A Tau-kereszt
A Tau-kereszt szimbóluma visszanyúlik az Ószövetségbe. A héber Tau betű ősi formája kereszt alakú volt: ×, később + alakban jelenik meg a pénzeken. Az egyházatyák (Ezékiel 9,4) a megváltás jeleként magyarázzák. Egy angyal parancsot kap az Úrtól, hogy azok homlokára, akik elkerülik a büntetést, tav betűvel jelölje meg, és megszabadulnak. Szent Antal remetét is Tau-kereszttel szokták ábrázolni, ezért Antal-keresztnek is nevezik. Assisi szt. Ferenc gyakran ábrázolta leveleiben a Tau-keresztet

http://web.axelero.hu/dob10638/konyvtar/kereszt.htm

A titokzatos Tau, a görög ábécé utolsó betűje, a kereszt szimbóluma, amelyet Szent Ferenc kézjegyül használt. Az áldás szövege fölé Leó testvér piros tintával följegyezte, hogy Szent Ferenc "Hálaéneké"-t a sebhelyek vétele után írta."Áldás Leó testvérre magyarul: "Az Úr áldjon meg és őrizzen téged. Mutassa meg neked arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd tekintetét, és adjon neked békét. Az Úr áldjon meg téged, Leó testvér."

 

 

1223-ban a nagybőjti időt Ferenc Alverna hegyén töltötte. Arról a képről elmélkedett, amely már San Damianóban a lelkébe vésődött: a Megfeszítettről. Annyira eggyé vált vele, hogy Jézus sebei saját testén is megjelentek. Amit egész életén át szeme előtt tartott és saját személyében átérzett, az most előtört volna, mindenki számára láthatóvá vált volna, ha Ferenc nem fáradozott volna minden erejével, hogy titkát elrejtse. Csak kevesen tudták meg, köztük Leó testvér, aki emiatt nagy lelki válságba került. Kicsoda ő ennek a halhatatlan jelenségnek a színe előtt? Ferenc felismerte a testvér aggodalmát, adott neki egy képet, melyen megmagyarázta, hogy mindenki stigmatizált a maga módján, mindenki meg van jelölve a Tau jelével (görög betű, a kereszt jele), maga Leo testvér is.

 

Szent Ferenc A Lateráni Zsinatról való hazatérése után a Tau, Krisztus keresztjének prófétai jele lett a jelvénye. Ezzel írta alá leveleit, ezzel jelölte meg a cellák falát, és mint a férfi, akiről Ezekiel próféta beszél, rajzolta homlokokra és véste a szívekbe, hogy bűnbánatra és megtérésre szólítson. Szent Ferenc kéz jele Fonte Colomboban. A kápolna falára rajzolt Tau jel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olasz:

http://www.nostreradici.it/tau_Francesco.htm

 

Angol:

 

http://www.franciscan-sfo.org/special.htm

 

http://www.franciscanfriarstor.com/resources/stf_symbols_of_identification_and_unity.htm