Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Kurtuluş Savaşı - Muharebeler & Antlaşmalar - Örnek ÖSS Soruları

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir):


Soru 1: ÖSS 1996-

Savaşların önemli nedenlerinden biri de güçlenen bazı devletlerin zengin coğrafya bölgelerini ve hammadde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi böyle bir amaca karşı tepkinin bir sonucudur?

Soru 2: ÖSS 1989-

TBMM Hükümeti'nin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı antlaşma, Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamış ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.

Burada sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: ÖSS 1993-

TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın başlangıç kısmında "milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi" ilkesine yer verilmiştir.

Antlaşmaya bu ilkeyi koymakla TBMM ve Sovyet Rusya aşağıdakilerin hangisi yönünde karşılıklı olarak birbirlerine güvence vermişlerdir?

Soru 4: ÖSS 1999-

Anlaşma Devletleri,

I. 1921 yılında Londra'da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti'nin göndereceği delegeler arasında M. Kemal'in veya onun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler;
II. 1922 yılında Lozan'da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümeti'ni birlikte çağırmışlardır.

Bu iki durum, 1921'den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletleri'nin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir?

Soru 5: ÖSS 1997-

Aşağıdakilerden hangisi "Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur" İlkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?

Soru 6: ÖSS 1992-

23 Nisan 1920 tarihinde kurulan yeni Türk devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu olumsuz tepkilere bir örnektir?

Soru 7: ÖSS 1989-

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: ÖSS 1987-

Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İtilaf Devletleri Türk ve Yunan devletlerine ateşkes önerisinde bulunarak, her iki tarafın askeri bakımdan kendi denetimleri altına girmesini istemişlerdir. Türk tarafı ilke olarak ateşkes önerisini benimsediği halde, denetim konusundaki öneriyi reddetmiştir.

Türk Hükümeti, İtilaf Devletleri'nin denetimi altına girmeyi, hangi ilkeye ters düştüğü için reddetmiş olabilir?

Soru 9: ÖSS 2000-

Anlaşma Devletleri'nin 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde şu hükümler yer almıştır:

I- Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlendirmesinin engellenmesi.
II- İki taraf birlikleri arasında 10 km'lik, askerden arındırılmış bir alan bırakılması.
III- Müttefiklerarası bir komisyonun Türk ordusunu ve askeri durumunu denetlemesi.

Bu hükümlerden hangileri, öneride Yunanistan'ın gözetilmiş olduğunu gösterir?

Soru 10: ÖSS 1994-

Mustafa Kemal, Başkomutanlık Yasası'nın 20 Temmuz 1922'de tekrar uzatılması gündeme geldiğinde, sürenin uzatılmasını istememiştir. Buna rağmen meclis başkomutanlığın süresiz olarak M. Kemal'de kalmasına karar vermiştir.

Meclisin bu kararı almasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 11: ÖSS 1992-

Sakarya Savaşı'ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması'yla Türkiye'nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa'nın müttefiki olan İngiltere'yi tedirgin etmiştir.

İngiltere'nin bu tedirginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12: ÖSS 1995-

İngiltere, Anadolu'daki milli hareketi Osmanlı Hükümeti'ne karşı basit bir ayaklanma sayıp TBMM Hükümeti'ni tanımamayı sürdürürken, Fransa, TBMM Hükümeti'ne anlaşma önerisinde bulunmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Soru 13: ÖSS 1997-

Mudanya görüşmelerinde Fransız temsilcisi Trakya'nın TBMM Hükümeti'ne teslim edilmesini kabul ederken, İngiliz temsilcisi buna şiddetle karşı çıkmış, İtalyan temsilcisi ise, bu konuda hükümetinden bilgi alması gerektiğini bildirmiştir.

Anlaşma Devletleri'nin bu tutumlarına dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.