Välj båt - inte vikt!
 

av Peter Sundelin, Chefstränare KSSS

Hur ska man välja båt när man har vuxit ur Optimisten? På den stege som många ungdomar klättrar på idag, fattas det definitivt ett par pinnar för dem i viktklassen 45-60 kilo. Tyvärr är det allt för vanligt att ungdomarna efter Optimisten sätter sig/blir satta i en båt som de ännu inte har vikten inne för. Det är samma princip som att köpa för stora skor åt ett växande barn. Man får vänta tills de passar - och under tiden känns det inte speciellt bra.Vilken båttyp man väljer att segla beror självklart på tycke och smak. Det finns många roliga jollar och tvåmansbåtar. Jag har väldigt få synpunkter på de olika båtarnas företräden/nackdelar. Däremot är det min övertygelse att man aldrig ska välja att segla en båt som inte passar den vikt man har! Att justera sin vikt är kanske möjligt, men för växande ungdomar är det inget bra alternativ. 

Segla sämre än man kan

Den som har fel båt för sin vikt kommer att segla sämre än sin förmåga. Den som väger för lite för sin båt klarar inte hårdvind och den som väger för mycket blir omseglad i lättvind. Att få dåliga resultat sätter sig på självförtroendet.

Justera vikten

Idrotten ska bidra till att ge ungdomar självförtroende, den ska bidra till en god hälsa - och inte minst ska ungdomarna ha roligt. Varken bantning eller viktökning ger självförtroende! Utgångspunkten är ju att kroppen är ”fel” och båten är rätt. Ungdomar utan viktproblem ska inte fokusera på sin vikt. De ska fokusera på sin träning. Att segla är roligt!

Att inte tappa sugen

I tonåren slutar många med sin idrott. Det gäller inte bara segling. Både skola och umgänge med kamrater prioriteras. Övergången från Optimist till annan båt kommer på så vis lite olämpligt. Men nu är det som det är, och för att få seglingsintresset att stå sig i konkurrensen, måste man göra övergången till en ny båttyp så lustfylld som möjligt.Det första båtbytet är också viktigare än de man kommer att göra senare. Att byta klass innebär nästan alltid att man under en period måste ha tålamodet att prestera sämre än vad man är van vid. Den som för första gången byter båttyp, har inte erfarenhet nog att förstå hur en inkörningsperiod fungerar. Även av den anledningen är det viktigt att välja en ny båt där den unga seglaren så fort som möjligt kan göra sig gällande och ha kul.

Rätt vikt till rätt båt

För de ungdomar som väger över ca 60 kg, är valet okomplicerat. Men de flesta som lämnar Optimisten väger antagligen mellan 40 - 50 kg. För dem kan lösningen vara att ta steget över till tvåmansbåt. Eftersom seglaren då kombinerar sin vikt med en kamrats vikt, kan han/hon lättare hitta en vikt som passar bra för båten. Resultatet blir att de tillsammans snabbare kan komma igen i en ny klass, jämfört med om de valt att segla enmansbåt med fel vikt. De är snabbt med i leken igen, de har kul och intresset ökar.

 En annan aspekt av att välja tvåmansbåt, är att de flesta upplever det som mycket positivt att segla med en kamrat. Något som också ligger i linje med utvecklingen i tonåren. Om man styr eller gastar har ingen betydelse för seglingsutvecklingen, men den sociala utvecklingen tar ett steg framåt.

 Vartefter ungdomarna blir tyngre kan de kombinera nya besättningar i kamratgänget för att vikten totalt sett ska passa båten. Dessutom kan de också välja att gå tillbaka till enmansbåt när de har vikten inne för det.

Vem väljer?

Det finns många intressenter inblandade när det är dags att välja ny båttyp. Tränaren har givetvis lättare att argumentera för den båttyp han/hon själv seglat. Klassförbunden är självklart intresserade av att värva ungdomar till just sin klass. Optimistföräldrarna har ofta kuskat land och rike runt på juniorregattor och har många gånger kommit i kontakt med andra föräldrar. Utifrån det har de en uppfattning om vad som verkar vara det självklara båtvalet för deras barn. Slutligen har vi seglaren själv. Den som trivs bland sina seglarkamrater tycker säkert att det är viktigast vad kompisarna väljer.

Ett aktivt val

När man i familjen diskuterar det kommande båtbytet behöver man insikt i de olika aspekter som är viktiga för beslutet. Det vore synd om det var okunskap, slump eller tradition som skulle styra ungdomarnas båtval. Oavsett hur man väljer, ska man fatta ett välgrundat beslut där olika argument har diskuterats och vägts mot varandra.

Hur gör vi i KSSS?

Den kommande säsongen kommer vi att inkludera provsegling i andra klasser i den ordinarie optimistträningen för grupp Svart. Dels tycker ungdomarna att det är roligt med variation, men huvudsyftet är att de ska få prova på andra båttyper under lekfulla former. Förhoppningsvis vidgar det vyerna och visar på möjligheterna att så småningom gå vidare och välja rätt klass.

 Vid vårsäsongens början kommer vi att bjuda in optimistföräldrarna till ett möte. Där kommer vi att informera om olika båttyper och diskutera deras för- och nackdelar. Föräldrar och ungdomar som representerar de olika båttyperna kommer också att inbjudas för att berätta om sina erfarenheter.

 Vi kommer att sträva efter att förutsättningslöst och på ett positivt sätt presentera de olika klasserna i ”båtstegen”. Förhoppningsvis kommer det att leda till att ungdomarna utgår från sina egna förutsättningar när de ska välja sin nya båt. Det i sin tur kommer säkert att leda till att ännu fler ungdomar stannar kvar i seglingssporten.

 

Peter Sundelin

(artikeln tidigare publicerad i KSSS klubbtidning)

Fakta Peter Sundelin
Född 13 Januari 1947
Meriter OS Guld 1968 Acapulco(5.5-Meter) tillsammans med sina bröder Ulf och Jörgen
  6:a OS 1972  Kiel (Drake)
  4:a OS 1980 Tallin (Stare) tillsammans med Håkan Lindström
  Samt en hel drös med andra fina resultat..