Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


HULPVERLENING

HYPNOTHERAPIE

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 


Misverstanden top-10 over hypnotherapie

Hypnotherapie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Dit is aan de ene kant te danken aan de positieve resultaten die werden behaald bij mensen die een hypnotherapeut consulteerden met psychische- en psychosomatische klachten, aan de andere kant door de positieve berichten die er over verschenen zijn in de media.

 

Desondanks bestaan er nog tal van hardnekkige misverstanden over hypnose en hypnotherapie waar wij als hypnotherapeuten nog regelmatig mee worden geconfronteerd. Het leek ons zinvol ze nog eens een keer op een rij te zetten.

 

 

1. Hypnose is hetzelfde als slaap.

Onjuist. Hypnose is een vorm van verhoogde concentratie die het geheugen verbetert.

  

2. Je moet in hypnose geloven, anders werkt het niet.

Onjuist. Zelfs mensen die er niet in geloven kunnen in trance gaan. Voorwaarde is wel dat de persoon meewerkt aan de ontspanning en concentratie.

  

3. In hypnose doe je dingen die je niet wilt of je zegt dingen die je liever niet kwijt wilt.

Onjuist. Dit is het beeld uit griezelfilms, stripverhalen en van theaterhypnose. Bij hypnotherapie houdt de betrokkene van het begin tot het eind controle over wat er gebeurt en doet niet iets wat hij of zij niet wil.

 

 4. Het is mogelijk dat je "niet meer bijkomt" uit hypnose.

Onjuist. Zowel op eigen initiatief als op verzoek van de therapeut komt iedereen zelfstandig terug in het "hier en nu".

  

5. Hypnose behoort tot het occulte en is magie.

Onjuist. Er komen geen toverformules of bezweringen aan te pas. De basis is een toestand van ontspanning waarin iemand zichzelf brengt. Je blijft bij bewustzijn. Omdat je je concentreert op een probleemoplossing of gewoon aan prettige dingen denkt, vergeet je de omgeving even.

  

6. Hypnose is gevaarlijk.

Onjuist. Het enige gevaar bestaat hieruit dat de therapeut onvoldoende (medisch) geschoold is. Het kan dan voorkomen dat hij niet voldoende kennis heeft van bepaalde emoties die kunnen vrijkomen.

(lidmaatschap van een beroepsvereniging waarborgt het niveau).

 

 

7 Door hypnose kan men bijzonder prestaties verrichten.

Onjuist. Geen mens kan 300 kilo optillen als hij dat zonder trance ook niet kan.

 

8.Door toneelhypnose kom je van het roken, nagelbijten e.d. af.

Onjuist. Toneelhypnose is slechts als show en vermaak voor de toeschouwers bedoeld en dient dus geen enkel therapeutisch doel.

 

 

9. Met hypnose kan je de waarheid achterhalen.

Onjuist. Dit beeld wordt in stand gehouden door films. Je kunt hypnose niet als een soort leugendetector gebruiken.

 

 

10. Hypnose staat heel ver van me af.

Onjuist. Dagelijks ervaren we tal van momenten waarin we even weg uit het "hier en nu" zijn door dagdromen, bij het lezen van een spannend boek of tijdens het kijken naar een spannende film.

 

 

Wat is hypnotherapie dan wel?

 

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie die gebruik maakt van hypnose. Het is dus op zich geen behandelingsvorm maar kan als hulpmiddel toegepast worden. Het kan worden toegepast door therapeuten met een verschillende professionele achtergrond.

 

Hypnotherapie is een vorm van vrijwillige samenwerking tussen enerzijds de therapeut en de cliënt, anderzijds tussen het bewuste en onbewuste. Het is effectief omdat men door middel van hypnose gemakkelijker toegang heeft tot symbolische processen, herinneringen en gevoelens bij de cliënt. Het kan inzicht geven in onbewuste reacties en de potentiële mogelijkheden die ieder van ons heeft, en deze leren te benutten. Op deze manier kan men meer greep krijgen op de eigen vermogens om problemen op te lossen, beter met emoties om leren gaan, meer zelfvertrouwen krijgen, psychosomatische klachten doen verdwijnen, het doen verzachten van lichamelijke klachten en pijn, etc.

