Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Natalni horoskop sa elementima karmičke analize

- za spiritualnog praktičara BB -

 
 
 
 

Natalna karta

 Tabela aspekata


Preporučujem ovakav oblik tabele aspekata. Najjednostavniji i najpregledniji. 
U prazna polja možete dodati još elemenata.

Uvod

Ovaj horoskop je rađen za osobu koja se bavi spiritualnom praksom. Ovo je bitno napomenuti stoga što takve osobe imaju dodatne mogućnosti uticaja na buduće događaje, jer im je poznato učenje o karmi kao i mehanizam njenog delovanja. Takođe, neki smatraju da astrologija, upravo zbog mogućnosti uticaja spiritualnih praktičara na vlastitu karmu, i time na sled budućih događaja, ne može biti relevantna, naročito u pogledu predviđanja, za takve klijente. Naprotiv, astrologija se kao takva svo vreme bavi upravo karmom. Od astrologa, međutim, zavisi da li će biti u stanju da valjano analizira i tumači horoskop nekog spiritualnog praktičara, jer se astrološke tehnologije izrade ordinarnog i ekstra-ordinarnog horoskopa razlikuju, a ovaj potonji iziskuje dodatnu i drugačiju vrstu znanja. Uz to, veoma se preporučuje da takav astrolog ima i dovoljno ličnog iskustva spiritualne prakse. Ukoliko su ove pretpostavke ispunjene, čak i klijent koji je spiritualni praktikant može imati valjano izrađen horoskop, pa čak i neku od raznih vrsta prognoza.

--oOo--

U poglavlju Analiza aspekata1 biće prikazani razni BB-ini potencijali i načini njihovog manifestivanja. Posebnu pažnju valja obratiti na takozvane izazovne aspekte (kvadrati i opozicije) jer ovi predstavljaju veoma specifične karmičke zadatke čije uspešno rešavanje uslovljava dalji evolutivni napredak. Ovi aspekti i njihovo delovanje mogu se transformisati (to je veoma bitan momenat u astro analizi ovog tipa), izvesnim strategijama ponašanja, a ove strategije su opisane u sklopu analize takvih aspekata. Ovi opisi su zapravo, kako bi to rekli poklonici Lotos Sutre, recepti za "pretvaranje otrova u lek". Kada je jedan takav, izazovan ili disharmoničan, težak aspekt transformisan, tada poprima osobine najjačeg pozitivnog aspekta odnosne planete ili elementa.
 
 

 Analiza aspekata planeta


Konjunkcije: 0 stepeni – harmonični aspekti

Sunce u konjunkciji sa Plutonom - Orb = 3° 33'

Sunce u konjunkciji ukazuje na naglašenu moć volje, kreativne sposobnosti i kapacitet za inicijativu. Da li će se ovi kapaciteti manifestovati na konstruktivan ili destruktivan način zavisi isključivo od BB-inog vlastitog samousmerenja. Ova planeta predstavlja inače i figuru oca i njen položaj je intenzivno naglašen u horoskopu.

Pluton u konjunkciji je izuzetno moćan položaj ove planete i ukazuje na to da BB ima moć da transformiše (na bolje i/li na gore, što zavisi isključivo od njene odluke i usmerenosti) sopstvenu prirodu i načine samoizražavanja, da poseduje moćnu volju i kapacitet za prodorne uvide u skrivene sile prirode.2 Velika moć koncentracije koja ide uz ovaj aspekt može rezultovati vidovitošću i raznim okultnim sposobnostima.

Opisane karakteristike konjunkcije Sunca i Plutona najprimetnije se mogu pratiti i manifestovati u poljima desete (ego-svest, autoriteti i odnos prema njima, obično i kuća koja opisuje oca, profesija, karijera, socijalni status i imidž, način na koji osoba koristi svoje potencijale u ispunjavanju ciljeva i stizanja do vrhunca, "zenita"… ) i prve (telo, neposredna pojava i utisak koji osoba ostavlja na okolinu, takođe i način na koji osoba želi da se prikaže, maniri, vlastito mišljenje o sebi, osećanje ličnog identiteta, važan komplementarni deo Jastva,3 "velikog", "pravog" Ja, za razliku od Ega, "malog" Ja) kuće horoskopa.4
 
 
 

Uran u konjunkciji sa Plutonom - Orb = 3° 14'

Opisu konjunkcije Plutona dodaćemo opis konjunkcije Urana, koji sledi, i tako steći kompletnu sliku o delovanju ovih dvaju planeta u ovakvom međusobnom položaju.

Uran u konjunkciji ukazuje na osobu originalnih, kreativnih i dinamičnih težnji. Karakteristična je neobičnost na neki način. Postoji interes za okultno i/li nova područja naučnih istraživanja. BB nije ograničena tradicijom i poseduje snažan duh nezavisnosti. Prijateljski je i humanitarno orijentisana. Ovaj aspekt sa svoje strane ukazuje na snažnu moć volje i kapacitet za dinamičnu akciju. Nagle promene u životu uopšte nisu retka pojava.

