Hari's Carnatic - Click to go home

Quick Navigate

Back    Home    Next

Pancharatna Keerthanas

Saadhinchene...

Sahityam - The Text

Pallavi

Saadhinchene | O Manasa ||

 

Anupallavi

Bodhichina Sanmarga Vachanamula |

Bonguchesi Tha Battina Pattu ||

 

Charanam

1.    Samayaniki Thagu Matala Dene                   

 

2.    Devaki Vasudevulane Yeginchinadu            (Sama)

 

3.    Range Chudu Sath Ganga Janakudu

        Sangeetha Sampradayakudu                        (Sama)

 

4.    Gopi Jana Manoradha Mosanga Lekane

        Geliyu Chese Vadu                                            (Sama)

 

5.    Sarath Sarudu Sanaka Sanandana

        Sanmuni Sevyudu Sakaladharudu                (Sama)

 

6.    Vanithala Sadha Sokka Jeyuchunu

        Mrokka Jese Paramathmudadhuyuka Gaka

        Yashodha Thanayudanchu Mudhambunanu

        Muddu Petta Navvu Chundu Hari                    (Sama)

 

7.    Parama Bhaktha Vathsaludu Suguna

        Para Varundajanma Manakhudi

        Kali Badhala Dhirchuva Danuchune

        Hrudhambujamuna Joochu Chundaka            (Sama)

 

8.    Hare Ramachandra Rakhukulesha

        Mrudu Supasha Che Sha Shayana

        Para Naaree Sodaraja Viraja Duraka Raja

        Rajanutha Niramayapaghana

        Saraseeruha Dalaksha Yanuchu Vedu Konna

        Nannu Dhabrovakanu                                          (Sama)

 

9.    Sree Venkatesha Suprakasha Sarvonnatha Sajjana

        Manasa Nikethana Kanakambaradhara Lasan Makuta

        Kundala Virajitha Hare Yanuchu Ne Pogadaka

        Thyagaraja Keyudu Manavendrudaina Ramachandrudu    (Sama)

 

10.  Sadh Bhakthula Natana Litla Nene

        Amarika Kha Napooja Gonnane

        Aluga Vaththa Nene

        Vimu Kulatho Chera Pogu Manene

        Vedha Kaligi Thethalu Kommanene

        Dhama Shamadhi Sugadhayakutasree

        Thyagaraja Nuthudu Chentha Ragane                (Sama)     

 

       

Ragam : Nattai

Talam   : Aadi

Top