Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Yakınçağ'da Avrupa - Örnek ÖSS Soruları

Ad Soyad:

E-mail (Yanıtlar ve değerlendirme e-mail adresinize göderilecektir):


Soru 1: ÖSS 1993-

Avrupa toplumlarında Katolik Kilisesi'ne bağlılık, Haçlı Savaşları'ndan sonra eski gücünü kaybetmiştir.

Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

Soru 2: ÖSS 1987-

Ortaçağ'ın başlangıcı sayılan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması Asya Kıtası'nı bile etkilemezken, Yakınçağ'ın başlangıcı sayılan Fransız İhtilali tüm dünyayı etkilemiştir.

Fransız İhtilali'nin bu derece etkili olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 3: ÖSS 1997-

Toplumsal ve siyasal alandaki gelişmelerin evrenselleşmesi, bu gelişmelerin başka toplumların da gereksinimlerine cevap vermesine bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen bir örnek değildir?

Soru 4: ÖSS 1999-

XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da, buhar gücünden yararlanılmaya başlanmış, buharla çalışan makineler çoğalmış, fabrika sayısı hızla artmış ve sanayideki gelişme ivme kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından birisi değildir?

Lütfen adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız...Testbank başarılar diler...


Prof.Dr Tanju Aktuğ tarafından yapılan Ak-Test online test sihirbazı ile hazırlanmıştır.