Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Hvorfor valgte vi å ha om genmodifisert mat?

Vi valgte å ha om genmodifisering av mat, fordi mat er noe veldig vesentlig i hverdagen vår. Vi spiser mat hver dag, og det er jo veldig viktig. Det er et interessant og dagsaktuelt tema. Det står skrevet mye om det i media og på fjernsyn, og vi hører stadig om det. Verden er jo i framskritt og genmat er noe av det vesentlige under dette temaet. Det er forsket mye på dette området, og det er også svært delte meninger, selv om det er slik at fleste parten er imot denne typen teknologi.

Genteknologi er et stort og omfattende emne, og vi kunne selvsagt valgt noe helt annet innen dette temaet. Men som sagt, mat er et spennende område, og pluss at vi alle tre hadde meninger stikk i strid med mesteparten av Norges befolkning, valgte vi dette.

Mat er noe som berører oss nærmere enn f.eks kloning. Kloning står det ikke så mye om i media, og det er ikke noe som kan skje i vår framtid, tror vi. Mat er noe som handler om vår hverdag og var derfor nesten et naturlig valg for oss. Derfor valgt vi å la dette prosjektet omhandle genmodifisering av mat.