Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ชายคนหนึ่ง

ปีเตอร์

เธอไม่ต้องกังวล
เธอไม่ต้องเกรงใจ
ความรักฉัน ที่ฝากไว้
เป็นเรื่องง่าย กว่านั้น

ฉันเป็นเพียง ชายคนหนึ่ง
ที่อยากดูแล
ห่วงใยเธอ เท่านั้น
ขอแค่เพียง ยังมีใคร
ที่ห่วงใยกัน
ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ใจที่ฉันให้เธอ
เธอก็แค่รับไป
เธอไม่ต้องมอบสิ่งไหน
ตอบแทนมาให้ฉัน

ฉันเป็นเพียง ชายคนหนึ่ง
ที่อยากดูแล
ห่วงใยเธอ เท่านั้น
ขอแค่เพียง ยังมีใคร
ที่ห่วงใยกัน
ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ขอแค่เศษส่วนหนึ่ง
จากใจของเธอ
หากพอจะมีให้ฉัน
ขอแค่เพียง ยังมีใคร
ที่ห่วงใยกัน
ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ขอแค่เพียง ยังมีใคร
ที่ห่วงใยกัน
ไม่เคยต้องการสิ่งใด
ขอแค่เศษส่วนหนึ่ง
จากใจของเธอ
หากพอจะมีให้ฉัน
ขอแค่เพียง ยังมีใคร
ที่ห่วงใยกัน
ไม่เคยต้องการสิ่งใด
ไม่เคยต้องการสิ่งใด