Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ma Dili Sözlüğü

 

      
Kawa
 : 
Kutsal , Tanrıçanın erkeği, Baba
Kuwa, Kut, Ka, Ha, Ku, Suwa, Su, Swa, Awa, Aya, Ata gibi dönüşümler de aynı anlamı taşır
       
Ara  
 : 
Sunak, Yazıt, Din, Kitap- Ar, Ra, Rab
       
Na   
 : 
Yer, Evren, Mekan - An, Nan, Nun
      
Ma   
 : 
Tanrıça, dolayısıyla ulu ve ulaşılmaz Yüceliği kasteder.
Ana, Ama, Mama, Ani, Ni ,Mo, Mu, Amo gibi Dönüşümler de aynı anlamı taşır.
      
Ta   
 : 
Bilinmeyen Noktaya işaret eder, Evren, Uzaklık - At, Tu, Ti
      
Arba 
 : 
Su, Nehir ,Deniz - Arwa, Rv, Rb, Ro, Ar, Arı
      
Lu   
 : 
Işık, Güneş - La, Lat, Li, Lim, Lu, Lut, Lum
      
Wi   
 : 
Gökyüzü, Wu, Yi, Ya
      
Ka   
 : 
İnsan, Adam (tanrıçanın erkeğini kastederek) - Kan, Da, Ada, Ad
      
Dawa
 : 
Ev,Yasa - Dama, Hama, Hana
      
Wa  
 : 
Ateş - Ha, Fa, Şa, Aş, Ca

 

Araştırmamızın doğruluğunu test etmek için son hecemiz Wa(ateş) ya bir göz atalım.

türkçe : Ocak-Sıcak-Baca-Cayır-Ateş(At)-çı(Yemek Ateşte pişirilir)
Türkçede Ataş kelimesinin önüne gelen <At> hecesi Kutsal Anlamındadır.Türklerde Ateş Kutsaldır.

Fransızca : Feu()-Chaleur(Şalör)-Charbon(Şarbon)-Calorie

İngilizce : Warm(Vorm)- Hot(Hat)-Coal-Funnel(Fanıl)-Furnace-Fever