Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Saltanatın Kaldırılması & Lozan Antlaşması - ÖSS Soruları

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir):


Soru 1: ÖSS 1988-

Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır.

Türkiye'de aşağıdaki gelişmelerden hangisi buna bir örnektir?

Soru 2: ÖSS 1990-

Anadolu'nun Batılı devletlerin hammadde kaynağı ve pazar alanı olma durumundan kurtarılması amacıyla atılmış olan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: ÖSS 1991-

Yeni Türk devleti, Türk topraklarını ele geçirmek isteyenlerle sonuna kadar savaşmayı, bağımsızlığına saygı gösteren devletlerle siyasal ilişkiler kurarak antlaşmalar yapmayı temel ilke edinmiştir.

Buna göre, yeni Türk devletinin dış politikada izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: ÖSS 1991-

İtilaf Devletleri Londra Konferansı'na ve Lozan Barış Görüşmesi'ne hem Osmanlı Hükümeti'ni hem de TBMM Hükümeti'ni davet etmişlerdi.

İtilaf Devletleri'nin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: ÖSS 1992-

İsmet İnönü, Lozan Konferansı'na katılan devletlere, barışın yapılması için egemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulması gerektiğini söylemiştir.

İsmet İnönü, bu tutumuyla, konferansta aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

Soru 6: ÖSS 2000-

İsmet İnönü, Lozan Konferansı'nın iç tüzük çalışmalarında;

I- Türkçe'nin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını,
II- "Karadeniz'de kıyısı olan devletler" ifadesi yerine, bu devletlerin adlarının yazılmasını,
III- Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye verilmesini önermiştir.

Bu önerilerden hangileri, İsmet İnönü'nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?

Soru 7: ÖSS 1987-

Lozan Konferansı'nın birinci döneminde uzun tartışmalara yol açan konulardan biri kapitülasyonlardı. Çünkü, imtiyazlı devletler kapitülasyonların devamını istiyorlardı.

Bu durum, imtiyazlı devletlerin aşağıdakilerden hangisini kabul etmek istemediklerini göstermektedir?

Soru 8: ÖSS 1991-

Lozan Barış Antlaşmasının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu antlaşmanın uluslararası düzeyde önemli bir belge haline gelmesinde en az etkilidir?

Soru 9: ÖSS 1998-

Lozan Antlaşması ile, Türkiye'de yaşayan azınlıklara bazı haklar tanınmıştır. Ancak bu antlaşmada Fener Patrikhanesi'nden ve onun, azınlık oluşturan Rumların temsilcisi veya koruyucusu olduğundan söz edilmemiştir.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.