Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
* * * *
*
*
 

 

 

picture
* *
* *
*     **
*  

*
* *
* *
*   
* *
*
*

КРИВА ПАЛАНКА

 

Градот Крива Паланка се наоѓа на магистралниот пат М-2 во близина на гранчниот премин со Република Бугарија што претставува предуслов за развој на транзитниот туризам.  Бројот на сместувачките капацитети е задоволителен, но квалитетот на понудените услуги заостанува зад современите барања.

 

 

ЦРКВИ И МАНАСТИРИ

 

        Во градот Крива Паланка и околината се наоѓаат голем број цркви изградени во периодот од од XI до XIX век.
Во манастирскиот комплекс Св. Јоаким Осоговски традиционално секоја година, почнувајќи од 1987 година, се одржува интернационалната ликовна колонија Св. Јоаким Осоговски, а од 1992 година се организира и летна школа на студентите на архитектура.

 

 

 

 

*
*
1.Изградба на лифт
2.Центар за дијализа
3.Гасификација
4. Централно греење
5.Компјутеризација

 

Централа

031 375 054

Директор

031 375 039

Брза Помош

94

Аптека

031 375 012

 
Англиски
 

  Македонски
   
 
*
*
*  

2003 Fox Enterprise , Kriva Palanka All rights reserved

back to top *
*
* * * *
* *