click here
Index bronstijd in Nederland
Index "eerste boeren in Nederland"


Nederlandse boeken over de prehistorie

Wat kunt u verwachten op deze bladzijde?

  • Boeken en artikelen over prehistorische technieken
  • Boeken en artikelen over resultaten van archeologische experimenten
  • Boeken en artikelen over het neolithicum in en buiten Nederland (Neo)
  • Boeken en artikelen over de prehistorie in het algemeen
  • Boeken en artikelen over aardewerk (A)
  • Boeken en artikelen over Nederlandse bronzen voorwerpen, koper en tin (NL)
  • Boeken en artikelen over brons, koper en tin in andere landen (F)
  • Boeken en artikelen over oude technieken, mijnbouw, smelten en smeden (T)
  • Books and articles in the following languages:

Archeologie is een dynamische wetenschap; meningen veranderen soms zodra er nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. Daarom heb ik besloten om de informatie te ordenen op jaar en taal en daarbinnen een overzicht van de onderwerpen.
De 6-letter code verwijst (voor eigen gebruik) naar een eigen papieren archief.
Zoekt u naar een bepaald onderwerp? Dan werkt zoeken het snelst als u als volgt te werk gaat: klik op "bewerken (of edit), zoek (of find)" waarna het trefwoord kan worden ingevuld.

"R.O.B."="Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek"


Nederlandse boeken en artikelen:
TH 2005: Tacitus' De opstand van de Bataven, Vincent Hunink 2005 / Een vertaling van een deel van Tacitus' Historin

