Zoom8 erkänd ISAF klass

Ett viktigt steg i Zoomklassens utveckling togs på det årliga ISAF mötet. Förutsättningen för att få officiell status på internationella mästerskap är att klassen är en s.k. erkänd klass. Enligt uppgift var det ett stort intresse för klassen, många anser att detta är det bästa som hänt sedan introduktionen av optimister för unga seglare. "Nu finns det ett alternativ och ett naturligt steg för seglare som nått tonåren och lagt nybörjar åren bakom sig" var en av kommentarerna, en annan kommentar var att "nu finns det ett bra alternativ för dem som kommer in senare i sporten"!

Saxat från ISAF:s hemsida

ISAF Classes - The Zoom 8, a boat built in Finland, Denmark and France and with a principle distribution of owners in eleven countries has been granted Recognized Status