Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!and these are the product of my thoughts..this is my drug....
a momentarily bliss,
a temporary insanity of the good blood

blinding light i have followed,
but at the back of my mind
the pain of the outside i still wallow

for how long should i run
from the creeps of my memory
Lord God please help me...

**composed 091404, 01:30pm
I slept in the arms of the Lord last night
Serene silence was my blanket
I never felt so protected before
Sleeping in the arms of my Lord

Someday i know this child must leave the haven
To follow a journey of her own
To love others along the way
Apply the lessons learned from home

**encoded 072904, 07:30pm
A prisoner in my own dungeon,
I cry for the pain I suffered
Holding, just a life in my candle,
I will not falter nor will I surrender

I will sacrifice myself to show you my loyalty;
gathering all my strength my breath
and all that composes me

Divine is your touch that I only dream of;
The answer that you would trust me
for your love and your thoughts

I will hold on to a promise,
not knowing if you could keep
believing that one day,
I could once again kiss your lips...
**composed by zeus lara
im laughing my spirit
smiling at the world again
you lighten up my mood
everything's being brightened

that the world is not
a burden after all
that its not so bad
if i was hurt from a fall

and if still trials will come
you are there to remind me
sooner it will be gone
thank you so much
you guide me well
may He recognize your good deeds
and grant you a slot up there

**composed 021304, 11:10pm
im a soul with no direction
blinded and teary eyed
confused by the pathways of life

my heart is a child weeping
silently whining yet still
trying hard to sway with the
beat of careless time

though i may look frail
but inside me is fighting
im weeping yet my heart
is burning with fire of following
my dream

**composed 022304, 05:20pm
itong tula ay aking kinakatha
dahil sa mga samot saring gunita
nag aagaw buhay na ang aking mga alaala
nawawala sa magulong karimlang itinakda
ng masungit na tadhana

wari'y ako ay masyadong nababahala
na bukas ay mas malma pa sa aking nadarama
matindi ang pag iisip sa mga susunod
pang pagsubok, hinahanda na ang
natitirang lakas ng loob

ngunit alam kong kahit na pagod ang sarili
patuloy akong ngingiti magbibigay ng papuri
pipiliting kong magsilbing ilaw sa iba
pipiliting magmahal ng lubos sa kanila

dahil minsan lang ako dadaan sa mundo
at minsan lang ako mag iiwan ng bakas dito
at gusto ko'y hindi ako makalimutan
gusto ay laging maaalala ng karamihan
ngayon, bukas at magpakailanman

**composed 022404, 01:00pm
i dont know if im still in touch with reality
im living my life out of bounds from uncertainty

infinity slowly surrounds my whole being
i firmly grasp my sanity, holding on
never wanting to let go

though crazyniess is so inviting
alluring me to peek into a world of mystery
of never ending

but i see you and for once i chose
not be captivated by these thoughts again

will you save me from all this catastrophies
save my soul from the invation of another dimension
save me from the anxiety of being alone
**composed 010304, 02:49am
look what i have become
a poet without rhyme

a blind soul,
trying to find the sign

a dreamer,
that shall awaken in time

i have become a lover,
of roses, of poems and songs

i am a teacher
still studying life's lessons

a have become a question
though i also am an answer

i appear to be existing
but look deep into my eyes,
am i there?

**composed 110203, 04:18am
My friend
I feel so blessed to have known you
and I look forward to our joyous occasions
filled with wonderful laughter,
wonderful memories I shall always cherish forever

My friend
I feel so lucky to have known you
stay beside me and be my shelter
and I shall be your guide,
I will always be at your side

My friend
I really am lucky to have known you
You are so precious, you're of a rare kind
I will not loose you
and I hope you do the same way too

I will treasure you till the end of my days..
**composed 122103, 03:55pm
Bakit.

Bakit nagkaganto,
Ang puso'y lumalayo,
Pag-ibig ba'y nanlamig sa iyo.
Buhay ko'y puno ng gulo.

Bakit ang isip ay gulong gulo,
Pagmamahal sa iyo'y biglang naglaho.
Puso'y hilig pang bumalik sa iyo,
Ngunit ang puso'y may tanging sinasamo.

Pag-ibig mo'y aking hanap hanap,
Sari-saring sagot ang aking nakalap,
Hanggang natanto, sa puso'y aking taglay,
Pagmamahal mong sadyang walan kapantay.

Bakit minsan sa pag-iisip,
Pag-ibig ko'y dagling nagbalik,
Isipan ko'y biglang nagising,
Sa katotohanan na aking nabatid.

Ikaw na nga, Hesus ang buhay at pag-asa,
Puso ko'y iyong pinagpala.
Sa buhay ko, pag-ibig ang yong hatid.
Pagkat sa buhay ko'y, aking ang nabatid.
Kailanman hindi na ulit lalayo,
Pagkat pag-ibig aki'y natamo,
Puso't isipa'y aking ihahandog,
kailanman sa iyo'y ipagkakaloob.
**composed by John Jathniel M. Borja
let my words flow
playfully inside my soul

let the melody of a song
invite me to compose this poem

let the sweet wind
carress my long black hair

let your imaginary eyes
radiate a delightful stare

**composed 010504, 10:25am
Have faith in love
Have faith in life
Have the faith to have the belif that everythings ok
in the face of adversity.