Tacitus' De opstand van de Bataven, Vincent Hunink 2005

LK 2005: Nederland in de Prehistorie, Prof.Em. L. Louwe Kooijmans / Een soort agenda van 832 blz., overzicht met veel huisplattegronden (met de nadruk op 5000-3000 v.C.).
VH 2005: Caesar's Oorlog in Galli, Vincent Hunink 2005 / Een vertaling van Caesar's De bello gallico
RE 1999: Nieuwsbrief Archeologie Kempen- en Peelland, R. Emmerrij feb. 1999 / Prehistorisch botmateriaal in Breugel, oerrunderen ook in 4e eeuw A.D. in NL.
WH 1999: Westerheem feb. 1999 / prehistorische smederij, 3000 j oud bier, gewei met rechthoekig steelgat uit brons-/ ijzertijd
AS 1998: Deurne en de Peel in de brons- en ijzertijd, A.P.G. Spamer 1998 / verklaring van topografische namen tot Germaans, Keltisch en Indo-Europees
WH 1998: Westerheem dec. 1998 / nieuws over ijzertijdvondsten
WE 1998: Westerheem okt. 1998 / bronzen mantelspelden
DV 1998: Nieuwsbrief Archeologie Kempen- en Peelland, D. Vlasblom, okt. 1998: La Tne glas in Z-Nederland, datering, techniek
SC 1998: Fibula nr 2/98: S.Y. Comis / De reconstructie van opgegraven textiel
ET 1998: Lezing mw Elisabeth Theunissen, 3-4-1998: bronstijd in Z-Nederland (NL)
SC 1998: Scarabee april 1998 / Neolithicum, Enkelgrafcultuur, Hallstatt (Neo)
MW 1997: Mens en Wetenschap apr. 1997 / oudste eiken van Nederland, C-14 datering, dendrochronologie (Neo)
MW 1997: Mens en Wetenschap jan. 1997 / datering van as
AD 1997: Algemeen Dagblad, 2-7-1997 / Romeinen 12 v.C. in Friesland
LD 1997: Leidsch Dagblad 13-6-1997 / Nederlandse glazen armband uit de ijzertijd (Westmaas)
LD 1997: Leidsch Dagblad 19-4-1997 / Romeinse kindergraven in Valkenburg
CM 1997: Westerheem apr. 1997: C. Milot / inheems Hollands ijzertijd-aardewerk
SC 1997: Scarabee dec. 1997 / urnenveld 750 v.C. bij Roermond, de oudste tekening van Nederland
LT 1997: Scarabee dec. 1997: L. Toorians / Keltische mode, inclusief de Keltische namen ervoor
TR 1997: Scarabee dec. 1997: T. de Ridder / een "prehistorisch zebrapad" bij Assendelft
SC 1997: Scarabee apr. 1997 / runenzwaard 5e eeuw A.D.
SC 1997: Scarabee feb. 1997 / Weert ijzertijd, urnenveld
SC 1997: Scarabee feb. 1997 / antennedolk, bronstijdhuis (F)
WE 1997: Westerheem feb. 1997 / boekbespreking "Malorix" (B. Bus)
WE 1997: Westerheem feb. 1997 / Kelten in Vlaanderen
PE 1997: Westerheem feb. 1997 / P. F. Elbers / Bataven in Tuil
GM 1997: De Kelten in Vlaanderen, G. de Mulder / gouden stater Velzeke, Ambiorix, bronzen zwaard (F)
RJ 1996: De Stenen spreken, Het Geheimschrift van de Megalieten Ontcijferd, Jhr Drs R.M. de Jonge en Prof Dr G.F. IJzereef
TH 1996: Een verleden op de schop, T. Holleman / Weert ijzertijdversterking, munt
JH 1996: Prisma van de archeologie, J. Hendriks / termen m.b.t. brons, typologie, vondsten (T) (NL)
WS 1996: Vereeuwigd in het veen, W. v.d. Sanden / alles over veenlijken
HE 1996: Scarabee dec. 1996: H. v. Enckevort e.a. / Bataven in Nijmegen, taalgrens Belgi , bronzen helm Limburg, Keltische goudschat (NL)
SC 1996: Scarabee okt. 1996: bronstijd in de Kempen (NL) (F)
SC 1996: Scarabee okt. 1996: Keltisch vorstengraf Duitsland
WE 1996: Westerheem okt. 1996: etnische oorssprong Voorschotenaren (Germaans? Bataafs?)
WT 1996: Westerheem aug. 1996: W. Tuijn e.a. / ijzertijd Wijchen (aardewerk, glas, slingerkogels) (meer over slingeren)
CK 1996: Historisch Tijdschrift Holland, C. W. Koot / vondsten Midden-Delfland, West- Nederland (T) (NL)
JC 1996: Scarabee jun. 1996, J. Capenberghs / bronstijd Vlaanderen, bronstijd globaal, Berg en Terblijt (F)
BG 1996: Westerheem jun. 1996, B. Groenewoudt / brons en ijzer 4e eeuw n.Chr. , ook mallen en kroezen (T)
SC 1996: Scarabee apr. 1996, Gallo-Romeinen in Belgi , metaalbewerking
WE 1996: Westerheem apr. 1996, smeltkroesje voor brons
LK 1996: Westerheem feb. 1996, L.J.M. de Keijzer / slingerkogels Houten (bij Utrecht)
TL 1995: Het vroege Europa: raadsels in steen, Time Life / de oorsprong en ontwikkeling van koper-industrien (F)
JG 1995: De Kelten: Europa in de ijzertijd, J. v. Gestel / veenlijken, pre-Romeins (Gallisch) ijzeren gereedschap, Pictii, Hochdorf, kalender Coligny, vondsten, glas, emaille (Bibracte), Alesia, recept Hallstatt maaltijd (F)
NR 1995: Opgravingen in de Molenakker te Weert, N. Roymans / Keltische munt
WE 1995: Westerheem 6 / 1995, schoenen ijzertijd
VE 1994: Romeinen, Friezen, Franken, W. v. Es / glas, fibulae,armbanden (NL)
WE 1994: Westerheem 4 / 1994, runen
WE 1994: Westerheem 3 / 1994, offermes, bronzen mal (NL)
SC 1994: Scarabee okt. / nov. 1994, "Keltische" wijnzeef
SC 1994: Scarabee, Bataafse ijzeren speerpunt ijzertijd Nijmegen
RR 1994: Scarabee 2 / 1994, R.W. Reijnen / munten
SD 1994: Scarabee 2 / 1994, S.v. Dockum / situla
TR 1994: Bataven: boeren en bondgenoten, T. de Ridder / zilveren munten, bronzen fibulae en armbanden, riemgesp (NL)
KS 1994: Zwervende erven dl. I: bewoningssporen in Oss-Ussen uit bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd, opgravingen 1976 - 1986 (Proefschrift Leiden), K. Schinkel / ijzertijd Oss, bronzen ring, fibulae, bronzen eikel(!), glas, slingerkogels, smeltkroes midden-ijzertijd (NL) (T)

