Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Cumhuriyetin İlanı - Konu Kavrama Testi - 01

Ad Soyad:

E-mail: (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.)


Soru 1:
Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir?

Soru 2:
1924'te çıkarılan bir kanunla milletvekillerinin aynı zamanda ordu komutanlığı görevini de üstlenmeleri yasaklanmış; hem milletvekili hem de komutan olanların iki görevden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Bu düzenlemeyle ulaşılmak istenen en temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3:
Şeyh Sait İsyanı, Cumhuriyet rejimini tehlikelerden korumak ve devrimlerin yerleşmesini sağlamak üzere bazı önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirdi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu amaçla alınan ve devrimlerin yerleşmesine ortam hazırlayan bir önlemdir?

Soru 4:
1925-30 yılları arasında TBMM'de sadece Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bulunması hükümetin denetlenmesini zorlaştırıyordu.

Meclis'in yeniden hükümeti denetlemesini sağlamak üzere, 1930'da alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5:
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin temel amacı halkın istek ve görüşlerinin TBMM'de daha çok yansımasını sağlamaktır?

Soru 6:
Aşağıdakilerden hangisi, Menemen Olayı'nın sonuçlarından biridir?

Soru 7:
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında inkılapların yerleşmesini sağlamak için başvurulan yollardan biridir?

Soru 8:
Cumhuriyetin ilanından sonra ulusal birlik ve bütünleşmenin sağlanmasına, inkılapların yerleşmesine ve halkın siyasi bir olgunluğa erişmesine çalışılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir süre gecikmesine neden olmuştur?

Soru 9:
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasilerde, halkın istek ve görüşlerinin yönetime yansıması için tanınan temel bir haktır?

Soru 10:
Laik devlet düzenine geçmede aşağıdaki yeniliklerden hangisi diğerlerine temel teşkil etmiştir?

Lütfen adınızı ve Soyadınızı yazmayı unutmayınız...Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yaratılan Ak-Test Programı On-Line test hazırlama sihirbazı ile hazırlanmıştır.