Şemail
Ne uzun ne kısa kararında boy,soyu İbrahim'den en asil bir soy
Saçları hoş,siyah,dalgalı bir koy,kemalini giydir beni benden soy
Alemlere rahmet  cemalini göster,bu kul varlığından soyunmak ister

               
Güneş pervanesi o güzel yüzün,nûrundan ışığı vardır gündüzün
               Solmaz bir gül rengin ne kış ne güzün,tecelli ediyor yüzünden özün
               Hasretim yanarım yüzünü göster,kölen bu devletle avunmak ister

Simsiyah gözlerin ahû misalin,daim Hakka bakar her an visalin
Beyazı ölçüsü gözde kemalin,kaşların sûreti gökte hilalin
Razıyım rüyada yüzünü göster,aşık mâşûkuna can sunmak ister
                
               
Bir tutam sakalın bir kaçı beyaz,mübarek vücudun serin kış ve yaz
               Canımı yoluna kurban etsem az,dostlar defterine köleni de yaz
               Açıver kapını yüzünü göster,gönül hasretinden yakınmak ister

Duyular mükemmel dişleri inci,kokusuna tutkun yaşlısı genci
Yürürken koşmadan olur birinci,kapına gelmiş bir garip dilenci
Açıver ne olur yüzünü göster,garip ayağına kapanmak ister
                
               
Yukarıdan aşağı heybetle iniş,yürüyüşünde var hep bu görünüş
               Âdetin baktığın tarafa dönüş,bize nasip olsun hayırlı bir düş
               Kerem ne olur yüzünü göster,kim böyle bir düşten uyanmak ister

Seni ilk görenler korku çekermiş,sonra ülfet eder hemen severmiş
Benzerini asla görmedim dermiş,erenler yolunda giderek ermiş
Benzeri bulunmaz yüzünü göster,gönüller nûrunla yıkanmak ister
                 

            Zâtının nûrundan vermiş sana can,hilkate nûrunla başlamış Rahman
           Yusuf'ta yok sen de olan hüsnüân,ahlakındır senin mucize Kur'an
           Alemlere Rahmet cemalini göster,kölen rahmetine sığınmak ister

Hakkın halilisin habibi sensin,gönüllerin eşsiz tabibi sensin
En güzel hutbenin hatibi sensin,ümmetin en büyük nasibi sensin
Aşkımın Leyla'sı yüzünü göster,gönül seni gözden sakınmak ister
                 
           
En güzel en üstün ahlak senindir,cömertlikte kemal el-hak senindir
            Şefaâtte en son durak senindir,Mirac senin,Refret,Burak senindir
            Sen gördün bize de cemalin göster,pervane şem'ine hep yanmak ister

Geri