Opisane karakteristike konjunkcije Urana i Plutona mogu sa najbolje zapaziti i njeno delovanje pratiti u poljima desete, prve i četvrte (dom, porodica, osećanje vlastite unutrašnje sigurnosti, vlastiti koreni, poreklo, obično i kuća majke i uspomene na nju, sećanje na vlastito detinjstvo, najintimnije područje iskustava, način na koji osoba gradi svoje intimno okruženje, fizičko mesto spavanja – krevet, jedna od tri komplementarne kuće – 4., 8. i 12. – koje se odnose na slojeve i modalitete nesvesnog sloja uma) kuće horoskopa.
 
 
 

Sekstili: 60 stepeni – harmonični aspekti

Sunce u sekstilu sa Neptunom - Orb = 2° 05'

Sunce u sekstilu ukazuje na povoljne prilike za samoizražavanje, mentalni razvoj i razvijanje kreativnih potencijala, osobito u dole nabrojanim kućama (poljima iskustava) horoskopa.

Neptun u sekstilu ukazuje na povoljne prilike za mentalni i spiritualni rast putem korišćenja imaginacije i intuitivnih sposobnosti. BB može posedovati kreativne mogućnosti izražene kroz pisanje, komuniciranje, prijateljstva i grupni rad. Postoji sklonost delovanju iz idealističkih motiva, osobito u dole navedenim kućama horoskopa.

Efekti delovanja sekstila Sunca i Neptuna mogu se najizraženije zapaziti i pratiti u poljima desete, prve i pete (kreativnost i zadovoljstva uopšte, deca i odnos prema njima, šou-biznis, kapacitet za preduzimanje rizičnih akcija, svakovrsne spekulacije i hazard, način na koji izražavamo kreativnost i ljubav, majčina imovina i njen lični sistem vrednosti, tajne poslovnih saradnika, ciljevi i prijatelji bračnog druga i poslovnih partnera…) kuće horoskopa.
 
 
 

Mesec u sekstilu sa Merkurom - Orb = 4° 25'

Mesec u sekstilu ukazuje na date povoljne prilike za emocionalni i domaći rast i time na omogućavanje opšteg BB-inog razvoja, osobito u području iskustava dole navedenih kuća horoskopa. Veoma je moguće da u BB-inom životu žene igraju značajnu ulogu u jačanju njenog razvoja. Majka i/li domaći odnosi mogu biti od velike pomoći. Ovakav položaj Meseca potpomaže prijateljstva i dobru emocionalnu komunikaciju sa ženama, prijateljicama, majkom. (Isto tako, zbog specifičnog položaja Meseca u 12. kući, valja imati u vidu da pomenute karakteristike ovog aspekta mogu biti skrivene i skrivane.)

Merkur u sekstilu izrazito naglašava mentalni rast i to naročito u dole nabrojanim kućama horoskopa. BB poseduje dobre sposobnosti mišljenja i rezonovanja, veštinu u pisanju, komuniciranju i uspostavljanju novih prijateljstava, na taj način stičući mnogobrojne prilike za samoizražavanje kroz grupe i organizacije.

Efekti delovanja sekstila Meseca i Merkura najizraženije se mogu zapaziti i pratiti u poljima dvanaeste (sve što je pod nekom vrstom korisnih restrikcija, tajno, sposobnost delovanja "iz pozadine", ustanove zatvorenog tipa, kao što su bolnice, škole, zatvori, kasarne, naučnoistraživački centri i sl.; kuća samospoznaje i skrivenih kapaciteta, nesvesni um, snevajući aspekt spavanja. Negativno korišćenje ovog područja, međutim, može dovesti do samoobmanjivanja i iluzija svake vrste…), desete, devete (kuća višeg uma, religija, filozofija, etika, više i visoko obrazovanje, kontakti sa udaljenim i drugačijim kulturama, dalji putevi, super-ego, ideali, poslovi sa strancima ili u stranim zemljama, šira rodbina) i jedanaeste (kuća prijatelja, ciljeva, nadanja, želja, primljene ljubavi, velikih društvenih organizacija humanitarnog tipa, očeve imovine i njegovog ličnog sistema vrednosti) kuće horoskopa.
 
 
 

Mesec u sekstilu sa Uranom - Orb = 2° 04'

Opisanim karakteristikama Meseca u sekstilu dodaćemo opis karakteristika Urana u sekstilu i tako dobiti kompletnu sliku o delovanju ovih dvaju planeta u ovom aspektu.

Uran u sekstilu ukazuje na pružene iznenadne prilike za mentalni rast i razvoj i to usled BB-inog interesovanja i prijemčivosti za nove ideje. Dobro komuniciranje i lako upoznavanje novih prijatelja prati i ovaj aspekt. Postoji zainteresovanost za grupe i organizacije, osobito ako su okultne prirode. Naučna orijentisanost. Česta nadarenost i intuitivnost.

