Photos Main Page

Lyman K. Swenson Photos
1960-1969

Page 10


Pg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Hong Kong, late 1960's. Courtesy of Max Shinkle.


Hong Kong, late 1960's. Courtesy of Max Shinkle.


Hong Kong, late 1960's. Courtesy of Max Shinkle.


John Ausborn MM3 in Hong Kong, late 1960's. Courtesy of Max Shinkle.

Pg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35


Photos Main Page