 

De kracht van een onbewust ingezette verandering is groot. Omdat ons bewustzijn dag en nacht doorwerkt, bereikt men vaak snel resultaat. De veranderingen gaan ook door na afloop

 

 

HYPNOTHERAPEUT

 Je kunt ook terecht bij een hypnotherapeut. Deze is ook net als een psycholoog voor particulieren zonder verwijsbrief van een arts te benaderen. Bij hypnotherapie leer je via een ontspanningsoefening om in een trance te komen. Men denkt vaak dat men in hypnose wordt gebracht, maar dit is niet juist. Alles geschiedt uit jouw vrije wil en als jij iets niet wilt, dan gebeurt het ook niet. Als je in hypnose bent, dan ben je vaak tussen waak en slaap. Misschien ken je het gevoel wel als je in de auto, trein of bus zit en je denkt: "oh ik ben er al". Terwijl je alles duidelijk hoorde. Of je ligt lekker in de zon en dommelt een beetje in slaap, maar je hoort alles om je heen. Dat is in hypnose ook zo. Bij de meeste hypnotherapeuten leer je diverse ego's kennen. Ego (ik-personen) zijn personen in jou. Dus als jij jezelf altijd lelijk vindt en stom, dan wordt er in de therapie naar een persoon gegaan binnen in jou, die jouw gedrag afkeurt. Je leert om met die persoon in contact te komen en leert hoe jij die persoon binnen in jezelf op andere gedachten kunt brengen. Iets wat JIJ wilt en niet die persoon. Of je gaat naar dat kleine meisje binnen in je, dat zo verwond is en jij, die nu volwassen bent, kunt haar dan helpen. Ook je woede leer je te uiten. Het klinkt heel vaag, maar zelf heb ik het ook gedaan. En je mag me geloven: het helpt echt.

Voordeel: Is dat je op een gegeven moment zelfhypnose kunt doen, waardoor jij dus een therapeut niet meer nodig hebt. Je kunt dat gewoon thuis doen: in je bed of op de bank. Verder leer je ook ontspanningsoefeningen. Ikzelf ben daar rustiger door geworden.

Nadeel: Is dat je het niet vergoed krijgt van de meeste ziekenfondsen, hoewel ik op dit moment weet van vergoeding bij het ZILVERE KRUIS ACHMEA. Verder is het wel vrij duur: 80 tot 150 gulden per uur. Als je het ieder week moet doen dan is dat eigenlijk onbetaalbaar. En helemaal als je alleen woont en van een gewoon salaris moet rondkomen en dan zeker als je niets vergoed krijgt. Vraag of het dan mogelijk is om bijvoorbeeld om de week te gaan, elke twee weken dus. En zeg gewoon duidelijk dat je het financieël anders niet redt. Je kunt vragen of jouw hypnotherapeut psycholoog is. Dan kan het zijn dat je wel een gedeelte krijgt vergoed. Dus voor de zekerheid even navragen is de beste optie.

 

http://www.ngvh.nl/ of

 

http://www.hypnotherapie.nl


Boeken Hypnotherapie

 

 

 

Wil je weten wat precies een behandeling inhoudt bij bijvoorbeeld hypnose, dan kan ik je de volgende titels aanraden.

