Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

הכאב לא מרפה

כמו קליע חירר את הלב.

השארת חלל חסר בלבנו

חלל ריק שלעולם לא יתמלא,

יותר לא תראה את הרשעים,

לא תחייה בשקרים,

כי אתה נמצא בעולם האמיתי, בעולם הנצחי

עכשיו אתה טהור, זך

ואנחנו נותרנו כאן

בעולם של השקרים, האשליות,

בעצם במבט מפה... אנחנו המסכנים!

תודה לך מאיר על השנים

שעברו עליך בין צער ובין בכאב

בין בייאוש ובין באהבה

תודה שזיכית אותנו ועוד רבים

למצוות לזכויות ולאהבות.