Type Oss-Ussen 5a: plattegrond en plattegrond met verbindingen, uit "Zwervende erven dl. I, K. Schinkel"
(Reconstructie op ware grootte)

 

 

 

 

NR 1994: De tempel van Empel, N. Roymans / bronzen zwaardschede, schijven, armbanden, glas, gordelhaak, munten (NL)
JV 1993: Het verhaal van een taal, J. de Vries / geschiedenis van de taal
SJ 1993: Ontdek de wereld van de Kelten, S. James / alles over de Kelten, ook het Hispano-Keltisch (F)
WS 1993: Wonen en werken: 100.000 jaar dagelijks leven in Drenthe, W. v.d. Sanden / mesolithicum, neolithicum, trechterbeker cultuur, bronstijd, tekeningen van bronzen (NL) (Neo)
SC 1993: Scarabee , Kelten in Nederland / oorsprong, cultuur
LV 1993: De prehistorie van Nederland, L. Verhart / bronstijd Oss, Bemmel, Lunteren, Weerdinge, Wageningen, Roermond, enz.(NL) (Neo)
HF 1993: Oss, verleden aan het licht, H. Fokkens / glas, fibulae, 'sleutel', 'spijker' (NL)
NR 1993: Een en al zand, N. Roymans / urnenveld Weert, Someren, fibulae, Empel (NL)
TE 1992: De Kelten, Teleac mediagids / aspecten van het dagelijkse leven
PA 1992: Brons uit de oudheid, P. Akkermans / technische verwerking van brons, Keltisch stiertje met 3 horens (NL)
AF 1992: De oorsprong van oorlog, A. Ferrill / steenslingers (Neo)
RH 1992: Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, R.M. van Heeringen (A)
FD 1992: De Kelten, F. Delaney / barden, kunst, cultuur, geloof, brons, glas (F)
SB 1991: Een historische gids voor wapenuitrustingen en wapens, S. Bull / Brits bronzen schild 1000 - 500 v.C. (F)
PA 1991: Archeologie van het Nabije Oosten, P. Akkermans / mensfiguurtjes van brons 2000 v.C. (F)

