Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu - Konu Kavrama Testi - 01

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.):


Soru 1:
Aşağıdakilerin hangisi, kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin askeri ve siyasi yönden güçlenmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

Soru 2:
Orhan Bey Bizans'taki taht kavgalarına müdahale ederek Kantakuzen'in başa geçmesini sağlamış; ayrıca, Balkan uluslarının saldırıları karşısında Bizans'a askeri destek vermiştir.

Bu faaliyetlerle Orhan Bey'in ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 3:
Osmanlıların Balkanları fethetmeye başladıkları yıllarda Balkan devletleri ve ulusları arasında siyasi bakımdan ve mezhep ayrılığı yönünden büyük bir düşmanlık ve çatışma vardı.

Bu durum, Osmanlı açısından öncelikle aşağıdakilerin hangisini kolaylaştırmıştır?

Soru 4:
Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Rumeli'de alınan yerlerdeki eski sosyal düzen korunmuş, Hristiyan halka inanç güvenliği sağlanmış, Katoliklere karşı Ortodokslar korunmuştur.

Aşağıdakilerin hangisi, bu politikayla ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?

Soru 5:
Osmanlılarda, fethedilen bir yere yerleştirilenlerin, geçerli sebep olmadan yeni yerleşim yerini terk edip eski yere geri dönmeleri yasaktı.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 6:
Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, Rumeli'de ele geçirilen yerlere Türkler yerleştirilmiş, buralara kadı ve subaşılar atanmış, yerli halka can, mal ve inanç güvenliği sağlanmıştır.

Aşağıdakilerin hangisi, bu ifadelerden çıkarılabilecek bir yargı olamaz?

Soru 7:
l. Murat döneminde, Edirne'nin fethinden sonra Gümülcine ve Filibe alınarak bugünkü Makedonya ve Kosova'ya doğru akınlar düzenlenmiş, fethedilen yerlere Türkmenler yerleştirilmiştir.

Bu durum, aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Soru 8:
Anakara Savaşı'ndan sonra yaşanan fetret sürecinde, Osmanlı'da taht kavgaları yaşanmış ve birçok beylik yeniden kurulmuştur.

Bu durum, aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesi değildir?

Soru 9:
II. Murat Dönemi'nde;

- Arnavutluk'un Osmanlı kontrolüne alınması,
- Sırbistan'ın vergiye bağlanması, -
Bulgaristan'ın Osmanlı topraklarına katılması,

girişimleri ile ulaşılmak istenilen temel hedef aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 10:
Osmanlı Devleti, Anadolu'nun siyasi birliğini kurmaya çalışırken Anadolu beylikleriyle mücadele etmiş; fakat, bu mücadele sırasında medrese, han, kervansaray gibi eserlerin zarar görmesini önlemiştir.

Bu durum, öncelikle aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.