Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

burde man få vite alt om barnet før det er født?

For argumenter 

Mot argumenter

det er positivt at vi kan sjekke barnet før det er født for da kan man sjekke om det er sykt eller blir mongolid eller misfoster, så hvis de ikke vil ha et slikt barn kan foreldrene ta abort.

Hvis legene kan se om barnet kommer til å dø rett etter det er født kan jo de ta abort istedenfor enn at det dør rett etter det er født.!

Vi er for at vi skal få vite alt om barnet før det er født.
Grunnen til det er da kan vi vite om barnet har noen sykdommer eller om det er noen
problemer eller feil.
Vi synes det er best for da kan vi bestemme oss for om vi vil beholde barnet eller ikke.
Hilsen gruppe 8 ved ytrebygda skole.    Hvis noen hadde ønsket å ta abort så er det deres avgjørelse, ikke noen andre sin. Det er for det første moren til barnet som må bestemme om hun vil ta abort eller ikke. Det er hun som skal føde barnet!!   Tenk hvis et par har lenge ventet på å få et barn og så får de et misdannet barn...

Da burde det være lov for foreldrene å ta en fostervannsprøve for å skjekke om barnet er misdannet, og hvis det er det må det være lov å ta abort....

PS:ABORT SKRIVES IKKE MED TO B!!!

PS:ABORT ER IKKE PROBLEMSTILLINGEN, det er om vi bør få vite alt om barnet før det er født!! bare til en opplysning....okey???

men skal man fremdeles kunne ta abort hvis barnet bare har en sykdom, som f.eks. aldrings-sykdommen (man blir gammel fortere enn kroppen klarer å takle) selvom man ikke dør av sykdommen før etter mange år....skal man kunne ta abort da?
fordi man kan jo ikke lage lover som gjelder for noen og ikke andre!
alle foreldre kommer jo til å si at de har en god grunn til å ta abort.... '

  det er jo tross alt et liv uansett hvor gammelt...
hvis moren deres hadde funnet ut at en av søsknene deres hadde downs-syndrom før de ble født, og ville av den grunn ta abort.... hadde dere støttet det?        ja selvfølgelig er det moren sin avgjørelse, men også farens...det var en test på norske sykehus om akkurat dette:

Fostertest
Undersøkelsen viser også at halvparten av legene ville anbefalt par med
kjent risiko for arvelig sykdom å ta tester av fostre ved graviditet, og 22
prosent av dem mener fostret bør aborteres om det viser seg å ha et
sykdomsfremkallende gen. 42 prosent svarte nei på dette spørsmålet

så d r bare 22% som mener paret burde ta abort...og 42% som mener det motsatte.....
        og hvis det er det eneste barnet de får så burde de være glad i det,når de først har fått barnet så kan de ikke noe annent enn å være glad i det og da er det ikke noe vits å ta ABBORT fordi det er det eneste barnet de kan få.
og uansett selvom de kunne få flere barn,det hadde vært urettferdig og ta ABBORT for da dreper dere et uskyldig barn...