Oss-Ussen 5a: de bijzondere dubbele palenrij


JC 1991: Gisteren voorbij, J. Capenberghs / overzicht van ijzertijd culturen, Hallstatt mijnwerker met kleding en uitrusting
JB 1991: Pre- en protohistorie van de Lage Landen, J. Bloemers / situlae, Kempen, Weert, Oss, andere bronzen voorwerpen (NL) (Neo)
ROB 1990: Archeologie ROB 2 / 1990 , bronzen kortzwaard / dolk (Roermond) , bronstijd, "hellebaard" (NL)
WS 1990: Mens en moeras, W. v.d. Sanden / veenlijken, schoenen, muts, bontcape
JB 1990: Weert-Boshoverheide, een voorhistorische doodenakker, J. Bloemers / brons uit een groot urnenveld (NL)
ROB 1989: Archeologie, ROB 1 / 1989 , bronzen Gelders urnenveldmes (NL)
CB 1989: Handel en wandel op de Noord-Veluwe, C. v. Baarle / bronzen armband en speld Emst / Epe (NL)
WD 1989: Nederlandse archeologische rapporten, W. Dijkman / Maastricht: koperfragment, bronssmelten (NL) (T)
FD 1989: Archeologica, F. Diederik / smeltkroesje 2e / 3e eeuw A.D.
EG 1989: Isral, E. Gorys / smelttechnieken, kalk "flux" (Timna) (T)
VG 1988: De hunebedden, v. Ginkel / vondsten per hunebed, Drouwen, Buinen (NL)
JB 1988: R. O. B. nr. 377, J.J. Butler / Tollebeek speerpunt (NL) (F)
RN 1988: De ijzertijd in (Belgisch) Limburg, R. Nouwen / situlae, zwaarden (F)
RB 1988: Archeologie en oecologie van Holland tussen Rijn en Vlie, R.W. Brandt / Aardewerk uit enkele bronstijd-nederzettingen in West-Friesland (A)
AV 1987, Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, A.D. Verlinde (A)
WS 1987: Getekend zand, W. v.d. Sanden / Oss: smeltkroesje, slingerkogels, glazen armband (T)
PB 1987: Getekend zand, Tien jaar archeologisch onderzoek in Oss-Ussen, P.W. van den Broeke (A)
AA 1987: Kroniek van Nederland, A. Aarsbergen / maankalender, Eburonen, Vercingetorix
TL 1987: Time-Life wereldgeschiedenis, Kelten in Ierland, etnische oorsprong, Heuneburg, cultuur, economie, La Tne, druden, uiterlijk (link naar de Heuneburg)
RN 1987: De ijzertijd in Limburg, R. Nouwen / Belgi , Keltische adel, grafheuvel, cistae, versterking Kanne, oorlog met Caesar (F)
FD 1986: De Kelten, F. Delaney / druden, barden
VH 1986: ROB nr. 273, Van Heeringen / foto ' s van bronzen late bronstijd: kokerbijl, mes, speerpunt, brilfibula (NL)
VK 1985: De Kelten, V. Kruta / veel munten, gereedschap, spatels, fibulae, techniek, smeltkroesje, kunst (F) (T)
LK 1985: Sporen in het land, L.P. Louwe Kooymans / Nederlandse geschiedenis vanaf ijstijd n.a.v. vondsten (NL) (Neo)
GV 1984: Op goede gronden, de eerste boeren in noordwest Europa, G. Verwers / lineaire bandkeramiekers (Neo)
JG 1984: Het spoor der beschaving, J. Gowlett / begin metaalbewerking (F)
KB 1984: Atlas van de archeologie, K. Branigan / neolithicum (Neo)
EG 1983: De onderkant van Nederland, E. v. Ginkel / Lunteren, Jutphaas, Middeleeuwse smeltkroesjes, tekening smid late bronstijd (NL) (T)
AH 1981: Kessel, A. Hendricks / geelgouden Morini munt 100 v.C. (NL)
LF 1981 / 1978: Gellustreerde wereldgeschiedenis van de archeologie, L. Fasani / Germanen na Chr. , begin van bronssmelten
JB 1981: Verleden land, J. Bloemers / volledige geschiedenis van Nederland, ook ijzertijd, ijzer, brons, voetpaden, ijzeren "kokerdissel", ijzertijd aardewerken masker, ijzeren bescherming van een eergetouw- punt, ijzeren dolk met schede (Haps) (NL) (Neo)
SC 1980: Archeologische termen en technieken, S. Champion / cire-perdue holle voorwerpen, fibulae (T)
