Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

אישיותו של מאיר ישראל ז"ל

 

תאריך לידה : 10/8/72 – א' באלול תשל"ב

 

מזל : בתולה

 

תאריך חינה : 28/7/99 – ט"ו באב (הטוב והמטיב)

 

תאריך חתונה : 3/8/00 – כ"א באב תשנ"ט

 

תאריך פטירה : 8/4/00

 

שעת פטירה : 17:50 (שעת מנחה)

 

נפטר באותה השעה שנפטרו דוד המלך, יוסף הצדיק ומשה רבנו.

 

המספר 8 מופיע אצל מאיר לכל אורך דרכו :

 

8 בחודש לידתו

8 בחודש חתונתו

8 ביום פטירתו

המספר 8 מופיע ביום החינה

פטירתו 10 דקות לפני השעה 18:00

 

מאיר בגימטריה –  251 - 8