 

Informatie over Therapieën

 

Titel Hypnose in de praktijk -

Auteur: J.C van der Heide

ISBN nummer 90-5064-081-8

 

Te huur in de Bibliotheek


 

Titel: Hypnotherapie "Het gebruik van taal volgens de methode van Milton H. Erickson

Auteur Richard Bandler & John Grinder

ISBN nummer:

 

Milton Erickson ondervindt internationale waardering als de meest vooraanstaande beoefenaar van medische hypnose. Meer dan enig ander op dit gebied is hij instaat geweest de ontzaglijke mogelijkheden die hypnose de mensheid biedt te verken n enen aan te tonen. Daarvan getuigen in dit boek o.a. de resultaten vaneen langdurig experiment met Aldous Huxley, een van de meest creatieve mensen van onze tijd. Zijn gedrag is uitzonderlijk ingewikkeld als hij hypnotische bewustzijnstoestanden opwekt en gebruikt, maar toch is hij zeer systematisch; in het bijzonder zijn taalgebruik vertoont onderscheiden patronen.  In dit boek leggen de schrijvers ons enkele van de patronen voorvan Ericksons gedrag bij hypnose. Ze geven volgens een makkelijk te leren, stapsgewijze aanpak een expliciet model dat deze vaardigheden beschikbaar stelt. Nog nooit werden de structuren van zijn interventies zo grondig uit de doeken gedaan en zo overdraagbaar gemaakt. Deel 1 van het boek bevat een aantal artikelen, spannende voorbeelden van Ericksons werkwijze met een evenwijdig lopend commentaar van de schrijvers dat de patronen aangeeft. In deel 2 worden de patronen in natuurlijke groepen ingedeeld, waardoor men een totaalbeeld krijgt van Ericksons werk en een manier gevonden kan worden de eigen ervaringen met hypnose te organiseren. Deel 3 geeft de stapsgewijze, expliciete presentatie van de aangegeven patronen, waardoor men vaardigheden krijgt om eik patroon te construeren door het inzicht in de formele kenmerken ervan   De "hoofdpersoon" van dit boek, Milton H. Erickson, was al tijdens zijn leven een bekende maar niet door iedereen ook erkende beoefenaar van de medische hypnose. Tijdens een herstelperiode na een aanval van kinderverlamming toen hij achttien was en enige maanden vrijwel verlamd was, maar wel (en indirect juist extra goed) kon horen en zien, ontdekte hij naar eigen zeggen "verbijsterende tegenstrijdigheden tussen verbale en nonverbale communicatie" tijdens intermenselijk contact. Deze ontdekking werd het uitgangspunt voor zijn theorie en praktijk van psychotherapie, waarin een hoogst originele, maar moeilijke en zonder twijfel mede daardoor omstreden theorie over menselijke communicatie en gedrag gemengd is met taalkundige filosofieën en hypnotische technieken. In dit boek geven twee auteurs over wie geen bijzonderheden worden gegeven (wèl spreekt Erickson zelf zijn waardering voor hen uit) een overzicht van de methode-Erickson. Een hoofdstuk van ruim zestig bladzijden over een bijzonder onderzoek met Aldous Huxley documenteert iets van de serieuze aandacht die het werk van Erickson verdient.

 

 


 

Harry Rump/Madeleine Witteveen

WAT KUN JE MET HYPNOSE EN HYPNOTHERAPIE?

De huidige hypnotherapie is niet meer het 'hulpmiddel hypnose' dat als suggestieve versterking of aanvulling gebruikt werd binnen de psychotherapie. Door het vele onderzoek dat in de afgelopen jaren is verricht en door nieuwe inzichten op het gebied van de psyche, is hypnose uitgegroeid tot een volwaardige therapievorm. De hypnotherapeut kan met deze methode klachten van uiteenlopende aard behandelen. In dit boekje geven de auteurs op een heldere en overzichtelijke manier weer hoe hypnose, als genezingsmethode, gebruikt werd in de oudheid en door de eeuwen heen. Vervolgens belichten zij de mogelijkheden van hypnotherapie als aanvullende therapievorm, zoals die in de tegenwoordige hulpverlening wordt toegepast. Tenslotte vind je in het boekje verschillende oefeningen die je zelf kunt doen, zoals progressieve relaxatie en een zelfhypnose-oeféning. Deze oeféningen kunnen een positieve uitwerking hebben op je functioneren in het dagelijks leven.


 

 

LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

HTTP://GO.TO/STEUNPUNT-GEWELD

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING