Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Osmanlı'nın Duraklama Dönemi - Örnek ÖSS Soruları

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir):


Soru 1: ÖSS 1987-

I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.

Bu durumun Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: ÖSS 1992-

Duraklama döneminde, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı'na alınmasıyla devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış, ayrıca tımar sisteminin bozulmasıyla da köylü toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde, bu iki durumun da önemli birer rolü vardır?

Soru 3: ÖSS 1987-

Yeniçeri Ocağı'nda, Duraklama Dönemi'ne kadar "ocak devlet içindir" anlayışı egemenken, bu dönemden sonra ''devlet ocak içindir'' anlayışı egemen olmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Yeniçeri Ocağı 'ndaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?

Soru 4: ÖSS 1998-

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir.

Bu dönemde görülen duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır?

Soru 5: ÖSS 1989-

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık verilmesine yol açan etkenlerden biri değildir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.