S(k)amhällsbyggnad

På KTH finns en civ.ing-utbildning kallad Samhällsbyggnad. På många sätt är en civilingenjör idag olik en för 50 år sedan men samhäll är inte ens i närheten. För att ta några exempel:

"var ifrån kommer ordet civilingenjör?" / Från en 8p-tenta på S-programmet.

Andra punkter som är viktiga att påpeka:
1. Alla kurser på S har högst svårighetsgrad AB* upp till 2:a året, medan det på övriga program har B redan 1:a och C 2:a året.
2. Man är behörig att söka till S-programmet trots att man inte gått natur på gymnasiet, skandal?

Skriven av: Två fantomer som pluggar riktiga civ.ing-program på KTH
* - KTH använder en skala för att rangordna kursers svårighetsgrad: A, AB, B, C, D

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!