Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Mondros ve Cemiyetler - Konu Kavrama Testi - 01

Ad Soyad:

E-mail: (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir.)


Soru 1:
İtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı'yı bölmeye yönelik planlarını uygulamak üzere harekete geçtiler.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın bir sonucu değildir?

Soru 2:
Osmanlı Devleti'nin, oldukça ağır koşullar taşıyan Mondros Mütarekesi'ni onaylamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 3:
Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'ni imzalamasında Wilson İlkeleri'nin yol açtığı iyimserliğin de etkisi vardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Soru 4:
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5:
Mondros Mütarekesi'nde yer alan "İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında stratejik yerleri işgal edebileceklerdir" hükmü öncelikle aşağıdaki Wilson İlkeleri'nden hangisine aykırı bir uygulamadır?

Soru 6:
Mondros Mütarekesi'nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi doğrudan Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü ortadan kaldırmaya yöneliktir?

Soru 7:
Mondros bir ateşkes antlaşması olmasına rağmen barış antlaşması gibi uygulama görmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumu kolaylaştıran bir faktör değildir?

Soru 8:
Mondros Mütarekesi'nden sonra azınlıklar da çeşitli cemiyetler kurarak katliama başladılar ve halkı göçe zorladılar.

Azınlıkların bu yolla ulaşmak istedikleri temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9:
Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu'nun yer yer işgal edilmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?

Soru 10:
Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'nin oluşturulmasında etkili olmamıştır?

Lütfen adınızı ve Soyadınızı yazmayı unutmayınız...Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yaratılan Ak-Test Programı On-Line test hazırlama sihirbazı ile hazırlanmıştır.