenin doğru olacağı fikrini savundu. Fakat Hun devlet meclisi bu görüşü utanç verici gördü. Sonunda bu tartışma devleti ikiye böldü.

Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?

Soru 5:
Hun ve Göktürk devletlerinin yıkılma nedenleri şunlardır:

- İpek yolu hakimiyetinin Çin'e kaptırılması.
- Toprakların hanedan üyeleri arasında paylaşılması.
- Türk asıllı boyların kendi kağanlıklarını kurmak istemeleri.

Buna göre, Hun ve Göktürk devletlerinin yıkılmasında aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 6:
Hazar devlet yöneticileri, başta kağan ve beyler olmak üzere, Museviliği kabul etmelerine rağmen, din konusunda hoşgörülüydüler. Halk arasında Müslümanlar, Hristiyanlar ve Şamanistler de vardı.

Aşağıdakilerin hangisi, bu durumun bir kanıtlarından biridir?

Soru 7:
Uzakdoğu ile Bizans'ı, İslam dünyası ile kuzeydeki Slav topraklarını birleştiren ticaret yolları Hazarların denetimindeydi. Hazar topraklarından geçen mallardan alınan vergiler devletin güçlenmesini sağlamıştı.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 8:
Bir Türk topluluğu olan İtil (Volga) Bulgarlarının kurduğu şehirler, Müslümanlarla yapılan ticaret sayesinde çok gelişmiş; İtil Bulgarları X. yüzyılda Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir kanıtı sayılabilir?

Soru 9:
Eski Türklerde;

- Devletin işleyişi töre ile düzenlenirdi.
- Siyasi, askeri ve ekonomik kararlar kurultayda alınırdı.
- Hükümdar adli teşkilatın ve kurultayın başkanıydı.

Bu durum, aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesi değildir?

Soru 10:
Eski Türklerde, bozkır hayat şartlarının bir gereği olarak, herhangi bir sebeple yer değiştirme sırasında çadır toplanır ve taşınırdı. Çadır hayatından, yerleşik düzene geçildiği oranda vazgeçilmiş ve özellikle Uygurlar döneminde iki katlı evlerde oturulmaya başlanmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 11:
Göktürklerde ölü bütün servet ve atıyla birlikte yakılırdı. Külü ve kemikleri bir yıl sonra törenle gömülürdü. Mezarının üstüne, hayatta iken öldürdüğü düşman sayısınca, onları temsil eden taştan insan şekilleri (balbal) dikilirdi.

Bu durum, aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 12:
Türklerle Çinliler arasındaki ilişkilere bakıldığında:

- Büyük ve devamlı savaşlardan ziyade, kısa süreli akınlar ön plandadır.
- Savaşların temel nedeni İpek Yolu'na hakim olma isteğidir.
- Her devirde ticaret giderek artmış, sınır kasabaları ortak pazar yeri haline gelmiştir.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 13:
Önceleri Çin'de endüstri malzemesi olarak kullanılan ipek, daha sonra ticari bir değişim aracı haline gelmiştir. Bu nedenle ipeğin batıya taşınmasında her ülkenin büyük kazancı vardı.

Aşağıdakilerin hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız