Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Sukatan Pelajaran Tingkatan 6 Rendah


RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN  TAHUN 2003
PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 BAWAH

MINGGU

TAJUK/ BIDANG

KEMAHIRAN

HASIL YANG DIHASRATKAN

Minggu 13 - Minggu 17

A. Kenegaraan

Ciri-ciri sebuah negara

Jenis Kerajaan

Kerajaan Kesatuan, Konfederasi, Persekutuan, Kerajaan Demokrasi,

Teori Pengasingan Kuasa

Malaysia sebagai sebuah Negara

Perlembagaan Malaysia

Kebebasan Asasi,

   

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Memberikan ciri-ciri sebuah negara

Menyenaraikan jenis-jenis kerajaan di dunia

Menerangkan konsep Doktrin Pengasingan Kuasa

Menentukan jenis kerajaan di Malaysia dan corak pentadbirannya

Memberikan fakta penting dalam Perlembagaan

Menyenaraikan hak mereka sebagai warga negara Malaysia

 

Mengetahui negara Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penyelesaian Masalah / Pemahaman

 

 

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

   

Menyelesaikan pengiraan yang diberikan

Memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

 

   

 

Menulis perenggan pendahuluan yang baik

Menulis sebuah perenggan Isi yang baik

Menulis perenggan penutup yang baik

Boleh menulis karangan

 

 

 

D. Komunikasi Teknikal

Graf Garis

- Kompaun

- Komponen

- Memesong

 

Mengeluarkan data dan maklumat daripada petikan

Membentuk jadual yang lengkap

Menguasai teknik melukis graf garis

 

Melukis graf garis

Minggu 18 Minggu 21

A. Kenegaraan

Kewarganegaraan

Perkara 153,152,159  

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Memberikan syarat-syarat memperolehi kewarganegaraan Malaysia  

Menyatakan cara-cara pindaan Perlembagaan  

 

 

Akan menjadi warga negara yang baik  

mempunyai perasaan Cinta Kepada Raja dan Negara

 

Kerajaan Pusat / Persekutuan

 

Yang Di Pertuan Agung

Majlis Raja-Raja

Memberikan struktur Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

Menyenaraikan kuasa-kuasa dan tugas-tugas YDPA

Menyenaraikan tugas-tugas MRR  

 

B. Penyelesaian Masalah/ Pemahaman

 

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

 

 

Mempunyai asas kemahiran dalam pengiraan

Memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan idea- idea penting dalam suatu tajuk perbincangan

Menghuraikan idea idea dengan memberikan contoh-contoh yang baik

Mengaitkan penghujahan idea dengan isu-isu terkini

Menulis sebuah karangan yang baik

 

Boleh menulis karangan

 

 

 

 

 

 

 

D. Komunikasi Teknikal

Graf Bar

-  Kompaun

-  Komponen

-  Memesong

 

Mengeluarkan data dan maklumat daripada petikan

Membentuk jadual yang lengkap

Menguasai teknik melukis graf bar

 

 

 

Melukis graf bar

Minggu 22 - 24

A. Kenegaraan

Kabinet

Kementerian

Jabatan

 

 

 

 

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Memberikan peranan Kabinet

Menyatakan tugas-tugas kementerian

Menyenaraikan beberapa agensi yang berada di bawah sesebuah kementerian

Menyenaraikan tugas-tugas Jabatan

 

 

Peka kepada corak Pentadbiran Negara

 

 

 

 

 

 

B. Penyelesaian Masalah/ Pemahaman

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

Mahir dalam bidang pengiraan

memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan idea- idea penting dalam suatu tajuk perbincangan

Menghuraikan idea idea dengan memberikan contoh-contoh yang baik

Mengaitkan penghujahan idea dengan isu-isu terkini

Menulis sebuah karangan yang lengkap

 

 

Menghayati penulisan Kreatif

 

Boleh menulis karangan

 

 

 

 

D. Komunikasi Teknikal

Graf Bar berpasangan

-  kompaun

-  komponen

 

Graf Gabungan

 

Mengeluarkan data dan maklumat daripada petikan

Membentuk jadual yang lengkap

Menguasai teknik melukis graf bar berpasangan dan graf gabungan

 

Melukis graf bar berpasangan

Minggu 25 Minggu 29

A. Kenegaraan

 

Perbadanan  Awam

Agensi Pusat

Kerajaan Negeri

Raja/ Sultan/ Yang Dipertua Negeri

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

 

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Membezakan Jabatan daripada Perbadanan Awam

Menerangkan fungsi-fungsi agensi Pusat

Menyatakan kuasa dan tugas Sultan

Menyenaraikan tugas-tugas MMK

 

 

 

Dapat menjadi rakyat yang baik

 

 

 

 

 

 

 

B. Penyelesaian Masalah/ Pemahaman

 

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

 

Mengukuhkan asas kemahiran mengira

memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan idea- idea penting dalam suatu tajuk perbincangan

Menghuraikan idea idea dengan memberikan contoh-contoh yang baik

Mengaitkan penghujahan idea dengan isu-isu terkini

Menulis sebuah karangan yang lengkap

 

 

Membentang karangan

Boleh menulis karangan

 

 

 

 

 

D. Komunikasi Teknikal

Carta Pai

- mudah

- berbanding

- bertindih

- bertingkat

 

Mengeluarkan data dan maklumat daripada petikan

Membentuk jadual yang lengkap

Menguasai teknik melukis carta Pai

Melukis Carta Pai

Minggu 30

UJIAN BULAN OGOS

 

 

Minggu 31- Minggu 33

A. Kenegaraan

Jabatan Negeri

Struktur Pentadbiran Kerajaan Negeri

Kerajaan Tempatan

 

 

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Menyatakan bidang tugas Jabatan

Memahami corak pentadbiran negeri

Menyatakan bidang kuasa Kerajaan Tempatan

 

 

Tahu tentang pentadbiran negeri sendiri

 

 

 

 

B. Penyelesaian Masalah/ Pemahaman

 

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

 

Mengukuhkan asas kemahiran mengira

memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan idea- idea penting dalam suatu tajuk perbincangan

Menghuraikan idea idea dengan memberikan contoh-contoh yang baik

Mengaitkan penghujahan idea dengan isu-isu terkini

Menulis sebuah karangan yang lengkap

 

 

Membentang karangan

Boleh menulis karangan

 

 

 

 

 

D. Komunikasi Teknikal

Graf Garis/ Bar/ Carta Pai

Mengeluarkan data dan maklumat daripada petikan

Membentuk jadual yang lengkap

Menguasai teknik melukis carta Pai

 

Melukis Carta/ Graf yang sesuai

 

Minggu 34 Minggu 36

A. Kenegaraan

Badan Penyelaras

ditubuhkan di bawah Perlembagaan dan oleh kerajaan

Kewangan Negara

UJIAN PENGUKUHAN / ULANGKAJI

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Menyenaraikan dan menyatakan fungsi badan penyelaras

Mengetahui sumber kewangan negara

 

 

 

 

 

Tahu tentang pentadbiran di kawasan masing-masing sendiri

 

 

 

 

 

 

B. Penyelesaian Masalah/ Pemahaman

 

 

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

 

 

Mengukuhkan asas kemahiran mengira

memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan idea- idea penting dalam suatu tajuk perbincangan

Menghuraikan idea idea dengan memberikan contoh-contoh yang baik

Mengaitkan penghujahan idea dengan isu-isu terkini

Menulis sebuah karangan yang lengkap

 

 

Membentang karangan

Boleh menulis karangan

 

 

 

 

 

D. Komunikasi Teknikal

Graf Garis/ Bar/ Carta Pai

Mengeluarkan data dan maklumat daripada petikan

Membentuk jadual yang lengkap

Menguasai teknik melukis graf/ carta

Memahami kehendak soalan untuk melukis graf yang sesuai

Melukis media yang sesuai berdasarkan kehendak soalan

 

 

 

 

Minggu 37 

Peperiksaan Akhir Tahun

 

 

Minggu 38 -41

A. Kenegaraan

Suruhanjaya

Rasuah

 

 

 

 

 

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Menyenaraikan jenis-jenis suruhanjaya Perkhidmatan dan Suruhanjaya Pilihan raya

Menyatakan fungsi dan tugas suruhanjaya

Mengetahui sumber kewangan negara

Mengklasifikasikan kes amalan rasuah

 

Menjadi warganegara yang baik

 

 

 

 

 

 

 

B. Penyelesaian Masalah/ Pemahaman

 

 

 

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

 

 

 

Mengukuhkan asas kemahiran mengira

memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

 

 

 

 

 

 

Menyenaraikan idea- idea penting dalam suatu tajuk perbincangan

Menghuraikan idea idea dengan memberikan contoh-contoh yang baik

Mengaitkan penghujahan idea dengan isu-isu terkini

Menulis sebuah karangan yang lengkap

 

Membentang karangan

Boleh menulis karangan

 

 

 

 

 

D. Komunikasi Teknikal

Mengeluarkan data dan maklumat daripada petikan

Membentuk jadual yang lengkap

Menguasai teknik melukis carta/ graf

 

 

 

Melukis media yang sesuai berdasarkan kehendak soalan

 

Minggu 42

A. Kenegaraan

Ujian pengukuhan

Ulangkaji

 

Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat :-

Mengingat kembali apa yang telah diajar sepanjang tahun

 

 

 

 

 

 

B. Penyelesaian Masalah/ Pemahaman

 

 

 

 

Menyelesaikan soalan matematik/penakulan

Memahami teks pemahaman

Menjawab soalan pemahaman

 

 

 

Menguasai asas kemahiran mengira

memahami dan menjawab soalan petikan

 

 

C. Penulisan

 

Menulis sebuah karangan yang lengkap

 

menulis sebuah karangan

 

D.Komunikasi Teknikal

melukis graf / carta yang sesuai

 

Disediakan oleh K. G. Tan