Medlemskap


Att vara medlem i SSZF betyder också att man är medlem i International Zen Association i och med att SSZF är ansluten till denna organisation medlemskapet i SSZF gör att man får ta del av information ifrån SSZF såväl som IZA. (newsletters , sesshin-afficher, foldrar etc...) Man får också "Zen bulletin" IZA´s tidning som är skriven på franska och översatt till Engelska. Zen-tidningen kommer 3 ggr per år
Reducerade priser till alla aktiviteter som anordnas av SSZF/IZA
Man betalar 400 kr år för detta medlemskap.
 
Stödmedlemmar i SSZF får ta del av information ifrån SSZF. Stödmedlemmar i SSZF betalar 100 kr år

Vill du bli medlem/stödmedlem? Betalar du in pengarna på


            Postgiro nr: 4885993-8
         Svenska Soto Zen Föreningen


Hem | Tidigare