Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Syarat Masuk

Diploma Pengajian Perniagaan KOD BM 111 - (TIGA TAHUN)
 

1. Peringkat Diploma

 

 

Diploma Pengajian Perniagaan KOD BM 111 - (TIGA TAHUN)

Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk:

 • Bahasa Inggeris
 • Matematik DAN

Lulus Bahasa Melayu/ Malaysia ATAU

Lulus program Pra Perdagangan (PD O03) atau Pra Perakaunan (PD 005)

UiTM dengan keputusan yang telah disyaratkan.

 

     


 

Diploma Sains Komputer KOD CS 110 - (TIGA TAHUN)

Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk:

 • Kepujian Bahasa Melayu/Malaysia dan lulus Bahasa Inggeris atau kepujian Bahasa Inggeris dan lulus Bahasa Melayu/Malaysia
 • Matematik
 • Kepujian Fizik/Kimia/Sains Tambahan dan lulus Matematik Tambahan atau kepujian Matematik Tambahan dan lulus Fizik/Kimia/Sains Tambahan ATAU

Lulus Sijil Pengaturcaraan Komputer UiTM atau Sijil Teknologi Maklumat UiTM dengan mendapat HPNG 2.70 serta pengalaman bekerja satu (1) tahun dalam bidang yang berkaitan ATAU Lulus program Pra-Sains (PD 008) dengan keputusan yang telah disyaratkan.

 

 

Diploma Perakaunan KOD AC 110 - (3 TAHUN)

Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk:

 • Bahasa Inggeris
 • Matematik DAN

Lulus Bahasa Melayu/Malaysia ATAU

Lulus program Pra-Perakaunan (PD 005) atau Pra-Perdagangan (PD O03) UiTM dengan keputusan yang telah disyaratkan.

 

 

 

 

 

Diploma Sains KOD SC 119 (2˝TAHUN)

Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk:

 • Matematik
 • Satu (1) kepujian dan lulus satu (1) mata pelajaran berikut:

- Biologi, Fizik, Kimia, Sains Tambahan, Matematik Tambahan DAN

Lulus Bahasa Melayu/Malaysia dan Bahasa Inggeris.

 

 

 

 

 

 

 2. Kursus Persedian

 

 

Pra perakaunan KOD PD 005 - (1 Semester)

Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat empat (4) kepujian termasuk Matematik dan lulus Bahasa Melayu/Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Nota : Pelajar yang lulus dalam program Pra-Perakaunan (PD 005) akan diserapkan untuk mengikuti

 • Diploma Perakaunan (AC 110) atau
 • Diploma Pengajian Perniagaan (BM 111) di KYT

 

 

 

 

 

Pra Sains KOD PD 008 (1 -2 Semester)

Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Matematik dan lulus satu daripada mana-mana mata pelajaran berikut:

Fizik, Kimia, Biologi, Sains Tambahan, Matematik Tambahan

Nota - Pelajar yang lulus program Pra-Sains (PD 008) akan diserapkan untuk mengkuti:

 • Diploma Sains (SC 119) atau
 • Diploma Sains Komputer (CS 110) di KYT.

 

 

 

 

 

Pra Perdagangan KOD PD 003 - (2 semester)

Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) dan lulus Bahasa Melayu/Malaysia.

Nota: Pelajar yang lulus dalam program Pra Perdagangan (PD 003) akan diserapkan untuk mengikuti program Diploma di KYT

 • Diploma Pengurusan Pemiagaan (BM 111)
 • Diploma Perakaunan (AC 110) di KYT

 

 

BORANG PERMOHONAN BOLEH DIPEROLEHI DENGAN DATANG SENDIRI ATAU
MENGHANTAR SAMPUL SURAT BERSAIZ 20cm X 35cm BERALAMAT SENDIRI
BERSETEM RM 1.00

Borang yang telah siap diisi berserta salinan sijil dan dokumen sokongan
SERTA WANG PEMPROSESAN SEBANYAK RM5.00 atas nama PENGARAH KYT
hendaklah sampai

ke :

KOLEJ YAYASAN TERENGGANU

Jalan Kubang Ikan, 21080 Chendering,

Kuala Terengganu.

Tel : 09 - 617 5255.