Pomenuti potencijali i njihovo delovanje mogu se najizrazitije zapaziti i pratiti u poljima dvanaeste, desete, devete i četvrte kuće horoskopa.
 
 
 

Mars u sekstilu sa Jupiterom - Orb = 0° 52'

Mars u sekstilu generalno ukazuje na velike mogućnosti razvoja i napredovanja kroz akciju. Energija i moć volje, uz inteligentno usmerenje, potrebni za ostvarenje ovih ciljeva su prisutni uz kapacitet za inicijativu i hrabrost za prevazilaženje prepreka, što BB osposobljuje za veliki progres u životu. (Opisani kapaciteti mogu biti ometani i neproduktivno korišćeni ukoliko nedostaju: 1. samodisciplina i 2. dovoljni svesni uvid u takozvanu tamnu stranu vlastite seksualnosti.5)

Jupiter u sekstilu donosi povoljne prilike za ubrzan mentalni rast, pogotovu u vezi sa dole nabrojanim područjima iskustava (kućama) horoskopa. Ovaj aspekt ukazuje na profitiranje kroz obrazovanje, pisanje, putovanja i komunikacije. Obezbeđuje dobar rad u sklopu grupa i optimalne odnose sa braćom, sestrama, daljim rođacima, pa i komšijama.

Efekti delovanja ovog sekstila Marsa i Jupitera mogu se zapaziti i pratiti u poljima devete, sedme (mesto susretanja sa drugima uopšte, kuća partnerstava, bračnih, pravno regulisanih, poslovnih, javnost u najširem smislu, pravni poslovi), šeste (metodologija rada, način ishrane i odevanja, zdravlje, kućni ljubimci, saradnici na radnom mestu i odnos prema njima) i druge (lični sistem vrednosti, sve ono što posedujemo – ne samo materijalne stvari – dakle, finansije, sposobnost za zarađivanje i sticanje uopšte, talenti, unutrašnji izvori energije, generalno: sposobnost samoodržanja putem korišćenja svega onoga što posedujemo; ukoliko sve to koristimo na pravi/lan način to će nam doneti slobodu i stoga se ova kuća ponekad naziva i kućom oslobođenja) kuće horoskopa.
 
 
 

Uran u sekstilu sa Neptunom - Orb = 4° 42'

Opisanim osobinama sekstila Urana dodaćemo opisane osobine sekstila Neptuna i tako steći kompletnu sliku o delovanju ovih dvaju planeta u ovom aspektu.

Najizraženije delovanje ovog aspekta Urana i Neptuna može se  zapaziti i pratiti u poljima prve, desete, pete i četvrte kuće horoskopa.
 
 
 

Neptun u sekstilu sa Plutonom - Orb = 1° 27'

Opisanim karakteristikama sekstila Neptuna dodaćemo opis karakteristika sekstila Plutona, koji sledi, i tako dobiti kompletnu sliku o delovanju ovih dvaju planeta ovako postavljenih.

Pluton u sekstilu ukazuje na date prilike za samotransformaciju i mentalni rast kroz dinamičko korišćenje moći volje. Može biti prisutan interes za granična područja nauke i nauku uopšte, kao i za područje okultnog. Mogućnost značajnih efekata na bližu i širu okolinu putem pisanja, komunikacija, prijateljstava i rada u grupi sadržana je u ovom paketu potencijala. Da li će pomenuti potencijali poprimiti pozitivnu ili negativnu konotaciju zavisi od BB-inog ličnog usmerenja.

Efekti delovanja sekstila Neptuna i Plutona mogu najintenzivnije se zapaziti i pratiti u poljima prve, desete i pete kuće horoskopa.
 
 
 

Kvadrati: 90 stepeni – izazovni aspekti

Jupiter u kvadratu sa Saturnom - Orb = 4° 18'

Jupiter u kvadratu ukazuje na osobu neregulisanih ambicija. Karakteristično je započinjanje nekoliko projekata odjednom pri čemu se ni jedan ne privodi kraju. Usled ovakve metodologije mogu trpeti karijera i reputacija. Način da se ova situacija prevaziđe sastoji se od pažljivog promišljanja i planiranja izvršenja zamišljenog projekta i, od realizacije istog korak po korak do samog kraja. Ne preporučuje se započinjanje narednog projekta ukoliko nije prethodni doveden do kraja. Ukoliko se ovaj izazovni aspekt ne transformiše6 u harmoničan, na gore opisan način, može predstavljati, uz kvadrat Saturna, izuzetno težak momenat u ovom horoskopu i značajno usporiti, pa čak i onemogućiti lični razvoj, pogotovu u onim područjima iskustava koja su BB-i bitna za samointegraciju.

