Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Tnh Đ Lỡ Tnh Đ Lỡ by Đnh Huấn

Ny em hi ta d x nhau rồi
Đời hai ng cch chia tnh ta
Đường mun lối khng biết nơi nao
Cho ta lạc vo ci u sầu
Tnh đ lỡ lng bao ngậm ngi

Minh anh với tri tim lẻ loi
Người yu ơi, em ở nơi đu?
Đang xy bao hạnh phc yu thương
Lng anh lun nhớ thương em
Như pht giy lần dầu tin

Bao nhớ thương bao vấn vương
Ny em hỡi em
i mi thương nay cn đu

Từng cơn gi ma đng lại về
Lng se sắt ti t niềm đu
Người yu ơi, ta biết đi đu
Cho qun di hẹn ước ban đu
Minh anh thao thức đm nay
Cho mắt mi thm nồng cay

Bao nhớ thương bao vấn vương
Ny em hỡi em
i mi thương nay đu cn

Main~Biography~Discography~Lyrics~Fun Stuff!~Pictures~News~Asia4 Mailing List~About Me