Hari's Carnatic - Click to go home

Quick Navigate

Back    Home    Next    Rendition

Chalamelaje...

Sahityam :

Pallavi

Chalamela Jesevura | Salasaku Rara Sami ||

 

Anupallavi

Jalajakshudaina Chakkani Sarasijanabha Deva ||

 

Charanam

Paapa Jaathi Maarudu ||

 

Ragam : Shankarabharanam

Talam : Kanda Jaathi Ada Thalam

Top