Cause even when everything seems so bad
Lost in your own sorrow
Blinded by fear
Tomorrows sun rise erases last year.

Love comes and goes
But faith can last life times
Without it your empty and hollow
A soul screaming for warmth.

I try to maintain my heart
Soothed by a flow of sounds
Holding onto a dream
Fueled by passion and a need...
to fill my faith with flesh
May my hope exceed all my pain.

end one........

Softly spoken I sit with curiousity
Wondering if it was fate or detiny

Your words bring a raylights of glory
Hoping this will be a happy ending story

Patence is hard to acheive
I want to rush
Still I'm affaid of the concept "relationship"

I have no choice but to be straight forward
Ever so blunt

What do you see in someone so simple as me?
My thoughts soar throughout this choas of confussion
This is so new I don't know if its simply intrusion

I lay wake and try to tell myself
Don't kidd yourself
Its not really your just imagining things

I hope that I was just dreaming those words
And tomorrow you will still be there.

end of two........
**composed 012503 by Ty
hindi na naman kita nakita ngayong araw na ito
hindi na naman ako pumunta sa ating tagpuan
hindi ko na naman napakinggan ang iyong matatamis na salita
ang iyong bulong na gumagabay sa aking maabot ang tala

hindi na naman ako tumupad sa aking salita
na simula ngayon, ako ay magbabago
hindi na naman ako naglaan ng konting oras para sa iyo,
para sambahin at purihin ka mahal ko

Panginoon, kailangan po kita ako sana ay patawarin,
kaluluwa ay nawawala, sana ako ay unawain
kailangan ko ang kamay mo, sana ako ay hilahin
ako ay iyo, tulungan mo ako
na maging sa iyo at ikaw ay manatili sa akin

**composed 112303, 11:13pm
in the eyes of a beautiful young lad
lays the curiousity of the future
i cannot help but notice with amazement
you are a handmaid of the Lord
seems eternally surprising,
the innocence I see within

Please take this to heart
you must be special,
for you to set the mind of me
drifting apart
so I made you this thoughts
for you to know that I believe in you
and whatever you do

May you grow into something
more wonderful than a budding rose
yet to unfold in the midst of
a Sunday morning

**composed 111603, 08:10pm
life has taught me lessons
some of them i put into heart
still i keep falling and hurting
mistakes turn into scars

like a soldier bleeding
still i keep going
i keep seeking and yearning
to gently catch my falling star

to win the battle and seek my purpose
to why God gave me this life
there is a determined spirit
in the depths of this fragile heart

**composed 110903, 11:13pm
it feels like im trapped into my own fantasy
trying to imagine things that has not yet to be

trying to recapture those moments
with words of blissfull amazement

trying to rekindle the love that has
lost in time and space for reasons of events

**composed 110603, 7:13am
i wish i was a song
flowing softly
filling the air of melody,

i wish i was a rose
waiting gently for its bee

i wish i was a bird
spreading the wings of freedom
the air is his kingdom

i wish i was me
but the truth is in this poem


**composed 101303, 11:30pm
gusto kong lumayo sa aking pinanggalingan,
isang rebeldeng walang patutunguhan

gusto kong hanapin ang aking kaluluwa
na nawawala sa magulong karimlan

ang misteryo ng nasa kabilang mundo,
kinasasabikan kong malaman

hindi ako mapakali, nag uumapaw ang
sarili na mag iba ng daan

nagdadasal at humihiling sa Maykapal
na sana ang tatahakin ay tama

patungo sa dapat kong puntahan
sa kaganapan ng kaluluwa ko't katawan


**composed 100603, 11:30pm
words are not piling up my thoughts today
these are the days where i feel empty

reality makes my heart go blind
darkness invades the child within me

but im still holding on
faith and hope serve as guide

i know words will overflow me again
that soon i will found the light,


**composed 092803, 9:00am
ikaw ang pinapangarap ko
na makamtan
ang hiling sa Maykapal
na sanay mahanap mo ako

at mahanap kita
sa ating magulong mundo
sa lahat ng pagkakataon
ito ang samo ko

bawat saglit hindi kana
mawawaglit sa isipang
waring takot sa kawalan ng pag asa

sana'y makita mo ako,
sana'y mawari mo na ang kaluluwa
natin ay para sa isa't isa


**composed 090203
im suspended in the midst of confusion
there is a big question hanging in my face

my heart remains strong and my mind struggles to be stable
what keeps me here in this circle of no ending?
i keep looking and falling...
and yearning for afterwhich, i'll be suspended again

oh desparate jaded heart of mine, be patient
for tommorrow the night will come down
you will see the path, the light will shine on you
He will guide you, you will not drown

Just be still, have faith to the things around
heal the wound, and do not mind the scar
for all these things is the way to the path
of the light of your soul's never ending radiance


**composed 082603
i sit here, seemingly idle for others to see.
but my mind is wandering out the deepest oceans,
soaring the dark blue sky.

i gaze to nowhere but im looking deeply
in every persons inner heart and their hidden souls.

i smile, yet that smile doesnt indicate
the contentment i long to have,
the bliss i wish i could cuddle

im a soul seem lost,
wandering the forest of complexities,
looking for the path that seems blurry

but im having faith,
my heart remains strong,
im standing still amidst this chaos.


**composed 082703