Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

רוב קולות

הקלטות מההופעה בפסטיבל ערד 3/08/2004

ברחוב בו את גרה
דברי קישור
סמבה בתו אחד
כוחו של המשורר
דברי קישור
השמלה הסגולה
בשעה שכזאת

:למאותגרים מיחשובית
לחיצה רגילה על שם השיר - תשמיע אותו בנגן
לחיצה על כפתור העכבר הימני - מאפשרת לשמור את השיר בדיסק