Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

MADHYANA AARATI

(NOON AARTI)

 

1

Ghewooniya pancharati karoo babansi arti

Saisi arti

Utha utha ho bandhav owaluha ramadhav

Karuniya stheer man Pahoogambhir he dhyana

Krishna nath datta sai jado chitta tujhe paee

 

2

Arti sai baba soukhya datarjeeva

Charan raja taii dhyava dasa visawa bhakta visawa

Jaluniya anang swaswarupi rahe dang

mumwkshujana davi nijdola shri rang arti

jaya mani jaisa bhav taya taisa anubhav

Davisi dayadhana aisee tujhee hi mav arti

Tumehe nam dhyata hare sansrity vyatha

Agaadh tav karni marsa davisi anatha arti

Kaliyugi avatar sagun brahma sachar

Ayteerna jhalase swami datta digambar arti

Atha divasa guruwari bhakta kadti wari

Prabhupad pahawaya bhav bhay niwari arti

majha nijdravya theva tav charanraj seva

Magane henchi ata tumha deva dhideva arti

lchhit din chatak nirmal toy nij sukh

Pajave madhva ya sambhal apuli bhak arti

Jai dev jay dev datta avadhuta sai avadhuta

joduni kar taw charani thevito matha Jaydev

Avatarasi tu yeta dharmate glani

nastika nahi tu favisi nij bhajani

Davisi nana liia asankhya rupanee

Harisi deenache tu sankat din rajni jai dev

Yavan swarupi Eekya darshan twa didhale

Sanshay nirasuniya tatdwaita ghalavale

Gopichanda manda twanchi udharile

Momin wanshi janmuni loka tariale - jay

Bed na tatvvi hindu yavanacha kahi

Davayasi jhala punrapi nordehi

Pahasi premane tu hindd - yavanahi

Devisi atmatwane vyapak ha sai jay

Deva sainatha twatpadanat whave

Parmayamohit janmochan jhani whave

Twat kripaya saklanche sankat nirsave

Deshil tab de twatyasha krishnaneh Save jay

 

  3

Shirdi majhe pandharpur

Sai baba ramawar

Shudha bhakti chandra bhaga

Bhav pundalik jaga

Yahoyaho avaghe jan

Kara baba si vandan

Ganu mhane baba sai

Dhav pav rnajee sai

 

4

Ghalin lota ngan vandin charan

Dolyaneepahin rup tujhe

Preme alingin anande pujin

Bhave ovalin mhane nama

Tvamev mata cha pita tarnev

Tvamev bandcha sakha tyamev

Tvamev vidya dravin tvarnev

Tvamev sarva mam dev dev

Kayen vacha manasendriyerua

Budhyatrnana wa prakrutiswabhawat

Karomi yadhat sakala parasmai

Narayana yeti samarpayami

Achyutam keshvam ramnarayan

Krishna damodar vasudev om harim

Shri dhar madhav gopikavallabham

Jankinayakam ramchandra bhaje

 

5

Hare ram hare ram ram ram hare hare

Hare Mshna hare krishna krishna krishna hare hare hare

 

6

Ananta tula te kase re stavave

Ananta tula te kase re namave

Ananta Mukhancha shine shesh gata

Namaskar sashtang sri sainatha

Smarave mani twatpada nitya bhave

Urave tari bhaktisathi swabhave

Tarave jaga tarumi maytata namaskar

Vase jo sada davaya sant leela

Dise adnya lokapari jo janala

Pari antari dyan kaiwalyadata namaskar

Bara labhala janma ha manwacha

Nara saarthaka sadhanibhut sacha

Dharoo sai prema Salaya ahanta namaskar

Dharave kari san alpadnya bala

karawe amha dhanya chumboni gala

Mukhi Shal preme khara gras ata narnaskar

Suradik jyanchya pada vanditati

Shukadik jyante samanatva deti

Prayagadi tirthe padi namra hota namaskar

Tujya jya pada pahata Sopabali

Sada rangli chitswarupi milaii

Kari raaskrida save krishnanatha namskar

Tula magto magane ek dhave

Kara jodito deen atyant bhave

Bhavi mohaniraj ha tad ata namaskar sashtang shree sainatha

 

