Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โฮมเพจของนักเรียนนายสิบทหารบก

โฮมเพจแห่งนี้ ท่านจะได้รู้จักเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งภาระกิจ หน้าที่ และกองทุนสวัสดิการว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทำไมจึงต้องมี ให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้าง ตลอดถึงท่านจะได้ค้นหาเพื่อนสมาชิกร่วมรุ่นของเรา ว่ามีใคร บรรจุที่ไหน เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารถึงกันบ้าง อันเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเรียนนายสิบด้วยกัน

คลิ๊ก เพื่อเข้าสู่ Mainpage

Email: chumporn_la@hotmail.com