Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Osmanlı'nın Duraklama Dönemi - Konu Kavrama Testi - 04

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.):


Soru 1:
XVII. yüzyıldan itibaren sancak beyleri halktan kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır.

Aşağıdakilerin hangisi, bu durumun yol açtığı sonuçlardan biridir?

Soru 2:
XVII. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nde, aşağıdaki alanlardan hangisinde meydana gelen bozulma, devlet ve toplum yapısı üzerinde en az etkili olmuştur?

Soru 3:
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin karşılaştığı en temel sorun aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 4:
Aşağıdakilerin hangisi, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin zayıfladığının bir göstergesi değildir?

Soru 5:
Osmanlı Devleti'nde, askeri gücün oluşmasına kaynaklık eden devşirme ve dirlik sistemlerinin bozulması ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu durum, öncelikle aşağıdakilerin hangisinin bir sonucudur?

Soru 6:
Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti'nin duraklamasına etki eden ekonomik faktörlerden biri değildir?

Soru 7:
Aşağıdakilerin hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin uzun süren savaşlara girmesinin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

Soru 8:
XVII. yüzyılda, bozulan devlet düzenini yeniden kurmak üzere Osmanlı devlet adamlarının başvurdukları temel yöntem aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 9:
Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine ait özelliklerden biri değildir?

Soru 10:
XVII. yüzyılda, Katip Çelebi ve Koçi Bey gibi devlet adamlarının bazı raporlar hazırlamaktaki amaçları aşağıdakilerin hangisidir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.