Saturn u kvadratu je jedan od najsloženijih disharmoničnih, izazovnih aspekata i ukazuje na ozbiljne prepreke i ograničenja onemogućavajući ostvarenje ambicija i poriva za ličnom srećom. Po pravilu, osobe sa ovako postavljenim Saturnom moraju raditi bar dvostruko više radi postizanja rezultata koji drugi postižu sa lakoćom. Zašto je to tako? Ovde je u pitanju tipičan primer kako neapsolvirani karmički zadaci iz prethodnih egzistencija (prošlosti generalno) mogu zadržavati razvoj u sadašnjoj sve dok ne budu razrešeni na produktivan način. Suština ovako analiziranog i tumačenog Natalnog horoskopa je da ukaže baš na načine kojima se ovo reguliše. U ovom slučaju Saturna, treba znati da kardinalne prepreke dolaze iz dva izvora: 1. negativnog načina mišljenja (koje dobrim delom dolazi iz područja koje nije sasvim svesno i stoga je nedostupnije prepoznavanju) i 2. nekultivisanog kapaciteta za samodisciplinu, dugotrajan, istrajan i koncentrisan monoton rad, kojim se gradi vlastita životna struktura. – Stoga, rešenje se nalazi u transformaciji negativnog načina mišljenja u pozitivan,7 s jedne strane, i u kultivisanju plemenitih veština istrajnosti i moći koncentracije tokom aktivnosti.

Efekti delovanja, kao i stepen pozitivne (ne)regulisanosti ovog aspekta Jupitera i Saturna mogu se najprimetnije uočiti i pratiti u poljima sedme, četvrte, druge i treće (obrazovanje do kraja srednje škole, komunikacije uopšte, kraća putovanja, način svakodnevnog funkcionisanja uma u cilju prilagođavanja dnevnim zadacima, kuća svesnog uma, braća i sestre i bliža rodbina uopšte, neposredna okolina, razvijanje talenata i usavršavanje sposobnosti, pisanje) kuće horoskopa.
 
 
 

Trigoni: 120 stepeni – harmonični aspekti

Nema ih.

 

Opozicije: 180 stepeni – izazovni aspekti

Merkur u opoziciji sa Saturnom - Orb = 4° 00'

Merkur u opoziciji ukazuje na moguće teškoće u odnosima koji proističu iz razlika u mišljenjima i stavovima. Moguće su nevolje u komuniciranju sa drugima. Osoba sa ovako postavljenim Merkurom ima težnju raspravama i zbunjivanju. Način da se ovaj aspekt transformiše u pozitivan i harmoničan sastoji se u kultivisanju sposobnosti da se tačke gledišta suprotne strane vide sa jednakom lakoćom kao i vlastite.

Saturn u opoziciji ukazuje na moguće probleme u odnosima usled negativnih, restriktivnih i sebičnih stavova. Osoba sa ovako postavljenim Saturnom u svom horoskopu može biti preterano stroga i ozbiljna delujući usled toga nedruželjubivo i neprilazno. Ovakvi stavovi generalno mogu rezultovati usamljenošću i frustracijom. Ukoliko se ove osobine ne obasjaju nekim toplim unutrašnjim suncem (ne koriguju), ostaje samo put koji vodi u ogorčenost i izolovanost, a to može samo da pogorša situaciju.

Efekti ove opozicije Merkura i Saturna (mada prilično oslabljeni usled velikog orbisa), kao i stepen njegove pozitivne (ne)regulisanosti, mogu se zapaziti i njihovo delovanje pratiti u poljima desete, četvrte, jedanaeste, dvanaeste i treće kuće horoskopa.
 
 

Opšti pregled horoskopa

BB je rođena u znaku Device sa podznakom (ascendentom) u Škorpiji. Osnovne karakteristike Device su analitičnost i cerebralnost, a Škorpije instinktivnost, intenzivnost, dubina i transformacija. I jedan i drugi skup glavnih karakteristika su u ovom horoskopu gotovo ravnopravno zastupljeni.

U poglavlju Analize aspekata pokazane su bazične tačke i načini delovanja prisutnih potencijala, kao i neki metodi njihove transformacije. Ta materija je raščlanjena radi jasnijeg uvida u njihov mehanizam i lakše manipulacije njima. U ovom poglavlju biće pokazano kako to, i mnoge druge stvari još, sve zajedno funkcioniše; biće prikazana okosnica horoskopa, odnosno pravac evolutivnog razvoja i astrološka preporuka kako se zadržati na ovom pravcu (budući da jedino takav donosi samoispounjenje i punu ličnu sreću8).

Naročitu pažnju treba obratiti na polje desete kuće9 horoskopa, jer je ovo višestruko naglašeno i stoga ima naročit značaj za BB. Najvažnije je da preko ovog polja iskustava BB integriše svoju ličnost. Drugo je to da je životno zaokupljena resorima ove kuće i najviše svoje energije troši na aktivnosti u ovom polju i s njim u vezi i to na veoma intenzivan pa i dramatičan način.

