Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Fonografik Değişim

 

Kullandığımız kelimeler ,duyduğumuz sesler ile ilgili olarak sürekli bir değişim gösterirler.
Duyabildiğimiz ve anlayabildiğimiz sesler algıladığımız harflere dönüşür.
Aynı <K> harfinin <G> harfine dönüşümü gibi, Ülkemizdeki bu yaygın fonografik dönüşüm
Zaman zaman kız yerine gız diyen anadolu insanımı haklı yoksa yazı dili mi haklı tartışmasını ortaya atar.
Her dil kendi fonotik yapısını kendi yaratmıştır,Alışageldiği sesleri kullanmak insan ırkının doğal bir hakkı olmuştur.

Kısaca asırlarca süren bir kulaktan kulağa oyunudur bu...Alttaki satırlarda bu oyunun akılalmaz ispatını göreceksiniz.

 

<Kuran> kelimesi

Ku-ran = Kuwa-Ara-Wana = Kutsal Kitap

Kuwa = Kutsal
Ara = Sunak-Din (kitap)
Wana = Ait olan

< Kuwa-Ara-Wana > okunuşu =
kuarana

 


<Tevrat> Kelimesi

sami dillerine göre dönüşüm
Daw-rat = Dawa-Ara-Ata (Aka) = Kutsal Yasa Kitabı

Helen dillerine göre dönüşüm
Theu-rat = The-arat (Themis helen dilinde "Yasa", sonradan adalet tanrıçası)
Da-wa MA dilinde "Yasa" anlamındadır.
(Arap dilinde "Dava" kelimeside "Yasa" anlamındadır.)MA dilinde Ara, Ra kelimeleri Sunak anlamındadır. Sunak rahiplerin emrindeki kutsal mekandır ve
bir yazıtla korunur... "Ara" kelimesi yazıta işaret eder veya konmuş kuralları..
Buda günümüzde kitabı ve dini ifade eder...

MA dilinde (Kawa) kutsal demektir.
Biçemleri KU, KUT, KUR, KA, AKA, ATA,AWA,AYA dönüşümü ile sıralanır
.