Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Salem och Rönninge, En blandning av Sörmland och Stockholm.

Salem har drygt 13.000 innevånare och är en av dom minsta kommunerna i Stockholms län.
Kommunen erbjuder bra miljö med goda rekreationsmöjligheter.
Samtidigt har Salem närheten till storstadens utbud genom mycket goda väg och tågförbindelser.
Här finns en obruten följd av lämningar från stenåldern till vår egen tid.
Salem har också en lång historia. Det äldsta minnesmärket är Salems kyrka från början av 1100-talet.
Kyrkan är vackert belägen på en udde i södra Bornsjön med stora ekar, lindar, alar och björkar.
Från kyrkans parkeringsplats utgår en fornstig, där man kan se rösen, skärvstenshögar, gravplatser och ringformad stenmur.
Fornminnen är främst från brons- och järnåldern.


Salem.nu i Centrum

Köp eller hyr villa, radhus eller lägenhet.
Bovision, Säljes, Rönninge. HemNet, Köpa Hus. Hyra lägenhet.
Salems kommun

Senaste nytt från Södertörn.
Nyheter och information, om Södertörn
Webmaster.
Idrottsklubbar Djurgårdens I.F. Hammarby I.F. A.I.K