Njen lični sistem vrednosti može zavisiti od drugih, partnera, bračnog druga, javnosti uopšte (svega iz polja šeste kuće) i to očito ne doprinosti ličnom integritetu, a može biti praćeno i dubokim unutrašnjim nezadovoljstvom usled toga. Ovo poslednje po pravilu nije lako prepoznati jer nije dostupno neposrednom uvidu.

Svesni um je pretežno usmeren prema domu, porodici, majci, osećanju sigurnosti i intimi. Ovde postoji izvesna težina usled karmičkih zadataka kojima treba ovladati. Pošto nema olakšavajućih aspekata, imperativ rešavanja ovih zadataka je posebno naglašen.10

Intimni život je izmešan sa javnim i/li profesionalnim. Domaća atmosfera je neuobičajena na neki način, možda u nekoj meri ekscentrična. Nezgodno je to što bi BB mogla osećaj vlastite sigurnosti temeljiti na svom socijalnom statusu i "imidžu", profesionalnom uspehu, kao i na kvalitetu odnosa sa ocem. Ovo ne bi moglo doprineti unutrašnjem ličnom skladu i osećaj vlastite intime bi mogao biti prilično uzurpiran.

Kreativni potencijal (pre svega vizuelni i auditivni) koji ima mora biti na bilo koji način izražen inače bi moglo doći do zdravstvenih smetnji.

Zdravlje je u zavisnosti od stanja višeg uma (spiritualne prakse na primer). Um dakle treba negovati, čuvati, paziti i maziti, redovno kupati itd.

Poslovni saradnici mogu biti pronađeni u krugovima okupljenim oko spiritualnih ciljeva, višeg i visokog obrazovanja; moguća saradnja sa instranstvom, ali je potrebno precizno utvrditi sopstvene odgovornosti; saradnja sa drugima može biti teška usled naizmenične arogancije i nesigurnosti. Na polju spiritualnog i u sferi visokog obrazovanja postoji slična tendencija.

Bračni partner može biti stranog porekla, dominantnija ličnost.

Jaka potreba za odobravanjem od strane drugih.

Emotivni život je veoma složen pa i komplikovan. Iz njega izviru mnogi potencijali, ali i mnoge komplikacije mogu biti moguće, ako se nema jasan cilj, ako nivo samodiscipline nije dovoljno visok i ako BB nije u dovoljnoj meri upoznala sebe. Emocije su izuzetno intenzivne, s tim da postoji mogućnost da ih BB čini (kreira) još intenzivnijim. (Nemojmo zaboraviti da su i emocije deo uma, to nije slučaj samo sa intelektom.) Emotivna privrženost, kao takva, je takođe intenzivnija nego kod drugih u ovom horoskopu. Emotivna posesivnost, takođe. Na sreću protočnost (mogućnost izražavanja) emocija nije blokirana, ali BB ima tendenciju da ih skriva. Ovome treba dodati da je ovakav kvalitet i kvantitet emocionalnosti teže izraziti nego obično. Sve u vezi sa emocijama, međutim, veoma utiče na BB-ino telo, telesni izgled, manire i opšti nastup. Takođe treba imati u vidu i uticaj na endokrini sistem.

Talenti koje BB ima nisu samo umetnički; postoje i izvesni psihički talenti. Zbog toga je od izuzetne važnosti razviti samodisciplinu i odrediti jasan životni cilj, jer bi u suprotnom njen život mogao postati suviše difuzan i pasivan tako da bi tok razvoja bio ometan.

Što se pomenutih psihičkih talenata tiče, možemo pomenuti ekstrasenzorno opažanje kao dominantno. Ovo se može manifestovati na razne načine i može biti i prijatno i neprijatno. Da bi se izbegla neprijatna iskustva ovog tipa, opet se mora raditi na razvijanju samodiscipline (videti sve u vezi sa Saturnom), na izgradnji čvrste svakodnevne rutine i neprestanom duhovnom samokultivisanju. Sve težnje i akcije trebalo bi da budu maksimalno životno podržavajuće, optimističke i pozitivne. Treba izbegavati narkotike, pa i alkohol.

Postoji tendencija preterane emotivne identifikacije sa drugima i to do stepena nerazlikovanja sopstvenih osećanja od osećanja drugih. I ovde je potrebno izgraditi emotivnu samodisciplinu i sposobnost razaznavanja vlastitih emocija, kao i emotivni integritet. Empatija nije loša stvar, ali preterana empatija jeste, jer ometa svrsishodno delovanje i rezonovanje.

Moguće je da čak i posle smrti bliskih osoba BB održava vezu sa njima putem snova, mističnih iskustava i vizija. Na ovo treba gledati kao na prirodni talenat, ali uvek treba imati u vidu i moguće slabosti usled neumerenog i nedisciplinovanog pristupa ovakvim aktivnostima.

