Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Aspekti Marsa

Aspekti Marsa, kao i znak, pozicija u kući i kuće upravljane Marsom, prikazuju sposobnost za samoizražavanje kroz dinamičnu akciju; da li će akcija biti konstruktivna ili destruktivna i koja područja života će biti pod njenim uticajem.

Ako Mars ima naglašen aspekt, osoba će težiti impulsivnom delanju, bez predumišljaja i razmatranja posledica.

Aflikovan, Mars označava loš temperament i moguće izlive gneva i besa. Iz tog razloga, Marsova energija zahteva konstruktivno i svrhovito kanalisanje. Povoljni aspekti od Merkura, Jupitera i Saturna mogu biti od pomoći u tom slučaju. Merkur pruža mentalni uvid, Saturn daje disciplinu, a Jupiter altruističke motivacije.

Opet po tradiciji, Mars u ženskom horoskopu prikazuje tip muškarca kakvog želi da privuče; u muškom horoskopu predstavlja način izražavanja muškosti u privlačenju žena. Savremena iskustva međutim, dokazuju snažnu seksualnost i dominantnost kod žena sa naglašenim Marsom.

Mars je u velikoj meri vezan za porivnu prirodu osobe. Većina ljudi motivisana je onim što žele da imaju. Jedino je kod visoko razvijenih osoba mentalno bazirana moć volje primarna determinanta za akciju.

Konjunkcije Marsa

Marsove konjunkcije tipične su za težnje preduzimanju direktnih akcija, usmerenih u područja pod upravom planeta koje čine konjunkciju, pružajući efekte u odeljcima životau domenu znakova i kuća koje Mars i pridružene planete zauzimaju i upravljaju.

Konjunkcije Marsa pružaju ojačanu energiju za rad; tu se može nalaziti baza mnogih konstruktivnih dostignuća, s obzirom na prisustvo liderstva i hrabrosti. Ukoliko je konjunkcija aflikovana, često se javlja težnja prema nepromišljenim, loše odmerenim akcijama; ljudi uticani ovom osobinom nalaze se u prilici da kultivišu stav mira i ljubavi, pažljivo razmišljajući pre preduzimanja bilo kog kursa aktivnosti. Na taj način, veliki deo destruktivne zloupotrebe energije može biti izbegnut.

Sekstili Marsa

Sekstili Marsa ukazuju da energija i moć volje pružaju konstruktivno izražavaje kroz akciju i rad, uz inteligentno usmerenje obezbeđeno bazičnom mentalnom prirodom sekstila, kako je ukazano Blizancima i trećom kućom, odnosno Vodolijom i jedanaestom kućom. Osobi se pružaju mnoge mogućnosti za konstruktivnu akciju, koja vodi do iskustva - osnovi sve mudrosti. Poseduje inicijativu i hrabrost da prevaziđe prepreke, otuda sposobna da načini veliki progres u životu.

Kvadrati Marsa

Marsovi kvadrati označavaju mogućnost frustracije u porivu za akcijom: bazična Saturnovska i lunarna priroda kvadrata, odnoseći se na četvrtu i desetu kuću, često osobu primorava na kompulsivno i ishitreno ponašanje. Takva reakcija može biti destruktivna i za samu osobu i za one oko nje.

Za ovu osobu lekcija koju mora naučiti ie strpljenje, kao i zahtev da razmatra potrebe drugih jednako kao svoje. Ukoliko je sposobna da svoju energiju kanališe inteligentno, u stanju je da pruži velika dostignuća, s obzirom da nagonska ambicija često prati kvadrate Marsa. Saturnovska restrikcija Marsove energije, koju ovaj aspekt predstavlja, može biti iskorišćena kao jedan od načina organizovanja ove energije da proizvede upotrebljive rezultate.

Primarna područja u životu osobe koja će biti pod uticajem Marsovih kvadrata su upravljana planetama u kvadratu i stvarima označenim kućama i znacima u kojima je kvadrat pronađen.

Trigoni Marsa

Lak tok energije kroz konstruktivne kanale je tipičan za trigone Marsa. Osobe sa ovim aspektima su strastveni ljubitelji života, što nalazi ispoljavanje kroz oblasti upravljane planetama koje aspektiraju Mars, kućama i znacima gde je Mars položen i kojima upravlja.

Konotacija Strelca i četvrte kuće združene sa Lavom i petom kućom, karakteristika trigona, vezuje energiju Marsa za kreativne potencijale moći Sunca i filozofske, dobrobitne moći Jupitera koje proizvode rast. Otuda ove osobe često prirodno poseduju snažan izvor praktičnih dostignuća i mogu ispuniti više, spiritualne ideale života.

Opozicije Marsa

Problemi odnosa, proistekli od težnji brzopletosti i agresivnosti u akcijama prema drugima često su pridruženi opozicijama Marsa. Otuda se javlja potreba da osobe sa ovakvim aspektima nauče da vole, uvek se trudeći da sagledaju svako pitanje sa stanovišta drugih, jednako kao sa svog.

Sa Marsovim opozicijama prisutna je i neprikladna sklonost takmičarstvu, borbi i besu; da li će takvo izražavanje imati formu verbalnih borbi ili nečeg ozbiljnijeg, zavisiće od drugih faktora u horoskopu.

Iskorišćena prikladno, opozicija Marsa pruža odlučne i energične akcije u partnerstvima. Individue su primorane da postanu svesne prisustva ne-jastva i neophodnosti saradnje sa njim. Odbijanje saradnje može voditi violentnim konfliktima sa drugim ljudima.


Talović & Arsenijević: Analiza horoskopa

Astro Patchwork: [Natalni horoskop|Specijalne natalne analize|Godišnji horoskop|Kraće prognoze|Uporedni horoskop|Astro analiza erogenih zona|Specijalna analiza aspekata|Karmička transformacija horoskopa|Razno|Polazna strana]
.
Astro Patchwork je privatni sajt za proučavanje astrologije i posvećen je mojim učenicima. O njemu brine Mića Mijatović.
Astro Patchwork is a private astrology study site dedicated to my students. Owned & maintained by Mića Mijatović.