RB 1980: Oude beschavingen van de Lage Landen, R. Borman / dieren, bronzen (NL)
MC 1980: Voltooid verleden tijd? M. Chamalaun / mijnbouw, smelttechniek, metaalonderzoek, 'senringen', 'Rippenbar' (F) (T)
AO 1980: Antiek kopen, A. v. Oirschot / tin, gietvormen, oorsprong (T)
WW 1980: Archeologie, W. Weidert / koper smelten 1200 v.C. Egypte (T)
AV 1980: Prehistorische depots..., A.D. Verlinde / brons bij Almelo, 6e eeuw v.C. (NL)
BB 1979: Nederland in de bronstijd, J.J. Butler / Sgel-Wohlde, hellebaard, Overloon, Laren, Hilversum, midden-bronstijd, Wageningen, Drouwen, Sleenerzand, Ommerschans, boot, smelttechniek, zeer veel brons op schaal, bronzen mal, beitels, enz. (NL)
DL 1979: Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage Landen, S. de Laet / bekerkulturen, koper, brons, naald, zwaarden (NL) (F)
RC 1978: De lage landen van prehistorie tot 1500, R.C. v. Caenegem / tijdtabel, veldslagen (Neo)
MT 1978: De Germanen, M. Todd / culturen, stammen, schrift, namen, Griekse reisverslagen, munten, handel, ijzer, contacten met Kelten, Nordwestblock, Kelten in Denemarken, enz.
EJ 1978: De Germanen, E. Jung / dolkmes, slingeren, tekens, oorsprong, offerplaatsen, slag bij Vercella (101 v.C.)
WV 1978: Archeologische kroniek van Noord-Brabant, W. Verwers / bronzen speerpunt, bronzen sikkel, ijzeren halsring (NL)
K 1977: De prehistorie van Nederland, Kemperink
JH 1976: Archeologisch panorama, J. Hawkes / 8000 - 2000 v.C., Mesopotami, Egypte, klokbekerverspreiding, oorsprong van koper (F)
VV 1975: Oss, 4000 jaar, v.d. Ven / bronzen uit het vorstengraf van Oss (NL) (Neo)
GV 1975: Noord-Brabant in pre- en protohistorie, G.J. Verwers / bronzen bijlen, tongdolk (NL)
HS 1975: Geschiedenis van Valkenberg-Houthem, H. Schurgers, e.a. / Eburonen, mergel, vuursteen
JC 1975: Experimentele archeologie, J. Coles / beitelen, bronstechnieken, villen, leer looien, schilden, weven, enz. (T)
LK 1974: Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land, L.P. Louwe Kooijmans / overzicht van vondsten uit de late ijzertijd in Nederland, trechterbeker cultuur, koperen spiralen Bronneger (NL)
HB 1973: Archeologie en historie, H. Brunsting / 5 bronzen messen vroege ijzertijd, de "Jutphaas inch", geslepen vuursteen, gekweekt pre- Romeins fruit en - alcohol (NL) (Neo)
GV 1972, Analecta Praehistorica Leidensia 5, G.J. Verwers (A)
HK 1968: Mensen in de oertijd (dl 2), H. Khn / Stonehenge, klokbekers Spanje
MD 1968:Dissertations Archaeologicae Gandenses, , M. Desittere (A)
VH 1964: Economische en sociale geschiedenis der lage landen, V. Houtte / pre-Romeinse handel en industrie
JB 1959: 100 eeuwen Nederland, J. Bogaers e.a. / klokbekergraf Drenthe, Wageningen, Overloon, Voorhout, Veenenburg, Epe, Bargeroosterveld, Buggenum (NL)(Neo)
SL 1959: De voorgeschiedenis der Lage Landen, S. de Laet / modellen van spelden, scheermessen, dolk, overzicht van bronzen messen, zwaarden en situlae (NL)
VD 1950: Quantitatieve spectrochemische analyse van oude bronzen, V. Doorselaer / Belgische analysen (F) (T)
JB 1950: De godsdienst der Kelten, J. Boosten / Keltische amuletten
WW 1935: Een bijdrage tot de kennis der voorromeinse urnenvelden in Nederland, W. Willems / een overzicht van Noord- Brabantse vondsten uit de brons- en ijzertijd


Schrijver / editor

Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!