Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Osmanlı'nın Gerileme Dönemi - Konu Kavrama Testi - 05

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.):


Soru 1:
Osmanlı Devleti XVlll. yüzyılda Karlofça ve İstanbul antlaşmalarını esas alan bir politika izlemiştir.

Bu politika ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 2:
Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl boyunca savaştığı devletlerden biri de Rusya'dır.

Aşağıdakilerin hangisi, taraflar arasındaki mücadelenin nedenlerinden biri değildir?

Soru 3:
1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması'ndan sonra;

- Avrupa'daki olaylardan uzak kalma siyaseti kesinlik kazandı,
- Avrupa yönünde savunma tedbirlerine önem verildi,
- Avrupa'ya karşı kendini üstün görme tutumu terk edildi,
- Avrupa'ya siyasi ve teknik gelişmeleri takip etmek üzere elçiler gönderildi.

Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?

Soru 4:
1740 yılında Fransa'ya verilen kapitülasyon haklarını, bu devlete daha önce tanınan ticari ayrıcalıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 5:
Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Rusya'ya tanınan haklar şunlardır:

- İstanbul'da elçilik, Balkanlarda konsolosluk açabilecek.
- Karadeniz'de donanma bulundurabilecek.
- İstanbul'da bir Ortodoks Kilisesi açabilecek.
- İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülasyon haklarından yararlanacak.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6:
Gerileme döneminden itibaren Batılıların Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmaları Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecini hızlandırdı.

Küçük Kaynarca Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu durumun bir uygulamasıdır?

Soru 7:
XVIII. yüzyıl boyunca yapılan ıslahatların öncelikle askeri alana yönelik olmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha çoktur?

Soru 8:
XVIII. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti ile dostluk temelinde ilişkiler kuran Fransa, yüzyılın sonunda, İngiltere'nin Uzakdoğu'ya giden yolunu kesmek üzere Osmanlı topraklarından Mısır'ı işgal etti.

Fransa'nın bu tutumu aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 9:
Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgal etmesi üzerine çıkan savaşta İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın yanında yer almışlardır.

İngiltere ve Rusya'nın bu tutumları aşağıdakilerin hangisiyle açıklanamaz?

Soru 10:
XV. ve XVI. yüzyıllarda iç ve dış sorunlarını kendi görüşleri doğrultusunda çözen Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda sorunlarının çözümünde batılı devletlerle görüş birliği içinde olma gereği duymuştur.

Bu durum, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinin bir kanıtı değildir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.