Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Perusopinnot
 Numero  Opintojakso
OV
Harkat/Tentit
Linkit kurssin sivustoihin
72041
 Fysiikan työt I
2
2004-2005
opinto-opas, kotisivu
2900010
 Teollisuustalouden peruskurssi
3
2004-2005
opinto-opas, kotisivu
3500111
 Lyhyt insinöörikemia
2
2004-2005
opinto-opas, kotisivu
7200023
 Insinöörifysiikka 2
4
kevät
opinto-opas, kotisivu
31111
 Turvallisuustekniikan perusteet S, Ti, R
2
X
72021
 Fysiikan peruskurssi osa I
4
X
73030
 Insinöörimatematiikka 1
5
X
73035
 Insinöörimatematiikka 2
5
X
73045
 Fourier'n menetelmät
3
X
3500100 Peruskemia
syksy 2003 I-per

Luento:
ti 14-16 K1705
pe 10-12 K1705

Harkat:
pe 14-16 K1704
73050
 Tilastomatematiikka
3
X
73116
 Algoritmimatematiikka
3
X
81102
 Tietokoneen käyttö
2
X
81104
 Johdatus ohjelmointiin
2
X
97120
 Englannin peruskurssi
2
X
97130
 Englannin jatkokurssi, yleiskurssi
2
X
97520
 Ruotsin peruskurssi
2
X
 Yhteensä suoritettu / suunniteltu:
35 / 46Koulutusohjelmakohtaiset opinnot
Tietotekniikan koulutusohjelma
 Numero  Opintojakso
OV
Harkat/Tentit
Linkit kurssin sivustoihin
83400
 Johdatus tietoliikennetekniikkaan
3
kevät
opinto-opas, kotisivu
8104100
 Laitteistonläheinen ohjelmointi
2
2003-2004
opinto-opas, kotisivu
8105000
 Hajautettujen järjestelmien perusteet
4
kevät
opinto-opas, kotisivu
79101
 Johdatus sähkötekniikkaan
2
X
80100
 Mikroprosessorit
3
X
81120
 Tietorakenteet ja algoritmit
4
X
81180
 Käyttöjärjestelmät
4
X
81210
 Ohjelmistotuotannon peruskurssi
2
X
81902
 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari A
1
X
 Yhteensä suoritettu / suunniteltu:
16 / 25Ammattiaineopinnot

Sivuaine: Ohjelmistotuotanto, pitkä
 Numero  Opintojakso
OV
Harkat/Tentit
Linkit kurssin sivustoihin
8101010
 Lausekielten toteutustekniikka
5
2003-2004
opinto-opas, kotisivu
8101100
 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan
4
kevät
opinto-opas, kotisivu
8102200
 Ohjelmistoarkkitehtuurit
4
2004-2005
opinto-opas, kotisivu
8104150
 Sulautetut järjestelmät
2
kevät
opinto-opas, kotisivu
8105800
 Seittiohjelmointi
2
kevät
opinto-opas, kotisivu
8107310
 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi
4
harkat
opinto-opas, kotisivu
81141
 Ohjelmointikielten periaatteet
3
X
81163
 Tietokonegrafiikka
4
X
81301
 Olio-ohjelmointi
2
X
81820
 Käyttöliittymät
4
X
81950
 Ohjelmistotekniikan työkurssi
3
X
8102010
 Ohjelmistotuotannon menetelmät
4
X
8102300
 Johdatus tietokantajärjestelmiin
2
X
8102310
 Tietokantajärjestelmien suunnittelu
2
X
 Yhteensä suoritettu / suunniteltu:
24 / 45

Sivuaine: Teknillinen matematiikka, pitkä
 Numero  Opintojakso
OV
Harkat/Tentit
Linkit kurssin sivustoihin
73109
 Matriisilaskenta 1
3
harkat
opinto-opas, kotisivu
73115
 Algebra 1
3
???????
opinto-opas, kotisivu
73118
 Formaaliset kielet
3
opinto-opas, kotisivu
73119
 Graafiteoria
3
???????
opinto-opas, kotisivu
73120
 Koodausteoria
3
???????
opinto-opas, kotisivu
73162
 Matriisilaskenta 2
3
harkat???
7303065
 Matemaattinen analyysi
3
opinto-opas, kotisivu, kotisivu 2002
73040
 Vektorianalyysi
3
X
73270
 Hypermedian perusteet
3
X
7303050
 Differentiaaliyhtälöt
3
X
 Yhteensä suoritettu / suunniteltu:
9 / 30Muut vapaavalintaiset opinnot
 Numero  Opintojakso
OV
Harkat/Tentit
Linkit kurssin sivustoihin
8002053
 Digitaalinen kuvankäsittely I
3
2003-2004
harkat, opinto-opas, kotisivu
79121
 Piiriteoria
3
X
80507
 Johdatus signaalinkäsittelyyn II
3
X
80508
 Johdatus signaalinkäsittelyyn I
3
X
 Yhteensä suoritettu / suunniteltu:
9 / 12Kaikki opintosuunnitelman suoritetut opinnot yhteensä: 93

Kaikki opintosuunnitelman suunnitellut opinnot yhteensä:

158