7

Aisa yei ba sai digarnbara

Akshayroop avatara sarvahi vyapak tu

Shrutisara anusaya trikumara

Kashi snan jap praati divshi

Kolhapur bhikshesi nirmal nadi tunga

Jal prashi nidra mahur deshi aisa ye

Jholi lombatase vam kari

trishul damroo dhari Bhakta warada sada sukhkari

Desheel mukti chari aise

Payi paduka jap mala kamandalu mrugachhala

Dharam karishi ba nag jata mugut shobhat matha aise

ji dhyani Tatpar tujhya ya akashay tyanche sadani

Laxmi vas kari dinrajani

Rakshisi sankat varuni aise yei ba

Ya pari dhyantujhe Sururaya

Drushya kari nayana ya purna-nand sukhe hi kaya

Lavisi harigun Sava aisa yei ba

 

8

Sada satswarupa chidanandakanda he ba

jagat sambhavastha na sanhar hetum

Swabhakte chhaya manusha darshayantah

Namami shwara sadguru sai natham

Bhaadwant widhavam samar midyam

Manowagatha munirdhyana gamyam

Jagat dyapakam nirrnalam nirgunam twa namami

Bhawambodhi magnarditana janana

Swapada shritana swabhakti priyanam

Samudharanartham kalow sambhavantam namami

Sada nimbvrukshasya muladhiwasa tsuda stra vinam

tiktampya priyatam

Tarukalpa vrukshadhikam sadhayantam namami

Sada kalpavrukshasya tasyadhi mule

bhawad bhav budhya saparyadisewam

 

Nrinam kurwatam bhukti muktipradam tam namami

Aneka shrutat arkya liia vilasai

Samavish ta kriteshan bhaswa tat prabhavam

Aham bhav hinam prasannatmabhawam namami

Satam vishrama ram mevabhiram

Sada sajjanai saanstutham sanamabdhi

Janamodadam bhakt bhadra pradam tam namami

Ajjanmadyamekam param brahma sakshat swayan

Sambhavam Rammeva vatirnam

Bhawat darshanatsam punitah prabhoham namami

 

Shri sai sha krupanidheakhila nrina

Sarwartha siddhi prada

Yushmat padraj prabhavama tulam

Dhatapi vaktaksham, sadbhaktya sharanam krutam

Jaii puta sampra pito smiprabho

Shrimat sai paresh pad kamala

Nanyan chharanyam mama

Sairup dhara raghwottam bhaktakam

Vibudha druman prabhum

Mayayo pahat chitta shudhaye

Chintayamahmaharnisham muda

Sharat Sudha Shupratima Prakashan

Krupatapatram tav sai nath

Twadiya padabja sama shritanarn

Swatchhayayaa tapamapa karotu

Upasana daivata sainath

Sta vairamayopasanina stutswam

Ramenmano me tawa padyugmu

Bhringo yathabje makaran

dalubdha Anek janmarjitapap sankshayo

Bhavet bhawat pada saroj darshanat

Kshamaswa sarwana paradh punja kan prasid saish

Guro Dayanidhe

Shri sainath charnamrit putchitta

Statpad seva nartah statencha bhaktya

Sansar janyaduritow dhvinirgataste

Kaivalya dham param samavapnuvanti

Stotrameta pathed bhakatya yo narstan manah sada

Sadguru sainaths krupa patra bhaved dhruvam

Sainath krupa swardru satpadhya kusumvalih'

Shrayasech manah shudhye premsutren gumphita

Govind suri putren kashinathbhidhaina

Upasanityu pakhyen shd sai Surverpita

lti shri sainath mahinma stotram sampurnam

 

9

OM yadnen yadnyamayajant

Devastani dharmani prathamanyasan

Te ha nakan mahimanh sachant yatra purve

Sadhya santi devah

OM rajadhirajaya prasahyasahine namo

vayan vaishravnaya kurmahe

Sa me kamankamkamaya mahan

Kameshwaro vaishravano dadhatu

Kuberaya vaishravanaya maharajainamah

OM svasti samrajyan bhaujyam swarajyan vairajyan

Parmeshtthyam rajyam maharajya madhi patya

Mayan samantparyayi syatsarva bhaumah sarvayush

Antada parardhat prithvivai samudra paryataya

Ekraliti Tadapyesh shlokobhi Sito marutah

Pariveshtaro marutya syavasgruhe

avikshitasya kamprervishvedevah sabhasad iti

 

1 0

Karchamakritan vakayajen karmajan va

Sharavannayanjan va manasan va paradham

Viditamviditan va sarvametat kshamasva

Jay jay karunabdhe Shri prabho sainath

Shri satchidanand sad guru

Sainath maharaj ki jai