Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Hva er genmodifisert mat?

Først: Hva er et gen?

Alt som lever inneholder gen; bakterier, sopp, fugl, fisk og mennesker. Gen finnes i alle cellene i kroppen, og alle cellene inneholder samtlige gen et individ har. Et gen er et arveanlegg. Alle genene utgjør arvestoffet i kroppen, og avgjør egenskapene til organismen. Genene avgjør for eksempel om en plante har røde blomster og om et menneske har blå øyne. En kan si at genene er oppskriften på organismen, og oppskriften er "skrevet på samme språket” i alle levende organismer på jorda. Det tyder ikke på at alle organismer har like gener (da hadde de vært like som enegga tvillinger!). En kan tenke seg at alle genene i verden er som en kokebok. Rettene er svært ulike (vafler og kjøttkaker er ulike som sau og biller), men de er skrevet på samme språk, og en god kokk kan følge alle oppskriftene.

Et gen kan kode for en eller flere egenskaper. Ofte må en ha flere gen for å få fram en bestemt egenskap. Rekkefølgen genene står i, er med på å avgjøre hva slags egenskaper organismen får.

Og så må vi finne ut: Hva er genmanipulering?

Genmanipulering er det samme som genmodifisering: Endringer i genene ved hjelp av genteknologi. Dette innebærer at genteknologene "klipper" ut gen fra en organisme, og "limer" de inn i en annen. Fremdeles er det nokså tilfeldig hvor i arvestoffet det nye genet havner. Dersom genmanipuleringen er vellykket, får organismen en ny egenskap i tillegg til de det hadde fra før. På denne måten kan man for eksempel gi poteten egenskaper fra fisken, eller bakterier egenskaper fra mennesker.

Og så kan vi finne ut: Hva er genmodifisert mat?

Både vanlig mat og såkalt genmat inneholder gen! Det som var kalles "genmat" er mat som er genmanipulert; f.eks genmanipulerte tomater, og mat som inneholder tomatpuré, ketchup eller tomatsaft fra slike tomater. Som "genmat" blir også mat som er produsert av genmanipulerte planter eller dyr regnet med. Dermed er matolje som kommer fra genmanipulert oljeraps også genmat.