Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Testbank
Tarih Bilimine Giriş - Örnek ÖSS Soruları

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir):


Soru 1:
Kısa süre içinde olup biten işler olay; zaman içinde, uzun sürede oluşan durumlar ise olgudur. Bu olay ve olgulara "gerçek tarih" ya da "yaşanan tarih" denir.

Bu tanıma göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi bir tarihi olgu niteliği taşımaktadır?

Soru 2:
Çeşitli kaynaklardan yararlanarak bir tarih eseri yazmak, bin bir çeşit inşaat malzemesini, fonksiyonel olduğu kadar estetik yönü de bulunan bir mimari esere dönüştürmeye benzer.

Yukarıdaki görüşü taşıyan bir tarihçinin, tarihçilik mesleğine bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Soru 3:
Bir devirden diğerine geçmek, bir sayfayı çevirmektir, bir kitabı bitirmek değil; bir sonraki perdeye geçmektir, fakat oyun devam etmektedir.

Bu durum "tarihsel oluşumla" ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 4:
Aşağıdakilerin hangisi, tarih araştırmalarında doğru ve objektif bilginin elde edilmesi için göz önünde bulundurulması gereken temel bir olgu değildir?

Soru 5:
Tarihi oluşumlar milletlerin siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür. Bu yarışta başarılı olabilmek tarihi akışın çok iyi anlaşılmasına bağlıdır.

Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?

Soru 6:
Tarih araştırmalarında, elde edilmiş herhangi bir bilginin yanlış olduğunun anlaşılması daha çok aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır?

Soru 7:
Tarihi oluşum bir defada olup biter. Tarihi olay ya da olgular tekrarlanamazlar. Ancak, aralarında benzerlik olabilir.

Bu durumun tarih araştırmalarında yol açtığı başlıca sonuç aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 8:
Sosyal bilimlerden her biri insanla ilgili bir konuyu inceler; insanın faaliyetlerini, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserleri anlamaya ve açıklamaya çalışır. Paleografya, filoloji, diplomatik, kronoloji, ve beşeri coğrafya gibi bilim dallarıyla tarihçi her gün karşı karşıya gelir. Hatta çoğu zaman onları bizzat uygulamak zorunda kalır.

Bu bilgilere dayanarak;

I- Aynı konunun değişik yönlerini anlamaya çalışan bilim dalları birbiriyle ilişki içinde olmak zorundadır.
II- Tarihçi sosyal bilimlerden faydalanabilir, fakat doğal bilimlerden faydalanamaz.
III- Tarihçi bazen bir filolog, bir arkeolog ya da bir paleograf gibi çalışmak durumunda kalabilir

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

Soru 9:
Anadolu'nun Kalkolitik (Taş-Bakır) devrini aydınlatan Alacahöyük'te on üç prens mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlarda elbiseler, süs eşyası, madeni ve toprak kaplar, boğa ve geyik heykelleri ile güneş kursları bulunmuştur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 10:
Bakır ve Eski Tunç devirlerinde Anadolu'da avcılık önemini yitirmiş, üretim artmış, Mezopotamyalılarla canlı bir ticaret başlamıştır. Kayseri civarındaki Kültepe'de çıkarılan kalıntılar arasında, Asurlulara ait ticari ve hukuki tabletlere rastlanmıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 11:
Tarih öncesi dönem ile ilgili araştırmalarda daha çok o dönemden kalma araç ve gereçlere başvurulurken, tarihi dönemlerle ilgili araştırmalarda kitabe, anıt, yıllık, para, mühür ve ferman gibi kaynaklar ön plana çıkar.

Araştırma kaynaklarının niteliklerinin bu şekilde farklılaşmasında aşağıdakilerin hangisi daha çok etkili olmuştur?

Soru 12:
Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'da, çeşitli tarım aletleri, oraklar, bıçaklar ve tahıl öğütme taşlarından oluşan en eski kalıntılara Diyarbakır Çayönü'nde rastlanmıştır.

Bu buluntular, Çayönü ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 13:
Hz. Ömer döneminde resmen yürürlüğe konan Hicri Takvim'de aylar hep aynı mevsime denk gelmez.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 14:
Zaman kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 15:
MÖ tarihleri, Milat Takvimi'nin başlangıcından geriye doğru gittikçe, MS tarihleri ise, Milat Takvimi'nin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.

Bu kurala göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.

Ana sayfa Kaynaklarımız Tarih dersleri Önemli linkler Bize mesajınız