Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Senarai Bacaan

Bahan-bahan bacaan hendaklah terdiri daripada berbagai-bagai jenis. Senarai di bawah ini merupakan panduan sahaja, bukan senarai yang lengkap.

 1.        Bacaan umum

(a)     Akhbar Harian

(b)     Majalah tempatan dan antarabangsa

(c)     Risalah-risalah kerajaan

(d)     Rancangan-rancangan Malaysia

(e)     Perlembagaan Malaysia

(f)      Laporan Ekonomi Tahunan

 2.        Buku rujukan

(a)   Abdullah Sanusi Ahmad, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1982.

(b)   Ahmad Atory Hussain, Pengantar Pentadbiran Awam, Utusan Publications &  Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 1983.

(c)   Buku tahunan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, Kuala Lumpur.

(d)   Dasar-Dasar Kerajaan Malaysia, INTAN, Kuala Lumpur 1991

(e)   Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur

(f)    Malaysia kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-dasar Pembangunan , Institut Tadbiran Awam Negara, Kuala Lumpur, 1991.

(g)   Malaysia Year Book, Berita Publishing, Kuala Lumpur.

(h)   Prof Ahmad Mohamed Ibrahim & Ahilemah Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Di bawah adalah antara senarai buku-buku rujukan di pasaran

SENARAI BUKU RUJUKAN LAIN

BIL

NAMA BUKU

PENERBIT

PENGARANG

1

Lembaran Praktis, Pengajian Am STPM Kertas 2 Bahagian C dan D, 1998

Federal Publication

Muhammad Ariffin

2

Pengajian Am STPM Kertas I, (900/1), Analisis Ulasan dan Sintesis, 1994

Federal

Mimi Kartini Saidi, Prof Madya Dr Hussain Mohamed

3

Pengajian Am Kertas 900/2, Kursus Lengkap Sarjana, 1995

Pustaka Sarjana

Mohd Tajuddin Abdul Muthaliff

4

Pengajian Am: Kenegaraan Malaysia STPM, 1999

Eastview

Mohd Tajuddin Bin Muthaliff

5

Pengajian Am Kertas 1 & 2 STPM, 1999

Longman

Goay Teck Chong, Wong Yew Hong

6

Ulangkaji Lengkap STPM, Pengajian Am: Kenegaraan Malaysia, 2002

Federal Publication

Ranjit Singh Malhi

7

Perlembagaan Malaysia, 2003

International Law Book Service

 

8

Pengajian Am Kertas I. Strategi Menjawab,2002

Fajar Bakti

Raminah Hj Sabran

9

Pengajian Am STPM Kertas II, (900/2), Analisis Ulasan dan Sintesis, 1994

Federal

Mimi Kartini Saidi, Prof Madya Dr Hussain Mohamed

10

STPM Siri Soalan Contoh Pengajian Am, 1995

Longman

Ismail Said, Azami Man, Abd Kadir Mat Yazif

11

Pengajian Am Kertas I dan 2 STPM

Fajar Bakti

Wong Khek Seng

Raminah Sabran

Kok Meng Kee

12

120 Contoh Karangan Terbaik Pengajian Am STPM, 2000

Fajar Bakti

Goay Teck Chong

13

Pengajian Am Kertas 2, Strategi Menjawab, 2002

Fajar Bakti

Y. Ponnusamy

Abdul Aziz Ismail

14

Pengajian Am Kertas 2, Sumber Bimbingan terbaik

Eastview

Mohd Azli bin Mohd Isa

15

150 Contoh Karangan Terbaik Pengajian Am STPM, 2002

Fajar Bakti

John Seeni, Saari Mamat, Radha Krishna, Muhamad Amirul Syazwan