Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Good Luck

 

 

MENU UTAMA

 

LEMBAGA PENGAWAS SMK AGAMA MIRI

 

 

SMKAM
Terkini
Staf
PIBG
Akademik
Konferens
Pengawas
Kelab Komputer

 

SUB MENU

Tugas (Lajnah)
Tugas Umum
Tugas Harian

 

LEBIH LAGI

 

Balik

 

 

 TUGAS BERJADUAL

 

Ahli jemaah pengawas  akan bertugas dalam kumpulan lajnah masing-masing.  Tugas-tugas ini di bahagikan kepada empat bidang.  Ia akan digilirirkan setiap minggu. (Bidang  1 ,  2 ,  3 ,  4 )

 

BIDANG SATU

Mengurus perhimpunan pagi

 

memastikan pelajar menepati masa

menunggu dan mengatur barisan

menetapkan pembaca doa

Tatateretib dan Kelengkapan

Mencatatkan nama pelajar yang melakukan kesalahan pada bilabila masa

Mencatat nama dan menasihat pelajar yang tidak lengkap pakaian seragam

Memastikan setiap kelas dikawal oleh pengawas angkat serta tugasan yang difikirkan perlu.

Contoh:Pengawas perlu hadir awal lima minit sebelum perhimpunan untuk melancarkan aktiviti.Setiap pengawas perlu mencatat sebarang bentuk kesalahan pelajar pada bilabila masa.

 

BIDANG DUA

Mencatat nama pelajar lewat

 

Catat nama pelajar lewat samada asrama atau harian

Dapatkan nama melalui ketua pengawas ketika waktu rehat.

Mengawas keadaan waktu rehat

keadaan kelas dikawal agar tidak mengganggu pelajar lain

kebisingan perlu diminimumkan

menegur pelajar yang bising

Membantu pelajar sakit di sekolah

pelajar sakit dibantu berjumpa guru bertugas

catat nama, kelas dan masa

serta tugas yang difikirkan perlu.

Contoh:    Ketua akan membahagikan  ahli untuk bertugas pengawas kelas , pembantu pelajar sakit dan sebagainya.

Bidang  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  Top

BIDANG TIGA

Kebersihan Persekitaran Sekolah

 

mengarahkan kelas bertugas menjalankan tugas

mengawasi dan membantu pelajar sepanjang pembersihan

merangkumi  kawasan blok sekolah, makmal , blok pentadbian , kantin, dewan,kawasan permainan,dan surau.

mencatat nama pelajar yang mengotorkan kawasan sekolah.

serta tugasan yang difikirkna perlu.

Contoh:Ketua perlu membahagikan ahli untuk bertugas mengikut zon yang ditetapkan.

BIDANG EMPAT

Menjaga situasi waktu rehat

 

kawalan waktu rehat di kantin dan koperasi

tatatertib dan mengikut waktu

catat nama pelajar lewat

Pengawas masuk ke kelas tepat  pada waktunya(tidak perlu lebih masa)

Mengawal Pelajar ke surau/solat Jumaat

menjaga laluan ke asrama

memastikan tidak ada pelajar sihat terlepas ke asrama

mencatat nama pelajar yang enggan

pengawas keluar tepat pada masa biasa(tidak perlu keluar awal)

mengawasi pelajar ketika khatib berkhutbah(tidur/bercakap)

catat nama pelajar yang lewat/bising

serta tugasan yang difikirkan perlu.

Contoh:Ketua akan membahagikan ahli kepada dua bahagian iaitu menjaga kawasan kantin dan kawasan koperasi dan semua laluan balik ke asrama.

Bidang  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri