Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
For Reading this Website, Please Download TheVNI font

THU NGO02 | Sinh Hoat | Tin Cuu Tro | Tin lu lut | Tinh Cam chi em | Hop Mat nam 2000

Than men gi ch em
Cu Hoc Sinh ong Khanh bon phng;

Sau nhiem ky cua Ban Lien Lac Cu Hoc Sinh ong Khanh Hue tai TP. HCM ma trng ban la ch Ton n Dieu Trang, cu hoc sinh ong Khanh tai ay muon co s tham gia vao BLL cua u cac the he K, a hop ngay 12/9/99 va bau cac ch sau ay vao BLL cu hoc sinh ong Khanh Hue tai TP. HCM nhiem ky 1999-2002. Xin thong bao en quy ban :

Trng ban :
ch Le Khac Ngoc Cau
Pho ban :
cac ch: Ton n Giang Tien , Nguyen th Ngha
Cac Uy vien :
1- Ch Nguyen th Gii
2- Ch Hoang th Bch Hao
3- Ch Nguyen th Hoa
4- Ch ang th Thanh Tuyen
5- Ch Cong Huyen Ton N Thanh Minh
6- Ch Ho th Nam Tran

Ban T van :
1- Ch Nguyen Khoa Dieu Bien
2- Ch Bui Au Lang

Tren trang Web nay chung toi rat mong oc c sinh hoat cua quy ban ni ban . Chung toi d nh ra mot noi san chu e :

* Ghi lai nhng ky niem cua cu hoc sinh ong Khanh Hue oi vi mai trng than yeu.
* Hoat ong ve van hoc va nghe thuat cua ch em.

Yeu cau nhng bai viet ch thuan tuy tnh cam gia thay tro cu , ban be xa di mai trng.

Va gi ve a ch :
Le Khac Ngoc Cau
305/7/22 Le van sy
P. 1 -Quan Tan Bnh .HCM
ien thoai : 8453896
Email : kien_cau@hcm.fpt.vn