Put evolutivno usmerenog razvoja simbolički se može opisati na sledeći način:

U trenutku rođenja BB je primila pozivnicu da se priključi humanom, civilizovanom društvu. Postoji mogućnost da je u dalekoj prošlosti dugo živela u takvim sredinama gde nije imala mnogo mogućnosti da se uči umetnosti međuljudske komunikacije. Privlači je život u prirodi, bez formalnosti, strogih pravila i bez svih onih ograničenja koje urbana sredina nameće. Žudi za slobodom i spontanim načinom življenja, istovremeno se pitajući kako izgleda ona druga strana. Nenaviknuta na sve zahteve društva, pronalazi načine da izbegne odgovornost. Čini joj se, ako bi mogla u kratkom roku pozavršavati svoje poslove, da bi uspela zadržati slobodu koju zajednica želi da joj oduzme. Ali na takav način samo sebe još više ograničava. Jedna od lekcija koju uči u sadašnjem životu, jeste kako uklopiti sopstveni život sa životima hiljada ljudi koje sreće. Omogućeno joj je sada da ispolira sebe, obraćajući pažnju na manire, gestove, javno ponašanje, a posebno na svoj način izražavanja. Rađa se sa prenaglašenim osećanjem samoispravnosti i ne poštuje dovoljno pravo drugih na drugačije mišljenje. Sada je u prilici je da nauči da sagledava obe strane novčića i da svoje stavove bazira na što većem broju sakupljenih činjenica, a ne isključivo na osećaju i veri.

Pravac evolutivnog razvoja tesno je povezan sa poljem osme (polje okultnog uma, biološki aspekti egzistencije, rođenje, seks, smrt, nasleđe u svakom pogledu, dublji psihološki uvidi i istraživanja uopšte, transformacije i regeneracije - kuća mitske ptice Feniksa - inkarnacije i reinkarnacije, svakovrsna podrška od strane drugih i njihova vlasništva, biološki aspekt spavanja, porezi i slične obaveze…) kuće horoskopa. Ovo ukazuje na neophodnost transformacije vrednosti.11 Takođe ukazuje i na to šta treba preduzeti po pitanju posesivnosti da bi evolutivni put ostao dostupan i otvoren. Po pitanju transformacije vrednosti može se reći da je cilj izdići se na viši vrednosni nivo, odnosno spiritualni, dakle prići bliže vlastitoj suštini, odakle sve stvari izgledaju drugačije, jer imaju drugačiju vrednost za nas. Po pitanju posesivnosti, videćemo da je ovde ta pojava posmatrana na mnogo dubljem i širem nivou nego što je to uobičajeno. Tendencija da se "zauvek" zadrži ono što "posedujemo", pri čemu se pod posedovanjem podrazumevaju i emotivni odnosi, ne samo materijalne stvari, ukazuje zapravo na poricanje realnosti i nedovoljan uvid u istu. Preterana privrženost vrednostima određenog nivoa (na primer materijalnog) onemogućava upoznavanje vrednosti višeg nivoa, a ovo za posledicu ima onemogućavanje daljeg evolutivnog napretka. Onemogućavanje evolutivnog razvoja onemogućava ostvarenje pune lične sreće i ispunjenja. A cilj života kao takvog je upravo to: manifestovanje njegove najdublje suštine koja je sreća i ispunjenost.

Dakle, s jedne strane kultivisanje života u zajednici, a s druge transformacija sistema vrednosti, predstavljaju dve osnovne tematske okosnice koje opisuju program evolutivnog BB-inog razvoja. Sve ovo, osim već navedenog, prožeto je uticajem Lilit, o kojoj smo ukratko napomenuli na samom početku.

Šta je Lilit u astrologiji?

Ovaj astrološki pojam odnosi se na takozvanu tamnu ili skrivenu stranu seksualnosti. Kažemo da je tamna jer se nerado priznaju takvi sadržaji, a skrivena jer takvi sadržaji nisu sasvim svesno i neposredno dostupni opažanju. Treća bitna odrednica Lilit je naznačena kao spremnost da se prihvati sopstvena najdublja, autentična, priroda, bez obzira na relativne moralne implikacije.12

U ovom horoskopu, ovi sadržaji i funkcije su indikovani kao neapsolvirana karma prošlosti, koja stoji u direktnoj vezi sa pravcem evolutivnog razvoja. U tom smislu, potrebno je ove sadržaje upoznati i prihvatiti pre bilo čega drugog. Zatim je potrebno učiniti izvesne kompromise i prilagođavanja, kao prvo, a potom utvrditi u kojoj meri i na koji način ovi sadržaji i funkcije mogu ometati evolutivni razvoj.

Što se tiče pomenutih kompromisa i prilagođavanja, ovi se odnose na Lilit i kapacitet za akciju (Mars13), s jedne strane, i Lilit i kapacitet za ekspanziju (Jupiter14). Ovo znači da su sve aktivnosti vezane za Mars i Jupiter protkane sadržajima i funkcijama Lilit, i ako kompromis i prilagođavanje nisu izvršeni valjano ceo opseg delovanja ovih planeta,15 uključujući i Lilit i njen položaj u drugoj kući horoskopa (vrednosni sistem i posedi, kao i sposobnost sticanja, između ostalog) – mogu biti pod nepovoljnim uticajem.

