Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
* * * *
*
*
 

 

 

picture
* *
* *
*     **
*  

*
* *
* *
*   
* *
*
*

Изградба на товарен лифт

        Идеа за изградба на товарен лифт во зградата на медицинскиот центар постои уште пред 40 години за која намена е оставен и простор, но поради недостаток на финансиски средства истата не беше реализирана се до пред 2 месеци.Во месец февруари воспоставивме контакт со амбасадата на обединтетото кралство Англија со цел да поразговараме за подршка на еден ваков проект.И на наше општо задоволство амбасадата изрази желба за соработка по што од наша страна уследи писмено барање во кое беа образложени нашите потреби.Барањето беше прифатено како неопходност од изградба на еден таков објект а кое нешто граѓаните го прифатија со одушевување.

         Откако се одобри донацијата се пристапи кон негово реализирање во кое што е вклучен како донатор на дел од средствата и изведувачот "МакЛифт-Скопје".Лифтот е во фаза на монтирање и истиот ке биде пуштен во употреба за десетина дена.

         Голема Благодарност до амбасадата на Обединетото Кралство Англија од вработените во центарот како и  граѓаните на Општина Крива Паланка и Ранковце

 

Усовршување на кадар

             Развојот на современата медицина во нашиот центар бара постојано едуцирање на кадри со цел истите сознанија да бидат применети во нашиот центар.За таа цел лекарите перманентно се едуцираат.Во моменото имаме испратено специјалист-интернист на субспецијализација по ехо на срце а за која цел ќе треба да обезбедиме ЕХО апарат со соодветни карактеристики во таа област.

        Истовремено на специјализација се лекари од следните области:

  • Интерна медицина

  • Трансфузиологија

  • Хирургија

  • Рентген

  • Дерматовенерологија

  • Протетика

  • Детска и превентивна Стоматологија

    Со оваа динамика ќе продолжиме и во иднина со цел да ги примениме новостите во медицината а и да пружиме што подобра здраствена услуга на населението.


 

 

*
*
1.Изградба на лифт
2.Центар за дијализа
3.Гасификација
4. Централно греење
5.Компјутеризација

 

Централа

031 375 054

Директор

031 375 039

Брза Помош

94

Аптека

031 375 012

 
Англиски
 

  Македонски
   
 
 
 
*
*
*  

2003 Fox Enterprise , Kriva Palanka All rights reserved

back to top *
*
* * * *
* *