Nepovoljan uticaj sa Marsove strane može doći u vidu prenaglašenog impulsa za akcijom (i posledična brzopletost i nepromišljenost), a u vezi sa sadržajima Lilit. Od strane Lilit u tom slučaju postoji prenaglašeni poriv za realizacijom seksualnih fantazija i naglašena ambicija u to smislu. Ovde je poenta, zapravo, u prevelikoj vezanosti za ovakve sadržaje, a ne u "moralnom" aspektu.

Nepovoljan uticaj sa Jupiterove strane, u ovom kontekstu, može doći u vidu nerealnih ambicija i mnoštva započetih stvari u vezi sa sadržajima Lilit, kao i u vidu prenaglašavanja vlastite erotske vrednosti.

Što se tiče pomenute neapsolvirane karme prošlosti, ovo se tiče sadržaja vezanih za Lilit koji su u stanju da koče evolutivni razvoj i/li da BB udaljuju od njega. Ovakvo delovanje Lilit odnosi se na preteranu privrženost materijalnom i svetu senzualnog, a o ovoj privrženosti je već pisano, kao i o neophodnosti njenog redukovanja da bi se omogućio pristup sledećem, višem nivou evolutivnog razvoja. Dakle, kao što vidimo, nema ničega lošeg u vezi sa Lilit, ali preterana vezanost za ove sadržaje može blokirati spiritualni razvoj ličnosti.

Postoji još jedna mogućnost, a to je BB-ino svesno poricanje ovakvih sadržaja i nevoljnost da se sa njima suoči, smatrajući ih neprihvatljivim. Ovakav stav može samo da dodatno koči samoupoznavanje, a time i dalji razvoj.

Da je u pitanju neki "sporedniji" resor horoskopa po pitanju Lilit, ne bi bilo toliko značajno analizirati ga, ali u ovom horoskopu u direktnoj je vezi sa spiritualnim i evolutivnim razvojem tako da nije mogao biti zaobiđen.

Druga važna stvar je ta da BB-in um funkcioniše na nivoma i dubini koja nije uobičajena, a da ovi nivoi mogu biti izvor izvanredne inspiracije (kako estetske tako i psihičke) isto kao i izvor neuobičajenih neprijatnosti. (Upravo na ovakvim nivoima prebivaju i deluju sadržaji Lilit, pa je stoga jasno zašto smo se toliko zadržali na ovoj temi.) Da bi ove neprijatnosti mogle biti izbegnute ili svedene na najmanju moguću meru, potrebno je upoznati se sa stanjem stvari i steći uvid u to kako sve to funkcioniše i kakve je prirode. (Ovde se opet treba potsetiti onog da je bolje gospodariti vlastitim umom nego da ovaj gospodari nama, jer sadržaji Lilit su takođe deo uma, kao i kompletna seksualnost.) Ovaj horoskop treba da bude u određenoj meri doprinos u tom smislu, mada je tematika izuzetno kompleksna, i neke glavne smernice su date.

Treba još napomenuti da se integracija ličnosti odvija u polju desete kuće i da je ova kuća veoma naglašena, dakle izuzetno važna, u horoskopu. Kako ova kuća predstavlja i oca, lako je uvideti njegovu važnost za BB. Kada se pomenuta integracija odvija preko kuće koja se odnosi na ego,16 onda to znači da će ovaj morati da pretrpi transformacije tokom ovog razvojnog procesa. U toku ovih transformacija postaje jasno da je ego samo operativno oruđe, samo delić psihičkog sklopa, podložno promenama i da se znatno razlikuje od pravog, integralnog "ja", koje je nepromenljivo i uvek isto. Stoga postaje jasno da ego nije nosilac bazičnog identiteta, mada je njegov važan deo. Kada ovo postane jasno, onda i privrženost egu slabi i svodi se na normalnu meru, sa svim povoljnim posledicama. Potreba za potvrđivanjem od strane drugih odnosi se upravo na potvrđivanje ega (jer pravo "ja" nema takvu potrebu, pošto je samo sebi potvrda). Ako se od figure oca očekuje ova funkcija ego potvrđivanja i odobravanja, onda je to znak da nije došlo do pomenute transformacije i da BB nije dovoljno samostalna. Međutim, ako privrženost egu oslabi, u korist pravog "ja", onda slabi i ova potreba za potvrđivanjem od strane drugih. Time je otvoren dalji put u evolutivni razvoj i veći stepen emancipovanosti.

Zgodno je napomenuti još i to da muzika za BB nije samo ono što je i za većinu muzičara, estetički fenomen, već ima i dodatnu vrednost moći, neki bi rekli magijsku.17 Ovakav kvalitet muzike manifestuje se, na primer, i u kreiranju i reprodukovanju mantri (Nam-mjoho-renge-kjo, na primer). To znači da muzika na BB deluje na jedan širi i dublji način i da je izuzetno osetljiva na njen sadržaj i sklop.


Futnote:
 1. Aspekti su ugaoni odnosi između planeta i/li karakterističnih tačaka horoskopa.
 2. U kontekstu Ničiren budizma Mjo Ho.
 3. Jastvo ili Atman (skt), odnosno nepromenljivi individualni ekvivalent Brahmana (Bonten jap.).
 4. Kada se prvi put pominje neka kuća (područje određenih iskustava) horoskopa, opis njenog delokruga će biti dat u zagradi. Svako naredno pominjanje određene kuće upućuje na podsećanje na ovaj prvobitni opis.
 5. Lilit je jedan od astroloških elemenata uključen u analizu i tumačenje horoskopa. Obično se u standardnom obliku tumačenja natalnog horoskopa, kao što je ovaj, ne potencira uloga Lilit; međutim pošto u BB-inom slučaju ova funkcija veoma bitno utiče na nekoliko životnih sektora i aktivnosti (polje višeg uma, lični sistem vrednosti, pravac evolutivnog razvoja i još neke manje važne stvari, analiza i tumačenje ovog elementa će biti naglašenija nego obično i ovaj sadržaj će biti dat u sklopu Opšteg pregleda horoskopa.
 6. Reč je o takozvanoj transformaciji karme, transformaciji “otrova u lek”; termini poznati iz metodologije Ničirenovog budizma i Lotos Sutre. Eto kako se to manifestuje u astrološkoj analizi karmičke transformacije horoskopa, koja je mestimično primenjena u analizi i tumačenju ovog Natalnog horoskopa.
 7. Buda preporučuje da je bolje da budemo gospodari vlastitog uma nego da ovaj bude naš gospodar. Um dakle valja shvatiti kao oruđe kojim se koristimo (u nekom cilju), dakle mi upravljamo njime, a ne obrnuto. Takođe kaže da “sve ono što jesmo je rezultat onog što smo mislili”. Onome ko ima posla sa radom uma ovde je Šakjamuni dao osnovne i spasonosne temeljne postavke.
 8. Ovo je zapravo razvoj u skladu sa Mjo hoom.
 9. Potsetimo se ranije navedenog sadržaja ove kuće.
 10. Vidi sve što je pisano o Saturnovim aspektima.
 11. Takođe je naznačeno da će se tokom svog spiritualnog i evolutivnog razvoja stalno susretati sa tematikom ove kuće, što za većinu ljudi može biti mučno. Usled ovoga moguće je ”bekstvo” u suprotnu, drugu, kuću što može značiti okruživanje materijalnim posedima, no ovo samo može ojačati posesivnost koju zapravo treba prevazići.
 12. “Relativne moralne” ukazuje na relativnost moralnih kodeksa koji variraju od sistema do sistema. Poznato je da se često moralni propisi kose sa prirodnim zakonima i da ovaj konflikt može rezultovati čak i bolešću (ukoliko se moralni propis stavi iznad prirodnog stanja stvari). U ovom astrološkom tumačenju prirodni zakon je tretiran kao superioran na osnovu stava da je primarno ono što je zdravo, a ne ono što je postavljeno kao (neka) društvena norma. Konsekvence su očigledne.
 13. Videti sve što je napisano u vezi sa Marsom.
 14. Videti sve što je napisano o Jupiteru.
 15. Sve navedene kuće u kojima deluju ove planete.
 16. Pomenuta deseta kuća.
 17. Skt. moghu, moć, sposobnost.

Sadržaj
Natalna karta
tabela aspekata
Uvod
Analiza aspekata planeta Opšti pregled horoskopa
Posebni ciljevi analize
Izvešteno je o preteranoj vezanosti za oca. Posle njegove smrti BB je nastavila, po njenim rečima, da komunicira s njim. Majku je ovo zabrinulo i naručila je horoskop. Možete i sami videti da nije pogrešila.
Podaci za horoskop
10.09.1964. (10:15) 17E40, 45N20 (+1:00 GMT) pol: ženski
Postupak
Izradu sam započeo u uobičajenom obliku "običnog" analitičkog Natalnog horoskopa, ali tema je počela da se širi i produbljuje, pa sam morao da primenim neke od karmičkih interpretacija, što se pokazalo prilično efikasnim, mada je od stroge forme dobijena neka mešavina ordinarnog i karmičkog horoskopa. Ipak, ovaj horoskop može poslužiti kao primer karmičke analize.

 


Astro Patchwork: [Natalni horoskop|Specijalne natalne analize|Godišnji horoskop|Kraće prognoze|Uporedni horoskop|Astro analiza erogenih zona|Specijalna analiza aspekata|Karmička transformacija horoskopa|Razno|Polazna strana]
.
Astro Patchwork je privatna strana za proučavanje astrologije i posvećena je mojim učenicima. O njoj brine Mića Mijatović